قیمت روز ماشین سنگین (کامیون، کامیونت، تریلر)

فهرست مطالب

قیمت ماشین‌های سنگین در ایران ممکن است به علت تغییرات اقتصادی و سیاسی، نوسانات بسیاری داشته باشد و بسته به برند، مدل، سال تولید و وضعیت بازار، متغیر باشد ما در این مقاله سعی کردیم لیست قیمت به روز کامیون و کشنده‌های موجود در بازار ایران را به صورت کامل به شما نمایش دهیم تا بتوانید در کمترین زمان به تمامی قیمت‌های به روز ماشین‌های سنگین دسترسی داشته باشید:

کامیون

قیمت لحظه‌ای کامیون

نامسال ساخت کارکرد (کیلومتر)قیمت روز (تومان)
فوتون ۴۶۰۱۴۰۱۰۴.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
فوتون ۴۶۰۱۴۰۲۰۴.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰
فوتون ۴۳۰۱۴۰۱۰۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
فوتون ۴۳۰۱۴۰۲۰۳.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰
دیما ۱۴۰۱۱۴۰۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دیما جدید ۱۴۰۱۰۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
دیما جدید۱۴۰۲۰۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ام پاور۱۴۰۱۰۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ام پاور۱۴۰۲۰۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سی اند سی۱۴۰۱۰۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سی اند سی۱۴۰۲۰۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فاو تک۱۴۰۲۰۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
فاو جفت کشنده ۱۴۰۲۰۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰
فاو جفت کمپرس۱۴۰۲۰۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
دافران۱۴۰۱۰۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دافران ۱۴۰۲۰۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کا ایکس ۴۸۰۱۴۰۱۰۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کا ایکس ۴۸۰۱۴۰۲۰۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
دایون نیوفیس۱۴۰۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دایون نیوفیس۱۴۰۲۰۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
پیلسان ۴۸۰۱۴۰۲۰۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اف اچ ۵۰۰۱۳۹۷۰۸.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اف اچ ۵۰۰۱۳۹۸۰۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اف اچ ۵۰۰۲۰۲۲۰۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اف اچ ۵۰۰۲۰۲۳۰۱۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اف اچ ۵۴۰۲۰۲۲۰۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اف اچ ۴۸۰۱۳۹۱۱۵۰۰۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اف اچ ۴۶۰۱۳۸۰۲۲۰۰۰۰۰۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رنوتی نیوفیس نرمال۲۰۲۲۰۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رنوتی نیوفیس های۲۰۲۲۰۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رنوتی ۴۸۰ نرمال۲۰۱۸۳۰۰۰۰۰۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رنوتی ۴۸۰ های ۲۰۱۸۳۰۰۰۰۰۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رنوتی ۵۲۰ نرمال ۲۰۱۸۳۰۰۰۰۰۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رنوتی ۵۲۰ های ۲۰۱۸۳۰۰۰۰۰۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بنز ۱۹۲۴ کمپرس شاسی ۱۴۰۱۰۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بنز ۱۹۲۴ کمپرس شاسی ۱۴۰۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بنز ۱۹۲۴ باری شاسی۱۴۰۱۰۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
بنز ۱۹۲۴ باری شاسی۱۴۰۲۰۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰
بنز ۲۶۲۴ کمپرس شاسی۱۴۰۱۰۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بنز ۲۶۲۴ کمپرس شاسی۱۴۰۲۰۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
بنز ۲۶۲۴ باری شاسی۱۴۰۱۰۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بنز ۲۶۲۴ باری شاسی۱۴۰۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اسکانیا اس ۵۰۰۲۰۲۲۰۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اسکانیا ۴۵۰۲۰۱۸۱۰۰۰۰۰۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اسکانیا ۴۵۰۱۳۹۷۴۰۰۰۰۰۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اسکانیا ۴۱۰۱۳۹۸۵۰۰۰۰۰۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اسکانیا ۴۰۰۲۰۱۴۲۰۰۰۰۰۰۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اسکانیا ۴۰۰۱۳۹۸۳۰۰۰۰۰۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اکسور ۱۸۴۳۱۳۸۳۲۲۰۰۰۰۰۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اکسور ۱۸۴۳۱۳۹۳۱۷۰۰۰۰۰۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
داف نیوفیس۲۰۲۲۰۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
داف فیس قدیم۲۰۲۲۰۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
داف کارکرده۲۰۱۹۳۰۰۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
داف یوتری۲۰۱۳۱۲۰۰۰۰۰۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رنو پریمیوم ۴۶۰۲۰۱۳۱۷۰۰۰۰۰۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اکتروس ۱۸۵۱۲۰۲۲۰۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اکتروس ۱۸۵۱۱۳۸۵۱۷۰۰۰۰۰۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

قیمت کامیونت در بازار کشور کمتر دچار نوسانات می‌شود در این بخش سعی کردیم قیمت به روز کامیونت صفر و کارکرده را هم برای شما شرح دهیم این قیمت ها روزانه بر اساس کمترین حد قیمت هر کامیونت که در بازار به شیوه های مختلف توسط مالکان اعلام میگردد تغییر میکند.

کامیونت

قیمت لحظه‌ای کامیونت

نام سال ساختکارکرد (کیلومتر)قیمت روز (تومان)
جک ۶ تن خوابدار۱۴۰۱۰۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جک ۸ تن خوابدار۱۴۰۱۰۱.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰
جک ۹ تن خوابدار ۱۴۰۱۰۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
الوند ۶ تن خوابدار ۱۴۰۱۰۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰
الوند ۸ تن خوابدار ۱۴۰۱۰۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
الوند ام فور ۶ تن۱۴۰۲۰۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰
الوند ام فور ۸ تن۱۴۰۲۰۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
شیلر ۶ تن۱۴۰۱۰۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دایون ۶ تن خوابدار ۱۴۰۱۰۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دایون ۹ تن خوابدار ۱۴۰۱۰۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فاو ۶ تن۱۴۰۱۰۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
فاو ۸ تن۱۴۰۱۰۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰
دیما ۹ تن۱۴۰۱۰۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فوسو ۶ تن۱۴۰۱۰۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فورس ۶ تن۱۴۰۱۰۱.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰
فورس ۶ تن خوابدار۱۴۰۱۰۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
فورس ۸ تن۱۴۰۱۰۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰
فورس ۸ تن خوابدار ۱۴۰۱۰۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ایسوزو ۶ تن۱۳۹۷۴۰۰۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
ایسوزو ۸ تن۱۳۹۷۴۰۰۰۰۰۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

در این بخش نیز قیمت به روز تریلر های شرکتی و قیمت تریلر های دست ساز را به صورت کامل برای شما شرح دادایم این قیمت ها روزانه بر اساس کمترین حد قیمت هر تریلر که در بازار به شیوه های مختلف توسط مالکان اعلام میگردد تغییر میکند:

قیمت

قیمت لحظه‌ای تریلر (کفی،کمپرسی،یخچالی)

نامسال ساختکارکرد (کیلومتر)قیمت روز (تومان)
تریلی یخچال ساده ماموت۱۴۰۱۰۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلی یخچال ساده ماموت۱۴۰۲۰۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلی یخچال ریلی ماموت۱۴۰۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلی یخچال ریلی ماموت۱۴۰۲۰۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلی چادری ماموت ۴درب کشویی۱۴۰۱۰۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلی چادری ماموت ۴درب کشویی۱۴۰۲۰۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلی چادری ماموت ۵درب کشویی۱۴۰۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلی چادری ماموت ۵درب کشویی۱۴۰۲۰۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلی چادری ماموت ساده۱۴۰۱۰۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلی چادری ماموت ساده۱۴۰۱۰۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کفی ماموت ۱۲.۶۰۱۴۰۱۰۱.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰
کفی ماموت ۱۲.۶۰۱۴۰۲۰۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰
کفی ماموت ۱۳.۶۰۱۴۰۱۰۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کفی ماموت ۱۳.۶۰۱۴۰۲۰۱.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر تانکر ماموت۱۴۰۱۰۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر تانکر ماموت۱۴۰۲۰۲.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر کمپرس ماموت۱۴۰۱۰۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر کمپرس ماموت۱۴۰۱۰۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر بغلدار ماموت ۱۲.۶۰۱۴۰۱۰۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر بغلدار ماموت ۱۳.۶۰۱۴۰۱۰۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰
تیغه ماموت۱۴۰۱۰۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰
تیغه ماموت۱۴۰۲۰۱.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر چادری اروم۱۴۰۱۰۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر چادری اروم۱۴۰۲۰۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر تانکر اروم۱۴۰۱۰۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر تانکر اروم۱۴۰۲۰۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر کفی اروم۱۴۰۱۰۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر کفی اروم۱۴۰۲۰۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر چادری مایان۱۳۹۸۰۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر چادری مارال۱۴۰۱۰۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر چادری مارال۱۴۰۲۰۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر تانکر مارال ۱۴۰۱۰۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر تانکر مارال۱۴۰۲۰۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر کفی مارال۱۴۰۱۰۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر کفی مارال۱۴۰۲۰۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر کمپرس مارال۱۴۰۱۰۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر کمپرس مارال۱۴۰۲۰۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر کفی دست ساز شهرضا۱۴۰۱۰۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر کمپرس دست ساز مشهد۱۴۰۱۰۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر کفی دست ساز همدان۱۴۰۱۰۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تریلر کمپرس دست ساز همدان۱۴۰۱۰۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

منبع: تیم تولید محتوا جاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *