لجستیک ( قسمت دوم )

فهرست مطالب

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک اختصاصی مرکز لجستیک

گمرک جمهوری اسلامی ایران در مرکز لجستیک پیشگامان مستقر گردیده است و تجار می توانند از گمرک مرکز لجستیک برای ترخیص قطعی کالا و یا صادرات استفاده نمایند. محوطه گمرکی مرکز لجستیک پیشگامان در مساحت ۸ هکتار به بهره برداری رسیده و کلیه امکانات نظیر اتصال ریلی شامل ۲ خط ریلی، سکوی تخلیه و بارگیری ریلی و جاده ای، ۸ هکتار محوطه محصور شده و زیرسازی شده با بتن الیافی مسلح و ساختمان مجهز گمرک فراهم گردیده و به بهره برداری رسیده است. بازرگانان می توانند پس از انتخاب مقصد مرکز لجستیک پیشگامان در اظهارنامه گمرکی، محموله های خود را به وسیله ریل و جاده به مرکز لجستیک حمل نمایند. 

خدمات حمل ونقل جاده ای، ریلی و دریایی

اتصال ریلی مرکز لجستیک پیشگامان به ریل سراسری و بهره برداری از زیرساختهای ریلی مرکز لجستیک از جمله شانتینگ یارد با ۷ خط ریلی، تخلیه و بارگیری قطارهای حامل بارهای فله را سهولت بخشیده است.

اکثر محموله های ارسالی از مرکز لجستیک پیشگامان دارای حمل ترکیبی می باشند بدین گونه که بار از مبدا تولید به وسیله حمل جاده ای ارسال  و پس از انبارش، بر روی قطار بارگیری و در مقصد تحویل می گردد. ارائه خدمات باسکول ریلی و جاده ای و خدمات تخلیه در مقصد نیز بنا به درخواست مشتری از خدمات دیگر مرکز لجستیک پیشگامان است.

در بنادر آبی نیز خدمات انبارش و انتقال بر روی عرشه کشتی(FOB) و خدمات حمل دریایی توسط اینمرکز لجستیک انجام می گیرد. شایان ذکر است، تاکنون مقادیری از محموله کلینکر از این محل به کشور عمان صادر گردیده است.

وجود فرودگاه اختصاصی در جوار مرکز لجستیک با ظرفیت جابجایی ۴۰ تن بار نیز مزیت دیگر این بندر اقتصادی برای تجار و بازرگانان می باشد. 

خدمات بندری، تخلیه و بارگیری،استافینگ و باربندی

در مرکز لجستیک پیشگامان تجهیزات تخلیه و بارگیری برای محموله های فله، کانتینری  و عمومی تهیه و تعبیه گردیده که بازرگانان دغدغه ای برای تخلیه و بارگیری کالاهایشان با ایمنی بالا نداشته باشند. خدمات استریپ و استافینگ در این مرکز لجستیک انجام می گردد و همچنین باربندی و لاشینگ بار بر روی قطار و یا داخل کانتینر نیز توسطم رکز لجستیک انجام می گردد. لذا بازرگانان می توانند قبل از گرفتن کانتینر محموله های خود را به مرکز لجستیک انتقال دهند و عملیات های استریپ و استافینگ و باربندی در مرکز لجستیک پیشگامان انجام پذیرد.

خدمات سردخانه ای 

سردخانه های مرکز لجستیک پیشگامان با ۳۹ سالن و مجموع ۱۵ هزار تن ظرفیت به صورت ۲ مداره در دمای صفر و زیر صفر آماده انبارش محصولات بازرگانان می باشد.

خدمات انبارداری

مرکز لجستیک پیشگامان دارای دو باب انبار مسقف هر کدام به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع و همچنین ۸ هکتار انبار روباز گمرکی جهت انبارش کالاهای کانتینری و عمومی، ۳۵۰۰ متر انبار مسقف در محوطه گمرکی و بیش از ۱۰ هکتار انبار روباز جهت انبارش محموله های فله می باشد که بازرگانان می توانند در صورت نیاز از آن ها استفاده نمایند.

 مدیریت زنجیره تامین کالا و خدمات

زنجیره تامین کالا و خدمات در مرکز لجستیک پیشگامان بر اساس نیاز بازرگانان و صاحبان کالا برای فعالیت های اقتصادی اعم از تولید، صادرات و واردات که شامل ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک اختصاصی، ارائه خدمات بندری(تخلیه، بارگیری، استریپ، استافینگ، صفافی و باریندی)، ارائه خدمات انبارداری (مسقف و سرپوشیده)، مرکز دپوی کانتینر خالی کشتیرانی، ارائه خدمات باسکول ریلی، امکان ارائه خدمات بازرسی کالا و … می باشد تعریف و در دسترس بازرگانان و تولیدکنندگان فرار می گیرد.

سردخانه های مجهز، بازرگام (سامانه آنلاین خرید میوه و تره بار)، اکوبار، سامانه آنلاین ثبت و پذیرش درخواست جابه جایی کالا در سراسر کشور، پارسی پست نخستین اپراتور پست تعاونی کشور، شرکت تعاونی فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان کویر و  شرکت تعاونی پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس بخشی از زنجیره مرکز لجستیک پیشگامان هستند.

