چطور امتیازمون رو افزایش بدیم؟

شما از دو روش میتوانید امتیاز خود را افزایش داده و با استفاده از امتیاز های کسب شده برای خرید اشتراک از آن استفاده نمایید .

روش اول

در قسمت “حساب من ” با لمس گزینه ” ارسال برنامه برای دوستان ” میتوانید 50 امتیاز کسب نمایید و هرچه برنامه را برای افراد بیشتری ارسال نمایید میتوانید امتیاز بیشتری کسب نمایید.

روش دوم

در روش دوم هنگامی که در صفحه جستجوی بار،بارهارو مشاهده میکنید میتوانید باری که فکر میکنید برای همکار شما مناسب است و میتواند بار را حمل نماید با لمس گزینه “به اشتراک بزار ” هم امتیاز خود را افزایش داده و هم به همکار راننده خود در پیدا کردن بار کمک نمایید.