فرید خالدی

فرید خالدی

کو فاندر

علی خلف نژاد

علی خلف نژاد

مدیر فنی

صادق آرامی

محمد صادق آرامی

کوفاندر

محمد جواد نوروزی

محمد جواد نوروزی

توسعه دهنده فرانت اند

حیدر خلف نژاد

حیدر خلف نژاد

توسعه دهنده اندروید

امیرحسین خجسته

امیرحسین خجسته

توسعه دهنده بک اند

فاطمه عبدالحسینی

فاطمه عبدالحسینی

کارشناس پشتیبانی

مینا اشرفی

مینا اشرفی

مدیر پشتیبانی

الهام رستگار

الهام رستگار

کارشناس پشتیبانی

بهاره باقربیگلو

بهاره باقربیگلو

توسعه دهنده اندروید

آرمان جهانگیری

آرمان باقری

طراح UI & UX

جاده | تیم جاده

آتوسا یابنده

تولید محتوا - اداری

جاده | تیم جاده

آتنا اسدی

مدیر مالی

سید محسن قاضی مرعشی

سید محسن قاضی مرعشی

مدیر محصول

اعضای قبلی جاده

جاده | تیم جاده

محمد رضا مختاری

مارکتینگ

جاده | تیم جاده

احمد عبدالخانی

مدیرفنی

فرحان نیسی

فرحان نیسی

توسعه دهنده فرانت اند

جاده | تیم جاده

علی سواری

توسعه دهنده فول استک

جاده | تیم جاده

دکتر فاطمه نادران

مشاور فنی

الهام رستگار

عاطفه نجفی

تولید محتوا

جاده | تیم جاده

مهندس پورسراج

مدیرعامل

جاده | تیم جاده

هستی لرنژاد

توسعه دهنده اندروید

الهام رستگار

دکتر مقداد محمدی

مشاور توسعه کسب و کار

جاده | تیم جاده

سید مصطفی حسینی

جاده | تیم جاده

سید محمد شیخ الاسلامی

حسابدار

روزبه افشاری

روزبه افشاری

مدیرعامل

آلبوم خاطرات