همکاری جاده با انجمنهای صنفی رانندگان و شرکتهای حمل و نقل

شرکت ابتکار آفرینان افق اندیشه که بیش از 35% سهام آن متعلق به هلدینگ تلاشگران اقتصاد پایدار و 35% سهام دیگر آن متعلق به شرکت تکنو تجارت وابسته به بانک تجارت می باشد با انجمنهای صنفی کشوری و استانی و کانون ها می تواند همکاری سازنده ای داشته باشد هدف جاده بهبود خدمات در قالب اپلیکیشن به رانندگان و شرکتهای حمل و نقل و صاحبان بار در چارچوب قوانین و مقررات کشور است و هدف انجمنها بهبود فضای کاری و محیط کاری اعضا برای فعالیت در صنعت حمل و نقل است از همین رو شرکت اعلام  بار جاده برای ارائه خدمات خود در قالب تفاهمنامه و قرارداد با انجمنهای صنفی رانندگان و شرکتهای حمل ونقل اعلام  میدارد.

خدماتی مانند: ارائه خدمات نرم افزار اعلام بار / ارائه خدمات نرم افزاری نوبت دهی / ارائه خدمات متمرکز بیمه ، لاستیک ، روغن و قطعات و خدمات مالی در بستر اپلیکیشن جاده / اطلاع رسانی به رانندگان و شرکتهای عضو در خصوص تغییر مقررات یا… / ارائه خدمات اتوماسیون فرآیندهای تقاضای حمل بار کارخانجات، معادن، صنایع و بازرگانان – انجمن هایی که امکان همکاری با جاده دارند عبارتند از: 1- کانون انجمنهای صنفی شرکت های حمل و نقل کالای داخلی کشوری 2- انجمن سراسری شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران 3- انجمن های صنفی رانندگان 4- انجمن های صنفی کامیون داران 5- انجمن صنفی رانندگان وانت بار جاده ای

فرم درخواست همکاری