شرایط و قوانین استفاده از سامانه لجستیک جاده

بروزشده در تاریخ: 1400/12/24

 

تعاریف

جاده لجستیک: نرم افزار ارائه خدمات مدیریت حمل‌ونقل به آدرس logistic.jadeh.co که از طریق اینترنت قابل دسترسی است و توسط شرکت جاده طراحی، اجرا و پیاده سازی شده است.

صاحب کالا/فرستنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق سامانه یا اپلیکیشن جاده اقدام به اعلام باریا سفارش حمل بار می‌نمایند.

گیرنده: کسانی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) که در انتظار دریافت بار هستند و راننده در محل تعیین شده طبق سند بارنامه، آنها را تخلیه می‌نماید.

نماینده گیرنده: شخصی که توسط صاحب کالا جهت دریافت بار معرفی می‌شود و کد تأیید تحویل بار در مقصد برای ایشان ارسال می‌گردد و به منزله اتمام مسئولیت شرکت حمل و صدور مجوز پرداخت کرایه به راننده است.

شرکت حمل‌ونقل: شخص حقوقی که بر مبنای پروانه فعالیت صادر شده توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مسئولیت صدور بارنامه و حمل کالا را به عهده دارد، شرکت حمل‌ونقل نامیده می‌شود.

کاربران سامانه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (راننده، فرستنده یا گیرنده کالا – شرکت حمل‌ونقل – مالک ناوگان) که در جاده عضویت دارند را کاربران سامانه می‌نامیم.

مسئولیت حمل: این مسئولیت به عهده شرکت حمل‌ونقل و راننده کامیون است و هرگونه تخلفی در عملیات حمل در مسئولیت این دو طرف خواهد بود و از طریق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران قابل‌پیگیری است.

مسئولیت کالای اعلام بار شده: این مسئولیت به عهده صاحب کالا، شرکت حمل‌ونقل، راننده و گیرنده کالا است و باید مطابق قوانین کشور باشد در غیر این صورت باید پاسخگوی مراجع قانونی باشند.

محرمانگی: کلیه اطلاعات در جاده به‌صورت محرمانه تلقی می‌گردد و فقط در صورت درخواست مراجع قانونی در اختیار آنها قرار داده خواهد شد. از ایمیل و شماره موبایل کاربران فقط برای ارسال اطلاعات موردنیاز سامانه جاده استفاده خواهد شد و در اختیار شخص ثالث بدون کسب اجازه کاربر قرار داده نخواهد شد.

کارمزد جاده لجستیک: مبلغی است که شرکت حمل‌ونقل بابت استفاده از خدمات سامانه پرداخت می‌نماید 

اعلام بار (برنامه حمل): مشخصات بار که بایستی در زمان مشخص بارگیری شود و توسط صاحب کالا تهیه و از طریق سامانه جاده لجستیک به شرکت حمل‌ونقل اعلام می‌شود.

تنخواه: مبلغی است که صاحب کالا به‌منظور پرداخت کرایه، کمیسیون، بیمه و کارمزد کیف پول خود را در جاده لجستیک شارژ می‌کند.

پرداخت کرایه: مبلغی که پس از تأیید شرکت حمل‌ونقل در سامانه و کسر کسورات مستقیم به‌حساب راننده واریز می‌گردد.

خسارت لغو سفارش: هریک از طرفین چنانچه پس هماهنگی برای بارگیری، سفارش درخواستی را لغو نماید ملزم به پرداخت خسارت لغو سفارش است مبالغ خسارت لغو سفارش در سامانه جاده قابل رویت است.

خسارت حق توقف: چنانچه راننده در محل بارگیری به‌موقع مراجعه کند اما بیشتر از مدت تعیین شده برای آغاز بارگیری معطل شود صاحب کالا مشمول پرداخت خسارت حق توقف خواهد بود که به‌صورت ساعتی محاسبه می‌شود.

حساب‌های کاربری

کلیه کاربران در جاده شامل راننده، شرکت حمل‌ونقل و صاحب کالا که در سامانه ثبت‌نام نمایند دارای حساب کاربری هستند فقط گیرندگان کالا بدون داشتن حساب کاربری از طریق کد رهگیری قادر به ردیابی کالای خود هستند.

کد رهگیری بار: پس از اعلام بار (توسط صاحب کالا یا شرکت حمل‌ونقل) و پذیرش بار توسط راننده و صدور بارنامه توسط شرکت حمل‌ونقل، کد رهگیری بار توسط جاده صادر و برای صاحب کالا و گیرنده کالا ارسال می‌گردد.

در زمان ثبت‌نام در سامانه یا اپلیکیشن جاده، استعلام وضعیت راننده و ناوگان از درگاه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اخذ خواهد شد و بر اساس پاسخ دریافتی، ثبت‌نام کامل یا رد خواهد گردید.

کلیه رانندگان و ناوگانی که اقدام به ثبت‌نام در سامانه جاده می‌نمایند باید دارای کارت هوشمند معتبر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای باشند.

هنگام ثبت‌نام در سامانه جاده کلیه بخش‌های مشخص شده با ستاره باید تکمیل گردد.

هر راننده تنها می‌تواند یک حساب کاربری با یک کد ملی یا شماره کارت هوشمند و یک شماره موبایل در سامانه جاده ثبت نماید.

راننده می‌تواند مشخصات ناوگانی را که به‌عنوان راننده بر روی آنها فعالیت می‌نماید در سامانه جاده ثبت نماید. در صورت دریافت هرگونه شکایت از مشتریان در خصوص ناوگان اعلام شده مسئولیت کامل به عهده راننده خواهد بود و شرکت جاده هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

درصورتی‌که راننده‌ای تقاضای حذف کاربری خود را از سامانه برای شرکت جاده ارسال نماید، حساب کاربری وی بلافاصله غیرفعال و از دسترس خارج خواهد شد. حذف حساب کاربری به طور کامل امکان‌پذیر نمی‌باشد.

مسئولیت همه فعالیت‌ها و عملکرد راننده، شرکت حمل‌ونقل، صاحب کالا و گیرنده کالا به خودشان است و شرکت جاده فقط وظیفه ایجاد ارتباط بین ذی‌نفعان یاد شده را از طریق سامانه جاده به عهده دارد.

راننده اجازه ندارد به اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی اجازه استفاده از سامانه جاده را با حساب کاربری خود بدهد یا حساب کاربری خود را به آنها منتقل نماید. در صورت وقوع چنین اقدامی حساب راننده مسدود خواهد شد و مطابق مقررات فضای مجازی با آن برخورد صورت خواهد گرفت.

مبلغ و نحوه پرداخت‌ها

هزینه کرایه حمل کالاها بر مبنای قیمت‌های توافق شده از بین صاحب کالا، شرکت حمل‌ونقل و راننده، مطابق با مبلغ مندرج در بارنامه صادر شده توسط صاحب کالا پرداخت می‌شود.

حق‌الزحمه خدمات شرکت حمل‌ونقل مطابق ضوابط وزارت راه از مبلغ مندرج در بارنامه است.

حق‌الزحمه سامانه جاده لجستیک که در سامانه مشخص شده است.

کلیه هزینه‌ها شامل هزینه بارگیری و تخلیه بار در مبدأ و مقصد بایستی توسط صاحب کالا پیش‌بینی و در مبلغ کرایه کل پیش‌بینی‌شده باشد.

صاحب کالا پیش از بارگیری و پس از تأیید شرکت حمل‌ونقل و تخصیص راننده بایستی حساب کیف پول خود را شارژ نماید تا فرایند صدور حواله حمل بار آغاز شود.

پرداخت کرایه و کمیسیون شرکت حمل‌ونقل و کارمزد سامانه جاده لجستیک پس تحویل بار به مقصد به کیف پول هر یک از کاربران پرداخت خواهد شد.

مبنای پرداخت کرایه حمل بر اساس مبلغ مندرج در بارنامه در مقصد است که به تأیید گیرنده تعیین شده در مقاصد حمل رسیده باشد.

برای کلیه پرداخت‌هایی که در سامانه جاده انجام شود یک رسید تولید می‌شود و کاربران می‌توانند از طریق گزارش‌ها سامانه یا اپلیکیشن که در اختیارشان قرار دارد وضعیت آن را مشاهده نمایند.

پرداخت کرایه در مقصد بلافاصله پس از تخلیه بار و تأیید تحویل بار از طریق انتقال مبلغ کرایه از کیف پول صاحب کالا به کیف پول‌های راننده، شرکت حمل‌ونقل و جاده صورت می‌پذیرد.

پرداخت کرایه توسط صاحب کالا بر اساس کرایه مندرج در بارنامه خواهد بود و حق هرگونه دریافت وجهی اضافی خارج از سامانه مجاز نمی‌باشد.

نکته: در ازای پرداخت کرایه صورت‌حساب صادر و در پنل صاحب کالا قابل‌دسترس خواهد بود.

تعهدات شرکت حمل‌ونقل

شرکت حمل‌ونقل تأیید می‌نماید که از کلیه شرایط و مشخصات این مقررات و قوانین و وضعیت مسئولیت‌ها و تعهدات خود اطلاع کامل دارد و در اجرای آنها به عذر عدم اطلاع نمی‌تواند متعذر شود.

شرکت حمل‌ونقل متعهد می‌شود بر اساس بارهای اعلام شده در سامانه جاده لجستیک از طریق اپلیکیشن نسبت به رزرو (سپردن) اقدام نماید.

شرکت حمل‌ونقل متعهد می‌شود پس از سپرده شدن بار، تمام مسئولیت‌ها ذیل را پذیرفته و هماهنگی‌ها لازم را حداکثر در مدت‌زمان‌های تعیین شده انجام دهد.

