فهرست مطالب

استارتاپ جاده جهت سهولت اعلام بار در اپلیکیشن های جاده برای شرکتها و استارتاپها، API اعلام را بار ایجاد کرده است. با استفاده از این API بازارگاه‌های حمل و نقل می‌توانند به صورت رایگان بارهای خود را به بزرگترین جامعه آنلاین رانندگان در کشور اعلام و در سریعترین زمان ممکن حمل کنند.

بارهایی که اعلام می شوند به صورت هوشمند به رانندگان اعلان خواهند شد، تا شرکت ها بتوانند مناسب ترین راننده را پیدا کرده و بارشان را حمل کنند.

امکاناتی که API جاده به شرکتها ارائه می دهد :

 1. ثبت بار به صورت نامحدود
 2. نمایش وضعیت بارهای ثبت شده
 3. ثبت شماره تماس دلخواه برای هر بار
 4. دریافت لیست بارهای ثبت شده به صورت کلی و با فیلتر شماره تماس ثبت شده

برای استفاده از API، شرکتها نیاز به API Key دارند. جهت دریافت آن فرم زیر را پر کرده تا همکاران ما در اولین فرصت اطلاعات مورد نیاز را برای شما ارسال کنند.

فرم درخواست وب سرویس

وب سرویس اعلام بار جاده

دریافت لیست ماشین ها

شیوه ی فراخوانی

POST:
	https://operation.jadeh.co/companies/vehicles
Headers:
	apiKey: Your apiKey

پارامترهای ورودی

ندارد

فرمت پاسخ

[
  {
    "v_name": "تریلی",
    "barbars": [
      "کفی",
      "ترانزیت (چادری)",
      "لبه دار (بغلدار)",
      "نیم لبه",
      "کانتینر بر (تیغه)"
    ]
  },
  {
    "v_name": "کمپرسی",
    "barbars": [
      "تک",
      "جفت",
      "تریلی"
    ]
  },
  …..
]
نام متغیر نوع متغیر توضیحات
v_name string نام ماشین 
barbars array آرایه ایی از باربرهای ماشین 

دریافت لیست شهرها و استانها

شیوه ی فراخوانی

POST:
	https://operation.jadeh.co/companies/places
Headers:
	apiKey: Your apiKey

پارامترهای ورودی

ندارد

فرمت پاسخ

{
  "states": [
    "تهران",
    "اصفهان",
    "خوزستان",
    …….
 
  ],
  "cities": [
    {
      "state": "اردبیل",
      "city": "اردبیل",
      "latitude": "38.255643",
      "longitude": "48.298459",
      "province": "اردبیل"
    },
   ……]
}
نام متغیر نوع متغیر توضیحات
states array لیست کل استان های کشور.
cities array

لیست کل شهرهای کشور، که لیستی از آبجکت زیر است.
   {
            “state”: “اردبیل”,
            “city”: “اردبیل”,
            “latitude”: “38.255643”,
            “longitude”: “48.298459”,
            “province”: “اردبیل”
        }

   State : استان
City : شهر
Latitude , longitude: مختصات جغرافیایی شهر
Province: شهرستان

ثبت یک بار جهت بررسی ناظر و انتشار

شیوه ی فراخوانی

POST:
 https://operation.jadeh.co/companies/new_unchecked_load
Headers:
 apiKey: Your apiKey

پارامترهای ورودی

نام متغیر نوع متغیر توضیحات
Owner_name string نام صاحب بار جهت نمایش به رانندگان برای این قسمت می توان اسم شرکت اعلام کننده بار را وارد کرد.
loading_city string شهر مبدا حمل بار(از لیست شهرها مقدار city ارسال شود)
loading_ostan string استان مبدا حمل بار(از لیست شهرها مقدار state ارسال شود)
destination_city string شهر مقصد تخلیه بار(همانند loading_city)
destination_ostan string استان مقصد تخلیه بار(همانند loading_ostan)
location { “__type”:”GeoPoint”,      “latitude”:0,     “longitude”:0 } مختصات جغرافیایی  مبدا حمل بار 
get_sms boolean جهت ثبت تمایل یا عدم تمایل به دریافت پیامک درخواست ها و پیشنهادهای رانندگان.
get_calls boolean جهت ثبت تمایل یا عدم تمایل به دریافت تماس از رانندگان.
call_phone_num string شماره تماس نمایشی به رانندگان جهت تماس مستقیم.
vehicle string نوع ماشین درخواستی که حتما باید از لیست ماشینهای دریافت شده از جاده انتخاب شود.
barbar string نوع باربر درخواستی که حتما باید از لیست ماشینهای دریافت شده از جاده انتخاب شود. توجه شود که از باربری های زیر مجموعه ماشین انتخابی باید باشد.
desc string توضیحات بار که بهتر است شامل نوع – تناژ و شرایط حمل بار باشد.
driver_safi number صافی دریافتی راننده (واحد صافی ریال می باشد)
safi_type number نوع صافی راننده که شامل دو عدد 1 و 2 می باشد. 1 به ازای صافی کل محموله است و 2 به ازای هر تن بار است.

فرمت پاسخ

{
  "result": {
    "owner_name": "حسن حسنی",
    "loading_city": "تهران",
    "loading_ostan": "تهران",
    "destination_city": "شیراز",
    "destination_ostan": "فارس",
    "location": {
      "__type": "GeoPoint",
      "latitude": 52.56656,
      "longitude": 34.56567
    },
    "get_sms": true,
    "get_calls": true,
    "call_phone_num": "0912345678",
    "vehicle": "تریلی",
    "barbar": "کفی",
    "desc": "توضیحات شما",
    "driver_safi": 52000000,
    "safi_type": 1,
    "load_status": "waiting",
    "user": "userId",
    "createdAt": "2021-05-09T08:58:19.180Z",
    "updatedAt": "2021-05-09T08:58:19.180Z",
    "objectId": "loadId"
  }
}

استعلام بارهای تایید نشده

شیوه ی فراخوانی

POST:
 https://operation.jadeh.co/companies/get_unchecked_loads
Headers:
 apiKey: Your apiKey

پارامترهای ورودی

نام متغیر نوع متغیر توضیحات
username string نام کاربری صاحب بار
skipNumber number عدد برای نمایش اطلاعات بعدی
call_phone_num string شماره تماس ثبت شده زمان اعلام بار(اختیاری)

فرمت پاسخ

  [
    {
      "location": [
        -30,
        40
      ],
      "owner_name": "حسن حسنی",
      "loading_city": "تهران",
      "loading_ostan": "تهران",
      "destination_city": "شیراز",
      "destination_ostan": "فارس",
      "get_sms": true,
      "get_calls": true,
      "call_phone_num": "0912345678",
      "vehicle": "تریلی",
      "barbar": "کفی",
      "desc": "توضیحات بار شما",
      "driver_safi": 12000000,
      "safi_type": 1,
      "is_submitted_by_api": true,
      "load_status": "waiting",
      "requests": 0,
      "is_hamkar_load": false,
      "views": 1,
      "informed_drivers_num": 0,
      "user": "C57p4xxPDR",
      "_p_load_owner": "_User$C57p4xxPDR",
      "_created_at": "2021-05-09T10:08:21.260Z",
      "_updated_at": "2021-05-09T10:08:21.260Z"
    },
	....
  ]

استعلام بارهای منتشر شده

شیوه ی فراخوانی

POST:
 https://operation.jadeh.co/companies/get_published_loads
Headers:
 apiKey: Your apiKey

پارامترهای ورودی

نام متغیر نوع متغیر توضیحات
username string نام کاربری صاحب بار
skipNumber number عدد برای نمایش اطلاعات بعدی
call_phone_num string شماره تماس ثبت شده زمان اعلام بار(اختیاری)

فرمت پاسخ

[
 {
   "user": "Your ID",
   "owner_name": "اسم صاحب بار",
   "load_status": "وضعیت بار",
   "loading_city": "تهران",
   "loading_ostan": "تهران",
   "destination_city": "اسفراین",
   "destination_ostan": "خراسان شمالی",
   "load_owner_fullName": "بار جاده",
   "get_sms": false,
   "get_calls": false,
   "driver_safi": 3344410,
   "safi_type": 1,
   "confirmed": true,
   "requests": 0,
   "is_hamkar_load": true,
   "views": 1,
   "informed_drivers_num": 0,
   "vehicle": "تریلی",
   "barbar": "کفی",
   "premium": false,
   "is_manual": false,
   "desc": "توضیحات بار",
   "_wperm": [],
   "_rperm": [],
   "_created_at": "2021-05-01T05:20:39.380Z",
   "_updated_at": "2021-05-06T05:20:40.361Z"
 }
]

دریافت وضعیت بار

شیوه ی فراخوانی

POST:
 https://operation.jadeh.co/companies/get_load_status
Headers:
 apiKey: Your apiKey

پارامترهای ورودی

نام متغیر نوع متغیر توضیحات
objectId string Id بار ثبت شده

فرمت پاسخ

{
  "status": "waiting"
}

status: وضعیت بار که شامل یکی از مقادیر زیر است:

 • published : بار منتشر شده 
 • waiting : بار هنوز منتشر نشده
 • successful: بار با موفقیت حمل شده
 • unsuccessful: حمل بار موفق نبوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *