جاده بارنامه صادر می‌کنه؟

خیر، اپلیکیشن جاده بارنامه صادر نمی­کند و تمامی هماهنگی­‌های حمل بار بر عهده صاحب بار و راننده می‌­باشد.

تعیین و پرداخت کرایه چجوریه؟

رانندگان و صاحبین بار خودشان باهم توافق می کنند و پرداخت پول هم بین خودشان صورت می‌گیرد و جاده در تعیین قیمت دخالتی ندارد.