فرید خالدی

فرید خالدی

کو فاندر

علی خلف نژاد

علی خلف نژاد

مدیر فنی

صادق آرامی

محمد صادق آرامی

کوفاندر

محمد جواد نوروزی

محمد جواد نوروزی

توسعه دهنده فرانت اند

حیدر خلف نژاد

حیدر خلف نژاد

توسعه دهنده اندروید

امیرحسین خجسته

امیرحسین خجسته

توسعه دهنده Back-end

فاطمه عبدالحسینی

فاطمه عبدالحسینی

کارشناس پشتیبانی

مینا اشرفی

مینا اشرفی

مدیر پشتیبانی

الهام رستگار

الهام رستگار

کارشناس پشتیبانی

سارا اسکندری

توسعه دهنده Back-end

نسترن عزیزی

نسترن عزیزی

توسعه دهنده Front-end

میترا گودرزی

طراح UI & UX

آتوسا یابنده تیم جاده

آتوسا یابنده

تولید محتوا - اداری

الهام رستگار

حامد مقدم

مدیرمالی و حسابدار

سید محسن قاضی مرعشی

سید محسن قاضی مرعشی

مدیر محصول

آرمان جهانگیری

آرمان باقری

طراح UI & UX

اعضای قبلی جاده

محمد رضا مختاری

محمد رضا مختاری

مارکتینگ

احمد عبدالخانی

مدیرفنی

فرحان نیسی

فرحان نیسی

توسعه دهنده فرانت اند

علی سواری

توسعه دهنده فول استک

دکتر فاطمه نادران

مشاور فنی

الهام رستگار

عاطفه نجفی

تولید محتوا

مهندس پورسراج

مدیرعامل

هستی لرنژاد

توسعه دهنده اندروید

الهام رستگار

دکتر مقداد محمدی

مشاور توسعه کسب و کار

سید مصطفی حسینی

سید محمد شیخ الاسلامی

حسابدار

بهاره باقربیگلو

بهاره باقربیگلو

توسعه دهنده اندروید

پارسا جماعت

کارشناس تست و منابع انسانی

هیوا حسینی

هیوا حسینی

کارشناس پشتیبانی

آذین نیکخواه

گرافیست و تولید محتوا

روزبه افشاری

روزبه افشاری

مدیرعامل

آلبوم خاطرات