جاده چی کار میکنه؟

اتصال هوشمند به رانندگان

جاده برنامه‌ای است که رانندگان را به باربری‌ها معرفی میکند، باربری‌ها در جاده بار خود را اعلام کرد و رانندگان بارهای اعلام شده را بر اساس نیاز خود انتخاب میکنند. این ارتباط کاملا هوشمند و بر اساس نوع ماشین و موقعیت جغرافیایی رانندگان می‌باشد.

چرا جاده؟

بزرگترین خانواده‌ی رانندگان

در حال حاضر،‌جاده با دسترسی به بیش از 40 هزار راننده‌ی فعال در سرتاسر کشور، بزرگترین جامعه‌ی رانندگان فعال را تشکیل داده و در حال حاضر انتخاب اول رانندگان در بین اپلیکیشن‌های اعلام بار جاده می‌باشد.

رانندگان

 • مشاهده و دسترسی به بیش از 30هزار بار اعلام شده ماهیانه در جاده
 • مشاهده بارهای تریلی، اتاق دار(باری)، وانت‌بار، کمپرسی، مسقف و ..
 • ارتباط مستقیم و بی واسطه با صاحبین‌بار
 • دریافت نوتیفیکیشن و پیامک اطلاع از بار بر اساس نوع خودرو و موقعیت مکانی
 • مشاهده‌ی بارهای برگشتی هر اعلام بار
رانندگان جاده
دانلود اپلیکیشن باربری و صاحب بار

شرکت‌های حمل و نقل/ صاحبین‌بار

 • دسترسی به بزرگترین جامعه‌ی آماری رانندگان ماشین سنگین
 • ردیابی موقعیت مکانی رانندگان
 • اعلام بار سریع و هوشمند
 • تسریع در فرآیند یافتن راننده
 • سالن اعلام بار اختصاصی برای رانندگان پاتوقی
 • اطلاع رسانی پیامکی به رانندگان در محدوده‌ی جغرافیایی مبداء بار

کارخانجات

 • اعلام بار هوشمند و سریع
 • ارتباط هوشمند و مکانیزه با باربری و راننده
 • دسترسی به پنل مدیریتی و امکان تهیه‌ی انواع گزارشات
 • تسریع در فرآیند حمل بار
 • شفافیت در هزینه‌های حمل بار
 • امکان ردیابی و رهگیری و اطمینان از تخلیه بار در مقصد مورد نظر
جاده لجستیک - کارخانجات

آمار و ارقام جاده در ماه گذشته

0 +
راننده‌ی فعال
0 +
اعلام‌بار کننده
0 +
بار اعلامی در سال اخیر
0
تماس راننده با صاحب‌بار