۱ – تخصیص راننده و ناوگان به بار بر اساس نوع بارگیر، حجم، وزن بار

2- مدیریت بارگیری

۳ – صدور و تحویل یک نسخه از بارنامه به راننده 

۴ – بارگذاری تصویر و مشخصات بارنامه در اپلیکیشن

5-رسید حمل بار تا مقصد

6-رصد مستمر بر عملکرد راننده و ناوگان و روند کار 

شرکت حمل‌ونقل متعهد می‌شود بلافاصله پس صدور بارنامه (حداکثر در مدت‌زمان تعیین شده) تصویر و مشخصات بارنامه را در اپلیکیشن بارگذاری نماید. در غیر این صورت مشمول جریمه و نمره منفی می‌شود.

شرکت حمل‌ونقل متعهد است از رعایت و تکمیل بودن تمامی مدارک قابل‌قبول سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور مربوط به راننده و ناوگان اطمینان حاصل کند.

شرکت حمل‌ونقل متعهد است مندرجات بارنامه با مشخصات بار اعلام شده در جاده لجستیک یکسان باشد در غیر این صورت مشمول جریمه، امتیاز منفی، مسدودسازی حساب کاربری، پیگیری قضایی خواهد بود.

شرکت حمل‌ونقل متعهد است در مدت‌زمان تعیین شده پس از سپردن بار جاده لجستیک، اقدام به تخصیص راننده و ناوگان مناسب نماید. بدیهی است پس از مدت مذکور جاده لجستیک می‌تواند به هر نحو که صلاح بداند اقدام نماید و سفارش حمل به شرکت حمل‌ونقل دیگری منتقل خواهد شد.

شرکت حمل‌ونقل متعهد به اخذ مجوزهای لازم برای حمل کالاهای خطرناک، کالاهای رادیواکتیو، موجودات زنده، کالاهای فاسدشدنی، بارهای سنگین و ترافیکی است.

شرکت حمل‌ونقل در خصوص تناسب بارگیر کامیون با مشخصات بار مسئولیت دارد و بایستی پیش از تأیید راننده و ناوگان از تطابق بار و بارگیر اطمینان حاصل نماید و سامانه جاده و شرکت جاده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تشخیص تطبیق نوع بارگیر با محموله ندارد. چنانچه راننده‌ای به محل بارگیری مراجعه و دلیل عدم تطابق بار با بارگیر امکان بارگیری نباشد شرکت حمل‌ونقل مشمول پرداخت خسارت مطابق با شرایط خسارت لغو سفارش خواهد بود. 

شرکت حمل‌ونقل بایستی از میزان مجاز حمل از نظر وزن، ابعاد، حجم و وزن حجمی استانداردهای تعریف شده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مطلع باشد و آنها را رعایت نمایند.

شرکت حمل‌ونقل موظف است نهایت دقت خود را نسبت به وجود پوشش بیمه‌ای کامل مسئولیت مدنی محموله‌های جاده لجستیک داشته باشد در غیر این صورت هرگونه ضرر و زیان احتمالی بر عهده شرکت حمل‌ونقل است.

شرکت حمل‌ونقل متعهد است به‌وسیله عوامل خود مراقبت‌های لازم را در فاصله مبدأ تا مقصد از کالاهای تحویل گرفته به عمل‌آورده و در صورت بروز هرگونه خسارت پیگیری‌های لازم جهت دریافت خسارت وارده را انجام نماید.

شرکت حمل‌ونقل متعهد می‌شود چنانچه ظرف مدت تعیین شده از تاریخ صدور بارنامه، محموله به هر علت به مقصد نرسد پیگیری‌های لازم تا رسیدن به حصول نتیجه را انجام دهد.

شرکت حمل‌ونقل متعهد می‌گردد کلیه پیگیری‌های لازم تا رسیدن به حصول نتیجه را در مواقع بروز حادثه یا خسارت انجام دهد در غیر این صورت مشمول جریمه، نمره منفی، مسدودسازی حساب کاربری و یا پیگیری قضایی خواهد بود.

تشخیص کارشناسان جاده لجستیک در احراز تخلف شرکت حمل‌ونقل و میزان خسارت در هر مورد قطعی است.

تعهدات صاحب کالا 

صاحب کالا متعهد می‌گردد در زمانی که سامانه اعلام می‌کند مبلغ کیف پول خود را به میزان کرایه حمل شارژ نماید. در غیر این صورت ادامه فرایند متوقف می‌شود در غیر این صورت مشمول خسارت و جریمه خواهد شد.

نکته: در ازای پرداخت کرایه صورت‌حساب صادر و در پنل صاحب کالا قابل‌دسترس خواهد بود.

صاحب کالا متعهد می‌گردد اطلاعات کامل بار را در سامانه جاده ثبت و اعلام بار نمایند و مفاد بند ۳۷۹ قانون تجارت را رعایت نماید در غیر این صورت هرگونه ضرر و زیان احتمالی متوجه شرکت حمل‌ونقل و بیمه نخواهد بود.

صاحب کالا متعهد می‌گردد چنانچه درخواست‌های حمل بار خود را از طریق سامانه جاده لجستیک اعلام کند از انجام کار موازی سفارش حمل و اعلام بار به سایر شرکت‌ها خودداری نماید.

