فرید خالدی

فرید خالدی

کو فاندر

علی خلف نژاد

علی خلف نژاد

مدیر فنی

صادق آرامی

محمد صادق آرامی

کوفاندر

محمد جواد نوروزی

محمد جواد نوروزی

توسعه دهنده فرانت اند

حیدر خلف نژاد

حیدر خلف نژاد

توسعه دهنده اندروید

امیرحسین خجسته

امیرحسین خجسته

توسعه دهنده بک اند

فاطمه عبدالحسینی

فاطمه عبدالحسینی

کارشناس پشتیبانی

مینا اشرفی

مینا اشرفی

مدیر پشتیبانی

الهام رستگار

الهام رستگار

کارشناس پشتیبانی

بهاره باقربیگلو

بهاره باقربیگلو

توسعه دهنده اندروید

الهام رستگار

حامد مقدم

مدیرمالی و حسابدار

سید محسن قاضی مرعشی

سید محسن قاضی مرعشی

مدیر محصول

آتوسا یابنده تیم جاده

آتوسا یابنده

تولید محتوا - اداری

آرمان جهانگیری

آرمان باقری

طراح UI & UX

اعضای قبلی جاده

محمد رضا مختاری

محمد رضا مختاری

مارکتینگ

احمد عبدالخانی

مدیرفنی

فرحان نیسی

فرحان نیسی

توسعه دهنده فرانت اند

علی سواری

توسعه دهنده فول استک

دکتر فاطمه نادران

مشاور فنی

الهام رستگار

عاطفه نجفی

تولید محتوا

مهندس پورسراج

مدیرعامل

هستی لرنژاد

توسعه دهنده اندروید

الهام رستگار

دکتر مقداد محمدی

مشاور توسعه کسب و کار

سید مصطفی حسینی

سید محمد شیخ الاسلامی

حسابدار

روزبه افشاری

روزبه افشاری

مدیرعامل

آلبوم خاطرات