فهرست مطالب

برای محاسبه فرض شده است:

1- یک شرکت حمل و نقل در روز حداقل 15 بارنامه صادر می کند.

2- متوسط کرایه کل برای هر سفارش حمل بار در سال 1400 حدود 30 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

3- کمیسیون شرکت و موسسه باربری با احتساب 9% عوارض جابجایی کالا حداقل حدود 20% در نظر گرفته شده است.

4- تعداد روز کاری در هر ماه متوسط 25 روز در نظر گرفته شده است.

بنابراین خواهیم داشت:

30،000،000 * 15 * 20% *  12 * 25 =  27،000،000،000  ریال

بنا بر مفروضات فوق حداقل درآمد یک شرکت حمل و نقل در سال 1400 حدود 2.7 میلیارد تومان می باشد.

در ادامه هزینه های یک شرکت حمل  و نقل یا موسسه باربری بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران که در سال 1398 انجام شده تشریح می شود؛ همانطور که در جدول زیر مشخص است متوسط هزینه یک شرکت حمل و نقل 1.9 میلیارد تومان است. اگر نرخ تورم سال 1399 یعنی عدد 36.4 در رقم فوق اعمال شود متوسط هزینه یک شرکت حمل و نقل در سال 1400 حدود 2.5 میلیارد تومان می باشد.

سرفصلمبلغ برای همه شرکتها (ریال)درصدمتوسط یک شرکت (ریال)
کرایه حمل بار68,333,694,530,91584.66%16,481,836,597
حق العمل و کمیسیون و کارمزد1,878,003,482,0682.33%452,967,555
پرداختی بابت انبارداری ، پارکینگ و تخلیه و بارگیری172,714,678,9990.21%41,658,147
کرایه جابه‌جایی مسافر4,552,699,6190.01%1,098,094
نوشت افزار، کاغذ و فرم‌های چاپی108,091,302,1190.13%26,071,226
روزنامه ،نشریات و مطبوعات2,471,910,9500.00%596,216
لوازم بسته‌بندی3,062,229,0010.00%738,598
آب36,748,011,9940.05%8,863,486
برق99,828,441,6860.12%24,078,254
گاز طبیعی30,853,182,4530.04%7,441,674
سایر سوخت‌ها (گازوییل، نفت، بنزین و…)328,355,195,4930.41%79,198,069
هزینه‌های پستی7,457,479,3720.01%1,798,717
مخابراتی (تلفن، فاکس و…)88,753,561,7050.11%21,407,034
پرداختی بابت ارتباطات اینترنتی (Dialup، ADSL، Wireless، Wimax و …)38,066,646,0100.05%9,181,535
هزینه‌های حمل و نقل29,688,718,0720.04%7,160,810
بیمه‌های تجاری (وسیله‌ نقلیه، آتش سوزی و…)508,018,936,3210.63%122,532,305
اجاره سالانه345,589,007,8900.43%83,354,802
کرایه‌ی‏ وسایل نقلیه43,324,499,8260.05%10,449,711
کرایه‌ی‏ ماشین‌آلات و تجهیزات16,630,748,4730.02%4,011,276
تعمیرات جزیی ساختمان (خرید مواد و مصالح ساختمانی و دستمزد)66,755,321,0770.08%16,101,139
تعمیرات جزیی وسایل نقلیه (خرید لوازم یدکی و قطعات و دستمزد)176,605,459,2210.22%42,596,589
تعمیرات جزیی ماشین‌آلات و وسایل بادوام کار (خرید لوازم یدکی و قطعات و دستمزد)39,346,990,7890.05%9,490,350
تعمیرات جزیی تجهیزات رایانه‌ای (خرید لوازم یدکی و قطعات و دستمزد)40,779,218,6140.05%9,835,798
تعمیرات جزیی سایر اموال سرمایه‌ای (خرید مواد و ملزومات و دستمزد)12,160,834,4380.02%2,933,149
هزینه‌های آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات92,756,669,8060.11%22,372,569
هزینه های کپی و زیراکس19,278,153,6740.02%4,649,820
خدمات آموزشی4,034,174,0060.00%973,028
خدمات حقوقی، حسابداری و حسابرسی67,624,582,0380.08%16,310,801
خدمات نظافت و پاکیزگی21,733,947,9330.03%5,242,149
آگهی و تبلیغات73,204,818,3640.09%17,656,734
هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های انجام شده در ارتباط با تحقیق و توسعه3,271,923,8990.00%789,176
حق عضویت153,740,665,1620.19%37,081,685
سایر خدمات کسب و کار14,350,248,8860.02%3,461,227
هزینه های نظافت و سمپاشی13,237,930,0580.02%3,192,940
سایر مواد و ملزومات مصرفی22,380,741,6420.03%5,398,153
هزینه های بانکی (کارمزد، خرید دسته چک و…)24,580,042,4560.03%5,928,616
پاداش پایان خدمت، ذخیره‌ مرخصی و بازخرید خدمت کارکنان50,227,183,6850.06%12,114,613
استهلاک83,244,611,8440.10%20,078,295
مالیات914,480,032,6281.13%220,569,231
عوارض260,884,052,6990.32%62,924,277
جریمه، خسارت و غرامت77,655,195,4000.10%18,730,148
پرداخت‌های انتقالی (کمک به افراد و سازمان‌ها)18,551,494,7890.02%4,474,553
باز پرداخت اصل و سود‌ وام (بانکی و غیربانکی)92,198,773,4730.11%22,238,006
جبران خدمات پرداختی به کارکنان6,207,921,967,7937.69%1,497,328,019
سایر پرداختی‌ها87,288,525,3210.11%21,053,672
جمع80,714,198,822,661100.00%19,467,968,843