صاحب کالا متعهد می‌گردد در صورتی که لغو سفارش حمل به دلیل عدم آمادگی بارگیری از سوی صاحب کالا باشد مشمول پرداخت خسارت لغو سفارش حمل خواهد بود و بایستی آن را پرداخت نماید.

صاحب کالا در خصوص مهیا بودن بار برای بار در موعد بارگیری تعهد دارد و درصورتی‌که پس از مراجعه راننده به محل بارگیری، باری وجود نداشته یا آماده نباشد ضمن دریافت نمره منفی و امکان مسدود شدن حساب کاربری، باید خسارت لغو سفارش پرداخت نماید و مشمول جریمه نقدی توسط شرکت جاده خواهد شد و باید نسبت به پرداخت آن نیز اقدام نماید، در صورت عدم پرداخت خسارات موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

صاحب کالا متعهد به پرداخت خسارت حق توقف خواهد بود چنانچه راننده در زمان بارگیری به‌موقع مراجعه کند اما زمان آغاز بارگیری بیشتر از مدت‌زمان رایگان زمان ببرد مبلغ حق توقف مطابق با تعرفه اعلامی در سامانه جاده محاسبه و صاحب کالا بایستی پرداخت نماید.

صاحب کالا متعهد به پرداخت خسارت لغو سفارش خواهد بود چنانچه مشخص شود تشخیص نادرست نوع بارگیر به دلیل اطلاعات نادرست محموله که در سامانه اعلام شده است.

صاحب کالا متعهد است در زمانی که اعلام نموده، بار را آماده بارگیری نماید. مدت‌زمان استاندارد بارگیری و تخلیه رایگان حدود ۲ ساعت است پس از این ساعت مشمول خسارت حق توقف جاده خواهد بود.

تعهدات راننده

راننده باید در انتخاب نوع بارگیر در سامانه جاده دقت نماید و یا مشخصات بارگیر خود را به‌درستی در سامانه اعلام نماید. اختصاص بار بر اساس نوع بارگیر انجام می‌گردد و درصورتی‌که بعد از انتخاب بار و در زمان بارگیری مشخص گردد بار اعلام شده به دلیل خطا در مشخصات نوع بارگیر، متناسب با آن بارگیر نیست، راننده متخلف بوده و باید خسارت لغو سفارش را به شرکت جاده و هرگونه هزینه‌های حاصله را پرداخت نماید.

راننده موظف است قبل از زمان تعیین شده بارگیری در محل بارگیری حاضر شود.

راننده متعهد می‌گردد سرویس پیامک و مکان‌یاب و اینترنت گوشی همراه خود را همواره روشن و اعتبار مالی کافی داشته باشند تا از قطع شدن آن جلوگیری نمایند.

راننده متعهد می‌گردد زمان تقریبی رسیدن بار که توسط سامانه جاده بر مبنای مقررات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، پلیس‌راه و زمان مجاز رانندگی روزانه تعیین می‌گردد را رعایت نماید و بار را بدون صدمه و به‌موقع تحویل نماید.

رانندگان مجاز نیستند سرویس پیامک و مکان‌یاب و اینترنت گوشی همراه خود را در طول مسیر حمل خاموش نمایند و باید همواره تلفن همراه آنها روشن و آماده پاسخگویی باشد.

راننده متعهد است طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران از مصرف هرگونه مواد مخدر و مشروبات الکلی امتناع نماید.

  راننده باید هنگام پذیرش بار، اطلاعات و مشخصات بار را بادقت بررسی نماید و از تناسب آن با نوع بارگیر کامیون خود اطمینان حاصل نماید

راننده بایستی در خصوص میزان مجاز حمل از نظر وزن، ابعاد، حجم و وزن حجمی استانداردهای تعریف شده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را رعایت نمایند.

راننده مکلف است محموله تحویل شده را عیناً بدون کسری و تغییر ماهیت در مقصد به گیرنده کالا تحویل و تاییده دریافت نماید.

درصورتی‌که راننده پس از پذیرش بار (گرفتن بار از طریق سامانه جاده) اقدام به مراجعه ننماید ضمن دریافت نمره منفی و امکان مسدود شدن حساب کاربری، باید خسارت لغو سفارش به طرف مقابل را پرداخت نماید و مشمول جریمه توسط شرکت جاده خواهد شد که باید نسبت به پرداخت آن اقدام نماید، در صورت عدم پرداخت خسارات موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

جبران خسارت

در صورت وقوع هر نوع خسارت مادی و معنوی یا اعتراض نسبت به توافق اولیه صورت گرفته طبق شرایط ذیل اقدام خواهد گردید:

