فهرست مطالب

قرارداد عمومی بیمه حمل‌ونقل داخلی هنوز اجباری نشده است اما قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل‌و‌نقل یک الزام قانونی می‌باشد. در قرارداد عمومی بیمه حمل‌ونقل خسارت قابل پرداخت صرف‌نظر از تقصیر و یا عدم تقصیر متصدی حمل به صاحب کالا پرداخت می‌شود اما در قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل‌و‌نقل خسارت قابل پرداخت فقط در صورتی که شرکت حمل‌و‌نقل طرف قرارداد به عنوان مقصر حادثه و مسئول جبران خسارت شناخته شود؛ به صاحب کالا پرداخت می‌شود.
در قرارداد عمومی بیمه حمل‌ونقل داخلی، بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت، حق مراجعه به شرکت حمل‌و‌نقل طرف قرارداد برای بازیافت خسارت (Recovery) را دارد مگر این‌که بیمه‌گزار (موسسه حمل) پوشش مسئولیت متصدی حمل را نیز خریداری کرده باشد اما بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت، حق مراجعه به شرکت حمل‌و‌نقل طرف قرارداد به منظور بازیافت خسارت (Recovery) را ندارد.

در قرارداد عمومی بیمه حمل‌و‌نقل داخلی، بیمه نامه مستقیماً برای صاحب کالا صادر می‌شود و مسئول هر یک از حوادث ایجاد شده برای بار مورد بیمه، شخص صاحب کالا می‌باشد اما در قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل‌و‌نقل زمینی بیمه نامه برای شرکت حمل‌و‌نقل صادر می‌شود و مسئول اتفاقات شرکت حمل‌و ‌نقل و راننده مربوطه می‌باشد.

۲ پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راننده‌ی عزیز، با نصب برنامه‌ی جاده هزاران اعلام بار سراسری را به راحتی مشاهده کنید.