منبع: مرکز آمار ایران

نتایج جمع آوری اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1398:

 • در سال 1398 تعداد 4146 شرکت و موسسه باربری در کل کشور به فعالیت اشتغال داشته‌اند.
 •  تعداد کارکنان شرکت‌ها و موسسات باربری  در سال 1398، 24520 نفر بوده است که نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر کارگاه، حدود 6 نفر مشغول به‌کار بوده‌اند. 
  • از این تعداد کارکن، 82.9 درصد کارکن مزد حقوق بگیر و 17.1 درصد کارکن بدون مزد حقوق بوده‌اند.
 • جبران خدمات کارکنان شرکت‌ها و موسسات باربری در دوره‌ی مورد نظر، 6208 میلیارد ریال بوده که نشان می‌دهد بنابراین:
  •  پرداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوق‌بگیر این کارگاه‌ها به طور متوسط، 25.9 میلیون ریال بوده است.
 •  ارزش مصارف واسطه‎ سال 1398 شرکت‌ها و موسسات باربری، حدود 4675 میلیارد ‌ریال می‌باشد. از این رقم 40.2 درصد پرداختی بابت حق‌العمل و کمیسیون و کارمزد، 2.4 درصد پرداختی بابت نوشت افزار، کاغذ و فرم‌های چاپی، روزنامه، نشریات و مطبوعات و لوازم بسته‌بندی، 10.6 درصد پرداختی بابت آب، برق، گاز طبیعی و سایر سوخت‌ها، 3.5 درصد پرداختی بابت هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، 10.9 درصد پرداختی بابت بیمه‌های تجاری (سرقت و آتش‌سوزی و…)، 7.4 درصد پرداختی بابت اجاره ساختمان، 7.2 درصد پرداختی بابت تعمیرات جزئی اموال سرمایه‌ای و 17.8 درصد مربوط به سایر مصارف واسطه  بوده ‌است. 
  • بر‌این‌اساس به‌طور متوسط‌ ارزش مصارف واسطه‎ی هر یک از این کارگاه‌ها، حدود 1128 میلیون ریال بوده ‌است.
 •  ارزش ستانده‎های سال 1398 شرکت‌ها و موسسات باربری، 36266 میلیارد ‌ریال می‌باشد. از این رقم، 97.3 درصد «کرایه و حق‌العمل و کمیسیون و کارمزد دریافتی بابت حمل بار» و 2.7 درصد مربوط به سایر ستانده‌ها بوده ‌است. 
  • بر ‌این ‌اساس به‌طور متوسط‌ ارزش ستانده‌های هر یک از این کارگاه‌ها، 8747 میلیون ریال بوده ‌است.
 •  بر پایه‌ی اطلاعات حاصل از اجرای این طرح در دوره‌ی مورد بررسی، ارزش افزوده‎ی شرکت‌ها و موسسات باربری، 31590 میلیارد ‌ریال می‌باشد 
  • این موضوع نشان می‎دهد ارزش افزوده‎ی هریک از این کارگاه‌ها، 7619 میلیون ‌ریال بوده که نسبت به نتایج اجرای دوره‌ی قبل (سال 1395)، 2 برابر شده است.
 •  نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات  در این طرح به صورت مراجعه‌ی حضوری و با استفاده از پرسشنامه بوده است.

آیا با محاسبات فوق موافقید؟ نظرات سازنده خود را لطفا برای ما ارسال فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راننده‌ی عزیز، با نصب برنامه‌ی جاده هزاران اعلام بار سراسری را به راحتی مشاهده کنید.