در صورت خسارت به بار به هر شکل (تصادف، واژگونی، سرقت و..). رانندگان می‌بایست جهت اطلاع جاده و صاحبین کالا و اقدام مقتضی شرکت حمل‌ونقل موضوع را اطلاع رسانی نماید. شرکت حمل‌ونقل صادر کننده بارنامه رسمی و معتبر مراتب را به اطلاع شرکت بیمه طرف قرارداد خود رسانده و موضوع را تا حصول نتیجه (وصول مبلغ خسارت) پیگیری می‌نماید؛ بدیهی است جاده هیچ مسئولیتی را در این خصوص بر عهده نخواهد داشت اما وضعیت عملکرد شرکت صادرکننده بارنامه را رصد می‌کند و در امتیازدهی به عملکرد آن اعمال می‌کند و با توجه به اینکه بخش عمده توافقات حمل، خارج از محیط اپلیکیشن و بر پایه توافق طرفین (راننده و صاحب کالا) صورت می‌گیرد، مسئولیت هرگونه رفع مشکل برعهده طرفین (راننده و صاحب کالا) بوده و در صورت لزوم (عدم توافق طرفین مبنی بر پرداخت مبلغ حق توقف و یا کرایه و یا هرگونه پرداختی دیگر) شرکت حمل‌ونقل صادر کننده بارنامه برابر با مقررات و قوانین جاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل بایستی پاسخگو باشد.

جبران خسارت لغو سفارش

هریک از طرفین چنانچه حداکثر تا 8 ساعت پس از تأیید بارگیری و حداقل 8 ساعت قبل از زمان بارگیری می‌تواند سفارش درخواستی را لغو نماید در خارج از این زمان مشمول پرداخت خسارت لغو سفارش به مقدار 500 هزار تومان برای انواعی تریلی و 300 هزار تومان برای کامیون‌های جفت و 200 هزار تومان از کامیون‌های تک، خاور و کامیونت به راننده خواهد بود.

جبران خسارت توقف (حق توقف)

چنانچه راننده در زمان بارگیری به‌موقع مراجعه کند اما زمان آغاز بارگیری بیشتر از 2 ساعت زمان ببرد مشمول خسارت حق توقف خواهد بود که مطابق با تعرفه اعلامی در سامانه جاده محاسبه و صاحب بار بایستی به راننده پرداخت نماید.

مسئولیت‌ها و تعهدات کاربران

کاربران متعهد به پذیرش این توافق نامه آنلاین هستند که بر اساس قوانین جاری کشور ایران تدوین گردیده است.

 کاربران در خصوص کلیه اقداماتی که در سامانه جاده انجام می‌دهند باید قوانین سامانه جاده، قوانین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، قوانین راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمایند لذا هرگونه تخلف مشمول تذکر یا جریمه خواهد شد و شرکت جاده مسئولیتی در قبال تخلفات کاربران ندارد و در صورت وقوع تخلف می‌تواند نسبت به مسدود نمودن حساب کاربری اقدام و از طریق مراجع قانونی پیگیری نماید.

کاربران در صورت استفاده از فضای چت و گفتگو در سامانه جاده بایستی اطمینان حاصل کنند که کلیه متون، عکس‌ها، فیلم‌ها، فایل‌ها و غیره بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. مالکیت موارد تبادل شده متعلق به کاربری خواهد بود که آن را به اشتراک گذاشته است و شرکت جاده مجاز است هر زمان که نیاز باشد از آنها استفاده نماید و در اختیار اشخاص ثالث و نهادهای ذی صلاح قرار دهد.

کاربران موظفند اطلاع رسانی‌های سامانه، قوانین جدید، اخطاریه‌ها، الحاقیه‌ها و شروط جدیدی که برای آنها از طریق اپلیکیشن یا سامانه یا پیامک ارسال می‌گردد بادقت مطالعه و جهت ادامه فعالیت در سامانه تأیید نمایند.

کاربران مسئول حفظ اطلاعات و حساب کاربری خود هستند و نباید در اختیار اشخاص ثالث قرار دهند و در غیر این صورت و بروز هرگونه سوء استفاده هیچ مسئولیتی متوجه شرکت جاده نخواهد بود و تبعات آن متوجه کاربر خواهد شد.

با اعلام یک بار یا ثبت اطلاعات یک محموله در سامانه یا اپلیکیشن جاده، مسئولیت حقوقی کامل محتوای آن و بررسی صحت و مطابقت مشخصات آن با آنچه باید حمل شود طبق قوانین و یا عرف کالاهای مجاز کشور به عهده کاربر خواهد بود.

کاربران در خصوص انجام توافقات برخط در خصوص سفارش حمل بار از طریق اپلیکیشن و سامانه جاده انجام گردد تعهد دارند و در صورت عدم انجام توافقات و تعهدات، مشمول جریمه و خسارت‌های جاده متناسب با نوع تخلف خواهند شد.

