فهرست مطالب

 قانون لاردنر که به عبارت دیگر به قانون مربعات در حمل‌ونقل هم موسوم است می‌گوید که اگر هزینه حمل‌ونقل نصف شود، هزینه دسترسی بازار کالا چهار برابر می‌شود. یک کارخانه را فرض کنید که از هر نظر هزینه تمام‌شده حمل بتواند محصولات خود را در شعاع ده‌کیلومتری محل تولید خود به فروش برساند. حال فرض کنید که هزینه حمل را نصف کند آنگاه بنا بر فرض شعاع بازار محصول او دو برابر شده و به بیست کیلومتر می‌رسد و مساحت بازار او چهار برابر می‌شود.

 همین مفهوم را می‌توان در مورد زمان بکار برد یعنی زمان را جایگزین فاصله می‌کنیم. اگر بتوان در نصف زمان قبلی به خرده‌فروشان بازار دسترسی پیدا کنیم آنگاه وسعت منطقه بازارمان چهار برابر خواهد شد نتیجه این‌که کاهش هزینه حمل تا چه حد بر اساس قانون لارو نر می‌تواند در فتح بازارهای وسیع‌تر و خواهی‌نخواهی در افزایش ابعاد تولیدمان موثر واقع شود.

راننده‌ی عزیز، با نصب برنامه‌ی جاده هزاران اعلام بار سراسری را به راحتی مشاهده کنید.