تیم اعلام بار جاده

فرید خالدی

فرید خالدی

کوفاندر

صادق آرامی

محمدصادق آرامی

کوفاندر - cmo

علی خلف نژاد

علی خلف نژاد

کوفاندر - cto

سید محسن قاضی مرعشی

سید محسن قاضی مرعشی

مدیر محصول

غلامرضا شیخی

مدیرعامل

حیدر خلف نژاد

حیدر خلف نژاد

توسعه دهنده اندروید

فاطمه عبدالحسینی

فاطمه عبدالحسینی

کارشناس پشتیبانی

مینا اشرفی

مینا اشرفی

مدیر پشتیبانی

الهام رستگار

الهام رستگار

کارشناس پشتیبانی

امیرحسین خجسته

امیرحسین خجسته

توسعه دهنده Back-end

شاهین نوروزی

توسعه دهنده Front-end

محمد جواد نوروزی

محمد جواد نوروزی

توسعه دهنده Front-end

آتوسا یابنده تیم جاده

آتوسا یابنده

کارشناس امور اداری

میترا گودرزی

طراح UI & UX

سما جودکی

مسئول مالی و حسابدار

آلبوم خاطرات