فهرست مطالب

معیارهای پذیرش وسایل نقلیه سنگین

تعرفه معاینه فنی خودروهای سنگین

تعرفه معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین را به وزارت خانه های راه و کشور ابلاغ کرد که بر این اساس، تعرفه معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین گازوئیل سوز را ۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان و خودروهای سنگین و نیمه سنگین دوگانه سوز را ۹۹ هزار و ۱۰۰ تومان تعیین شده است.

فاصله ی زمانی ثبت نام خودروهای مردودی در مرکز دیگر

باتوجه به اینکه در صورت ردی وسایل نقلیه در یک مرکز معاینه فنی و مراجعه مجدد به مرکزی دیگر، اطلاعات مربوط به تاریخ مراجعه و نام مرکز قبلی با پیامی به مرکز دوم اعلام می گردد، لذا انجام معاینه مجدد با آگاهی از سابقه معیوب بودن وسیله نقلیه مراجعه کننده و پذیرش مسئولیت صدور معاینه آن صورت می پذیرد. بنابراین به لحاظ رعایت حقوق شهروندی و اولویت دهی به امر جابجایی کالا و مسافر و ایجاد سهولت در حمل و نقل عمومی، ایجاد محدودیت 48 ساعت جهت مراجعه به سایر مراکز منتفی می باشد.

راننده‌ی عزیز، با نصب برنامه‌ی جاده هزاران اعلام بار سراسری را به راحتی مشاهده کنید.