چشم انداز

مرکز لجستیک پیشگامان بر اساس چشم انداز ۲۰  سال آتی، مدرن ترین بندر لجستیکی خاورمیانه خواهد بود که با مدیریت خدمات فناوری بیشتر فعالیت های آن به صورت آنلاین و با بهره گیری از به روز ترین فناوری های اطلاعات  انجام خواهد شد.

مزایای ایجاد مراکز لجستیک در مناطق ویژه اقتصادی  

•عدم وجود محدودیت زمانی (بدون پرداخت عوارض گمرکی) جهت انبار مواد اولیه و کالاها در منطقه

•کمک به کاهش قیمت تمام شده کالاها از طریق احداث انبار مواد اولیه و حذف هزینه‌های زاید انبارداری در بنادر و پایانه‌ها و ترخیص در زمان لزوم و بهره‌مندی از انبارهای صادرات مجدد

•امکان تفکیک و معامله قبض انبار به چند قبض

•معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی در مبادلات بازرگانی منطقه با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

•گشایش اعتبار اسنادی

•معافیت از حقوق و عوارض گمرکی جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات سرمایه‌ای به منظور احداث واحدهای تولیدی

•امکان حضور و فعالیت شرکت‌های خارجی در منطقه

•امکان استفاده از انبارهای خصوصی و عمومی

• برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا

• انتقال فناوری

• تسهیل صادرات غیرنفتی

• ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

• ترانزیت و انتقال کالا (ترانشیپ)

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﻛﺰ لجستیک

راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ لجستیک ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل اراﺋﻪ اﺳﺖ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﻛﺰ لجستیک، زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﻲ، واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ لجستیک و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی آنﻫﺎ در اﻳﻦ یادداشت ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺧﺪﻣﺎت راﻳﺞ در ﻣﺮاﻛﺰ لجستیک ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻋﻤﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﻮر و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻗﻮیﺗﺮی را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﻚ اﻛﺴﭙﺮس و ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘﻴﻜﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﻮر، اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺒﺎرداری، ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت لجستیک ﻃﺮف ﺳﻮم ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﻴﻚ اﻛﺴﭙﺮس

ﭘﺴﺖ اﻛﺴﭙﺮس ﻛﻪ ﻣﺤﻮریﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ، ﻳﻜﻲ از راهﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ، اﻣﻦ، ﻣﺆﺛﺮ و ارزان اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻛﺎﻻ ﺑﻪ داﺧﻞ و ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻧﺤﻮه ﻛﺎر اﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮی درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺴﺘﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ، زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲرﺳﺪ. در ﭘﺴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آنﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﺤﻮل ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﻚ اﻛﺴﭙﺮس ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺣﺎل اراﺋﻪ اﺳﺖ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • ﺧﺪﻣﺎت اﻛﺴﭙﺮس ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻳﻚروزه (Same  Day Express Services )    
  • ﺧﺪﻣﺎت اﻛﺴﭙﺮس روز ﻛﺎری ﺑﻌﺪی
  • ﺧﺪﻣﺎت اﻛﺴﭙﺮس ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ 

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺴﺖ اﻛﺴﭙﺮس، ﺷﻌﺐ و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺴﺘﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه و اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل درازاﻳﻦرو ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ لجستیک ﻣﺮﻛﺰی آنﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻛﺴﭙﺮس ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﻲ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ لجستیک ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘﻴﻜﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘﻴﻜﻲ اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ اﺳﺖ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﻲ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺎزون در اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﺠﻲ ﻛﺎﻻ در اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺴﺘﺮ اپﻫﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری اﻳﺠﺎد و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲ ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮی از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮردﻧﻈﺮ، ﻛﺎﻻ از اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ لجستیک ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، وارد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﺠﺴﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲﮔﺮدد.

 ﻣﻌﻤﻮﻻ روشﻫﺎی ﭘﺴﺖ اﻛﺴﭙﺮس راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﻚ اﻛﺴﭙﺮس دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺠﺎی اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ لجستیک ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد، از ﺧﺪﻣﺎت لجستیک ﻃﺮف ﺳﻮم و اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﺟﺎره ای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 اﻧﺒﺎرداری

اﻧﺒﺎرداری و ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آن از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮاﻛﺰ لجستیک اﺳﺖ. ﻣﺮاﻛﺰ لجستیک ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮای ﻛﺎرآﻳﻲ و درآﻣﺪزاﻳﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺒﺎرداری ﻃﻴﻒوﺳﻴﻌﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  •  اﻧﺒﺎرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ (واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن)
  • اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﺗﺮاﻧﺰﻳﺘﻲ
  • ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮدازش ﺳﻔﺎرﺷﺎت و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻋﺒﻮری ( DockCross )
  • ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ
  • ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
  • اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ
  • ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﻲ

اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺬﻳﺮ، ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش )اﻧﺒﺎرﻫﺎی ۳PL و (۴PL، ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ لجستیک در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه اﻧﺒﺎرداری ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

 ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ رﻛﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ لجستیک و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ، ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ لجستیک اﺳﺖ. ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ درب ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪهﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ درب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ را دارد از اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﺮآﻳﻨﺪ لجستیک اﺳﺖ. ﻟﻴﻜﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﺠﺴﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ، ﻛﺎرﻛﺮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮی و ﮔﺴﺘﺮه دﺳﺘﺮﺳﻲﻫﺎ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *