دانلود اپلیکیشن رانندگان (نسخه 8.6.6)

    1. افزودن قسمت اعلام آمادگی رانندگان (برای بار بازگشتی)
    2. دریافت اخبار و مطالب جذاب رانندگان درون برنامه
    3. رفع مشکل اندروید قدیمی (4.4)
    4. بهبود رابط کاربری
    5. رفع خطاهای برنامه