فهرست مطالب

نرخ پایه کرایه حمل و نقل بار بین شهری در سال 1400 معادل 3136 ریال به ازای هر تن–کیلومتر می‌باشد.

به‌روزرسانی نرخ شاخص حمل بر اساس تن-کیلومتر

با توجه به ضرورت به‌روزرسانی نرخ حمل براساس تن-کیلومتر، مطابق قسمت “ب” بند «۱» مصوبه شماره ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با در نظر گرفتن هزینه‌های موثر در نگهداری و فعالیت ناوگان از طریق استعلام از تشکل‌های صنفی ذیربط، جلسه کمیته راهبری حمل و نقل کالا با موضوع فوق برگزار و نرخ شاخص ۳۱۳۶ ریال به ازای هر تن-کیلومتر با همراهی تشکل‌های صنفی یاد شده و مدنظر قرار دادن وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی کشور تعیین و از مورخ 1400/۰۲/۰۹ به صورت متمرکز و ستادی در سامانه مدیریت کنترل بارنامه اعمال می‌گردد.

تصویر نامه در ادامه آمده است.

 نرخ پایه کرایه حمل و نقل بار بین شهری در سال 1399 معادل 2400 ریال به ازای هر تن – کیلومتر میباشد.

 نرخ پایه کرایه حمل و نقل بار بین شهری در سال 1398 معادل  1400 ریال به ازای  هر تن–کیلومتر می‌باشد.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راننده‌ی عزیز، با نصب برنامه‌ی جاده هزاران اعلام بار سراسری را به راحتی مشاهده کنید.