فهرست مطالب

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجراییوزارت راه و شهرسازی
سازمان تابعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
زیرمجموعه سازمان تابعهاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
متولی صدور مجوزدفتر حمل و نقل کالا
واحد صدور مجوزواحدهای استانی

مشخصات مجوز

امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقوقی 
کد مجوز  12379
نوع مجوز  پروانه 
ضرورت وجودی مجوز تنظیم بازار 
عناوین کسب و کاری 

بار،پروانه،حمل،حمل و نقل،حمل و نقل کالا،داخلی،فعالیت،کالا،کشور

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصره
قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن105641353/04/16بند 13 ماده 7
هجدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور105691361/04/054
آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (شماره 159329/ت47187ه مورخ 91/8/15)105701397/08/152
آیین نامه تأسیس و بهره برداری از موسسات ترابری جاده ای داخلی و مقررات ایمنی رفت و آمد وسایل ترابری در راههای کشور105731357/05/016

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

شرایط و مدارک وسایل نقلیه شرکت مطابق با ماده 8 ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا (پیوست می باشد) • شرایط و مدارک پایانه شرکت مطابق با ماده 9 ضوابط فوق • معرفی نامه مدیر فنی شرکت طبق شرایط ابلاغ شده توسط سازمان • سند مالکیت یا اجاره نامه(حداقل 5 ساله) ثبت در دفترخانه رسمی پایانه اختصاصی به نام شرکت • اسناد مالکیت ناوگان بنام شرکت و قرارداد همکاری ناوگان تحت پوشش شرکت • گواهی های عدم بدهی بیمه ای ، بانک و دارائی مدیران شرکت • در مورد پایانه ارائه مدارک مبنی بر احراز شرایط مندرج در ماده 9 ضوابط تاسیس و بهره برداری در خصوص تاسیسات و مساحت های مورد نیاز • در مورد ناوگان ارائه مدارک مبنی بر احراز شرایط مندرج در ماده 8 ضوابط تاسیس و بهره برداری در خصوص حداقل وسایل نقلیه شرکت ها • مدارک مربوط به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره 

مدارک لازم

عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
تصویر فیش بانکی10013
تصویر اجاره نامه10018
معرفی نامه10068
اسناد بانکی10237
مدارک احراز صلاحیت اعضای هیئت مدیره ،بازرسان و مدیر عامل10278
گواهی پرداخت کل بدهی از ناحیه مدیون10595
مدارک ثبتی10709

استعلام‌های ضروری

عنوان استعلام کد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهآدرس وب سایت
گواهی تابعیت ایرانی10461استانداری – امور اتباع و مهاجرین خارجی
مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی10086وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعیtamin.ir

مجوزهای پیش‌نیاز


مبانی قانونی:

مبانی قانونی ثبت نگردیده است.


مدت زمان صدور مجوز

سقف زمانی صدور مجوز:

20 روز


توضیحات:

مبانی قانونی ندارد. مطابق روال موجود در سازمان راهداری و ادارات کل تابعه استان: 20 روز (با توجه به بررسی کارشناس اداره کل استان و همچنین تایید نهایی تکمیل مدارک پرونده از سوی ستاد)


هزینه صدور مجوز

توضیحات:

مطابق ردیف 5 تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی: برای شرکت های سراسری و درجه 1 مبلغ 70،000،000ریال برای شرکت های درجه 2 مبلغ 50،000،000 ریال برای تمدید پروانه فعالیت مطابق ردیف 6 تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی: برای شرکت های سراسری و درجه 1 مبلغ 10،000،000ریال برای شرکت های درجه 2 مبلغ 7،000،000 ریال درجه های مذکور در بند “ط” و “ی” ماده 1 ضوابط تاسیس اشاره شده است.

توضیحاتمطابق ردیف 5 تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی: برای شرکت های سراسری و درجه 1 مبلغ 70،000،000ریال برای شرکت های درجه 2 مبلغ 50،000،000 ریال برای تمدید پروانه فعالیت مطابق ردیف 6 تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی: برای شرکت های سراسری و درجه 1 مبلغ 10،000،000ریال برای شرکت های درجه 2 مبلغ 7،000،000 ریال درجه های مذکور در بند “ط” و “ی” ماده 1 ضوابط تاسیس اشاره شده است.


فهرست هزینه‌ها

عنوان هزینهمبلغ
شركت هاي سراسري و درجه 1 100000000 ریال
شركت هاي درجه 270000000 ریال

نمونه مجوز صادر شده

منبع:g4b.ir