جاده چی کار میکنه؟

اتصال هوشمند به رانندگان

جاده برنامه‌ای است که رانندگان را به شرکت‌های حمل  و نقل معرفی میکند، شرکت‌های حمل و نقل در جاده بار خود را اعلام کرد و رانندگان بارهای اعلام شده را بر اساس نیاز خود انتخاب میکنند. این ارتباط کاملا هوشمند و بر اساس نوع ماشین و موقعیت جغرافیایی رانندگان می‌باشد.

چرا جاده؟

بزرگترین خانواده‌ی رانندگان

در حال حاضر،‌جاده با دسترسی به ده‌ راننده‌ی فعال در سرتاسر کشور، بزرگترین جامعه‌ی رانندگان فعال را تشکیل داده و در حال حاضر انتخاب اول رانندگان در بین اپلیکیشن‌های اعلام بار جاده می‌باشد.

اپلیکیشن رانندگان

 • مشاهده و دسترسی به بیش از80 هزار بار اعلام شده ماهیانه در جاده
 • مشاهده بارهای تریلی، اتاق دار(باری)، وانت‌بار، کمپرسی، مسقف و ..
 • دریافت نوتیفیکیشن و پیامک اطلاع از بار بر اساس نوع خودرو و موقعیت مکانی
 • مشاهده‌ی بارهای برگشتی هر اعلام بار
رانندگان جاده
دانلود اپلیکیشن باربری و صاحب بار

اپلیکیشن شرکت‌های حمل و نقل

 • دسترسی به بزرگترین جامعه‌ی آماری رانندگان ماشین سنگین
 • ردیابی موقعیت مکانی رانندگان
 • اعلام بار سریع و هوشمند
 • تسریع در فرآیند یافتن راننده
 • سالن اعلام بار اختصاصی برای رانندگان پاتوقی
 • اطلاع رسانی پیامکی به رانندگان در محدوده‌ی جغرافیایی مبداء بار

پنل صاحبین کالا

 • انجام کلیه‌ی مراحل حمل بار (یافتن راننده، صدور بارنامه و …)
 • ارتباط هوشمند و مکانیزه با شرکت حمل  و نقل و راننده
 • دسترسی به پنل مدیریتی و امکان تهیه‌ی انواع گزارشات
 • تسریع در فرآیند حمل بار
 • شفافیت در هزینه‌های حمل بار
 • امکان ردیابی و رهگیری و اطمینان از تخلیه بار در مقصد مورد نظر
جاده لجستیک - کارخانجات

جاده به روایت آمار و ارقام در ماه گذشته

0 +
راننده‌ی فعال
0 +
صاحب کالا
0 +
اعلام بار
0
مشاهده بار توسط رانندگان