کاربران بایستی به اطلاع رسانی‌ها، اطلاعات تغییرات احتمالی، الحاقیه‌ها و اخطاریه‌ها که از طریق اپلیکیشن و پیامک به شماره‌های همراه کاربران ارسال می‌گردد توجه نماید لذا درصورتی‌که توجهی به آنها ننمایند یا بدون مطالعه تأیید نمایند یا آنها را حذف کنند و این عمل آنها باعث ضرر و زیان طرفین حمل‌ونقل گردد و همچنین به دلیل خاموش بودن تلفن همراه، خاموش بودن سرویس پیامک و خاموش بودن مکان یاب و خاموش بودن اینترنت گوشی همراه اطلاعات را دریافت نکنند یا خواسته یا ناخواسته مانع از ارسال اطلاعات به طرفین گردند حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نموده اند.

کاربران در خصوص هرگونه تائید که در اپلیکیشن و در سامانه جاده انجام شود مسئولیت دارند و به منزله امضاء الکترونیکی و تائید کامل و غیر قابل انکار بوده و به منزله قبول کامل قوانین و مقررات سامانه جاده است.

کاربران می‌پذیرند که سامانه جاده و شرکت جاده برای ارسال اطلاعات مهم و موردنیاز کاربران از شماره موبایل ثبت شده در سامانه استفاده نماید و درصورتی‌که سرویس پیامک و اینترنت گوشی همراه خود را قطع نمایند، اطلاعات را دریافت نخواهند نمود لذا حق هیچ‌گونه ادعا یا شکایتی نمی‌توانند داشته باشند.

کاربران قبول می‌نمایند که اطلاعات مسیر حرکت و موقعیت جغرافیایی آنها برای سامانه جاده، صاحب کالا، گیرنده کالا و راننده ارسال گردد.

کاربران به غیر از زمان حمل کالا، اجازه استفاده از اطلاعات تماس یا سایر اطلاعات یکدیگر را ندارند و مجاز به ذخیره آنها در گوشی همراه خود یا به هر روش دیگری نیستند. ضمناً استفاده از اطلاعات طرفین باید بر مبنای قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و سامانه جاده باشد، در غیر این صورت شرکت جاده حق پیگیری از طریق مراجع قانونی را خواهد داشت.

کاربران می‌پذیرند که سامانه جاده ارائه دهنده خدمات حمل‌ونقل و مالی نیست و فقط ابزار نرم افزاری است که وظیفه ایجاد روابط و سهولت امور بین ذی‌نفعان (صاحب کالا، گیرنده کالا، شرکت حمل‌ونقل و راننده) را به عهده دارد و در قبال خدماتی که ارائه می‌نماید حق دریافت کارمزد دارد.

کاربران متعهد هستند و قبول می‌نمایند درصورتی‌که زمانی برای بارگیری در سامانه یا اپلیکیشن اعلام می‌کنند و راننده به‌موقع به محل بارگیری مراجعه نماید اما محموله آماده بارگیری نباشد خسارات حق تواقف ناشی از تاخیر حاصله به عهده آنها خواهد بود و شرکت جاده مسئولیتی نخواهد داشت.

کاربران در صورت مشاهده نقص، نظر یا پیشنهاد می‌توانند به‌صورت برخط از طریق اپلیکیشن یا سامانه جاده مشکل خود را ثبت نمایند و کارشناسان شرکت جاده در اسرع وقت و طبق نوبت در صف انتظار موضوع را بررسی و پس از پیگیری، نتیجه به‌صورت برخط اعلام خواهد شد.

کاربران (رانندگان، صاحبان کالا، شرکت‌های حمل‌ونقل، گیرندگان کالا) برای ثبت‌نام و راستی آزمایی، باید شماره تلفن همراه به نام شخص خود را به سامانه اعلام نمایند، اعلام شماره تلفن همراه افراد دیگر (فرزندان، خانواده، دوست- آشنا) تخلف بوده و جاده در صورت کشف نسبت به مسدود نمودن حساب کاربری اقدام خواهد و جاده کلیه عواقب حاصله به عهده کاربر خواهد بود.

اعلام شماره تلفن همراه اشتباه (پس از دو بار کنترل با کاربر) تخلف محسوب می‌شود و به هر دلیل که کاربر شماره اشتباه اعلام نموده باشد، مبلغ پرداختی وی غیر قابل عودت خواهد بود.

کاربران موافقت کرده و تعهد می‌دهند که از بات، ربات، اسپایدر، اسکریپر یا سایر وسایل اتوماتیک جهت دسترسی به سامانه یا اپلیکیشن به هر دلیل و یا قصدی بدون دریافت مجوز صریح و کتبی جاده استفاده ننمایید.

کاربران مجاز به فروش کدهای تخفیف به اشخاص ثالث یا ارائه به‌صورت عمومی ندارند و در صورت مشاهده، راننده جریمه شده و حساب کاربری او مسدود می‌شود.

کدهای تخفیف ارائه شده فقط در سامانه جاده قابل مصرف هستند و قابلیت تبدیل به پول نقد و دریافت از شرکت جاده را ندارد.

کاربران سامانه جاده متعهد هستند در صورت استفاده از بخش چت و گفتگو موجود در سامانه و همچنین دیگر بخش‌های سامانه جاده کلیه قوانین و مقررات حمل‌ونقلی کشور، سامانه جاده، راهنمایی و رانندگی، شرعی و اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمایند.

حقوق جاده

کلیه حقوق مادی و معنوی اپلیکیشن‌ها سامانه جاده متعلق به شرکت جاده است.

درصورتی‌که کاربران به تنهایی یا با کمک افراد دیگر متخصص اقدام به استخراج سورس کد یا دیکامپایل نرم افزارها یا مهندس معکوس یا فریمینگ یا میرورینگ روی سرورهای دیگر، ایندکسینگ برای داده کاوی یا ایجاد داشبورد یا دسترسی به متدهای سرویس‌ها یا هرگونه اقدام مشابه را روی سامانه جاده نمایند، موضوع در مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

قوانین و مقررات سامانه جاده ممکن است در طول زمان و بر اساس شرایط حاکم و مقررات جدید وضع شده توسط وزارت راه و شهرسازی و یا سیاست‌های شرکت جاده تغییر نماید که این تغییرات به اطلاع کاربران رسانده شده و پس از طی دو هفته از زمان اعلام اجرا خواهند شد.

هر زمان که جاده به هر دلیل به این نتیجه برسد که ثبت‌نام یا ادامه عضویت کاربر باعث لطمه زدن به اعتبار سامانه جاده و شرکت جاده یا لطمه زدن به سایر کاربران سامانه شود، مجاز است ضمن ثبت نمره منفی، اعلام به شبکه حمل‌ونقلی همکاران، اقدام به غیرفعال نمودن یک طرفه آن کاربر در سامانه جاده نماید.

هرگونه استفاده غیرقانونی از سامانه جاده ممنوع است و در صورت مشاهده، شرکت جاده ضمن مسدودسازی فعالیت کاربر موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد نمود.

هرگونه اعلام بار، حمل، تحویل و دریافت کالاهایی که طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران ممنوع باشد، از طریق از سامانه جاده ممنوع است و در صورت مشاهده، شرکت جاده ضمن قطع خدمات به کاربر متخلف، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد نمود.

در صورت وقوع هرگونه عدم توافق پس از عزیمت راننده برای بارگیری، بین شرکت حمل‌ونقل یا صاحب کالا با راننده حاصل شود، مسئولیت آن بعهده طرفین است شرکت جاده می‌تواند در صورت شکایت هر یک از کاربران ضمن ثبت نمره منفی برای طرفین، خسارت لغو سفارش یا حق توقف را اعمال نماید.

درصورتی‌که تیم مدیریتی جاده به این نتیجه برسید که کاربری مشکل ایجاد می‌کند یا الزامات قانونی را زیر پا می‌گذارد، به حقوق معنوی و یا قانونی دیگران احترام نمی‌گذارد، یا نسبت به تعهدات خود و یا با سیاست‌ها و مقررات جاده در تضاد است، جاده‌این اختیار را دارد که حساب کاربری او را مسدود و یا به تعلیق درآورد.

جاده حق مسدود نمودن حساب‌های کاربرانی که برای مدت طولانی فعال نبودند را نزد خود محفوظ نگاه می‌دارد. لذا براساس این قرارداد کاربر به ما حق عزل اعطاء کرده تا بنا به تشخیص، هر یک از موارد بیان شده در بالا را اعمال و حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب کند.

مسئولیت‌های شرکت جاده

برقراری ارتباط بین صاحب کالا با شرکت حمل‌ونقل

برقراری ارتباط بین شرکت حمل‌ونقل و راننده

ارسال تصویر بارنامه از طریق اپلیکیشن یا پنل وب به صاحب کالا و گیرنده کالا درصورتی‌که شرکت حمل‌ونقل تصویر بارنامه و اطلاعات لازم را به‌صورت کامل در سامانه جاده درج کند. (در صورت عدم ارسال تصویر بارنامه فعالیت شرکت حمل‌ونقل در جاده متوقف خواهد شد و موضوع جهت رسیدگی به راننده جهت جهت توقف حمل اعلام خواهد شد)

ارسال کد رهگیری بار برای صاحبین کالا و گیرنده کالا درصورتی‌که متقاضی حمل اطلاعات تلفن همراه و ایمیل گیرنده یا فرستنده را در سامانه جاده ثبت کرده باشد.

دریافت حق الزحمه ایجاد ارتباط بین ذی‌نفعان حمل‌ونقل و اعلام بار

ارائه خدمات ارزش افزوده از جمله وضعیت اعتبار و نظرات دیگر کاربران به کاربران

ارائه خدمات مرکز تماس و پشتیبانی در ساعات اداری به کاربران

ارائه خدمات نظرسنجی، دریافت شکایات و پیشنهادات به‌صورت برخط از طریق اپلیکیشن و سامانه وب

اطلاع رسانی تخمینی زمان بارگیری و زمان تحویل 

محدودیت مسئولیت‌های جاده

بخشی از مسئولیت دسترسی مطمئن و پیوسته به خدمات یا ابزارهای جاده به عهده ارائه دهندگان اینترنت در گستره کشور خواهد بود چراکه عملکرد سایت‌ها، خدمات یا ابزارهای ما، ممکن است در اثر عوامل متعددی که خارج از کنترل ما هستند، دچار اختلال شود.

شرکت جاده مسئولیتی برای کارکرد درست اپلیکیشن بر روی تمام انواع گوشی‌های موبایل (تمامی نسخ سیستم‌های عامل به دلیل تنوع بسیار زیاد آنها) و همچنین به دلیل ضعف شبکه‌های مخابراتی در کل راه‌های کشور ندارد.

جاده در قبال محتوا، فعالیت‌ها یا عدم فعالیت‌ها، نظرات و اعلام بارهایی که کاربران، صاحبین کالا، متصدیان و شرکت‌های حمل‌ونقل در سامانه یا اپلیکیشن قرار داده اند، هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد. ما دخالت و کنترلی در معاملات میان متقاضیان حمل و ارائه دهندگان خدمات و هیچ کنترلی روی کالا یا بار اعلام شده از هیچ نظر، اعم از کیفیت و استاندارد بار و بارگیری و رعایت قوانین گمرکی و غیره و نیز درستی یا قانونی بودن موارد یا خدماتی که در اعلام بار به آنها اشاره شده و واقعیت یا صحت مضامین یا اعلام بارهای کاربران نداشته و مسئولیت بررسی و تحقیق راجع به آنها با خود کاربران است. این سامانه یا اپلیکیشن صرفاً محلی برای درج اعلام بار و تامین کامیون یا تریلی برای هر دو طرفین است.

ممکن است لینک‌هایی از طریق سامانه یا اپلیکیشن به سایت‌ها یا پیام رسان های مجازی و یا مضامین و یا فایل‌هایی که در اختیار این شرکت نباشند، از سوی شخص ثالث در اختیار بینندگان قرار داده شود. جاده هیچ مسئولیتی در قبال چنین سایت‌ها، فایل‌ها و مضامینی که از طریق لینک‌های قرار داده شده در سامانه جاده به آنها دسترسی می‌یابد، ندارد.

هرگونه جریمه ای که از طریق مراجع قانونی به راننده یا شرکت حمل‌ونقل یا صاحب کالا یا گیرنده کالا تعلق گیرد باید نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و شرکت جاده هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

درصورتی‌که کاربری باعث ضرر و زیان طرفین معامله گردد، باید خسارت طرفین را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت، شرکت جاده هیچ‌گونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت.

کلیه خساراتی که طرفین معامله حمل‌ونقل به یکدیگر به هر دلیل (صدمه به ناوگان- اعلام بار مشکوک- بار قاچاق – بار مسروقه – کالاهای خطرناک بدون مجوز و غیره) وارد نمایند نسبت به یکدیگر و مراجع قانونی مسئول خواهند بود و شرکت جاده هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

درصورتی‌که سامانه جاده راننده را به شرکت حمل‌ونقل یا صاحب کالا متصل نماید و سپس طرفین اقدام به توافق خارج از سامانه نمایند، شرکت جاده حق ثبت نمره منفی دارد و می‌تواند حساب کاربری طرفین را غیر فعال نماید .

در صورت وقوع هرگونه عدم توافق پس از عزیمت راننده برای بارگیری، بین شرکت حمل‌ونقل یا صاحب کالا با راننده حاصل شود، مسئولیت آن بعهده طرفین است و شرکت جاده هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

دریافت هرگونه مجوز برای حمل کالاهای خطرناک، کالاهای رادیواکتیو، موجودات زنده، کالاهای فاسدشدنی، بارهای سنگین و ترافیکی به عهده صاحب کالا یا شرکت حمل‌ونقل است و در صورت اعلام بار در سامانه جاده بدون وجود مجوز، تخلف محسوب می‌گردد و کلیه مسئولیت‌ها و خسارات مربوطه به عهده طرفین حمل‌ونقل است و شرکت جاده هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

تعیین قیمت طبق توافق بین طرفین حمل‌ونقل صورت می‌گیرد و هنگام اعلام بار در سامانه جاده ثبت می‌گردد، جاده هیچ مسئولیتی در قبال تعیین قیمت حمل ندارد تنها می‌تواند در صورت درخواست کاربر بر اساس الگوریتم سامانه استعلام کرایه، قیمتی را پیشنهاد دهد. ممکن است سامانه جاده نرخ پیشنهادی اعلام نماید ولی نرخ پیشنهادی باید به تأیید، تصویب و توافق طرفین حمل‌ونقل قرار گیرد.

“اینجانب با مطالعه و تأیید این مقررات، ادامه عضویت در سامانه جاده را بطور کامل قبول دارم و هرگونه شکایت یا مخالفت با روش و مقررات حاکم را از خود سلب می‌نمایم و درصورتی‌که هرگونه عملی انجام نمایم که به هر شکلی باعث هرج و مرج در نظام سامانه جاده باشد، جرائم تعیین شده توسط شرکت جاده و نهادهای ذی صلاح را قبول دارم و پرداخت خواهم نمود.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *