فهرست مطالب

انواع بیمه های حمل و نقل

1- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

2- بیمه حمل و نقل یا بیمه باربری

3- بیمه شخص ثالث

1- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

سالانه بیش از 600 میلیون تن کالا در سطح کشور از طریق حمل جاده ای و با استفاده از بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل جا به جا می گردد. با توجه به حجم بسیار بالای جابه جایی بار در جاده ها در کشور طبیعتا ریسک ها و خطرات زیادی در حین حمل و جابجایی کالاها رخ خواهد داد که مسئولیت جبران خسارات ایجاد شده به کالای مورد حمل را باید شرکت های متصدی حمل و نقل بعهده گرفته و جبران خسارت نمایند. در نتیجه در راستای مسئولیت مدنی مدیران شرکت های حمل و نقل نسبت به جبران خسارتهای احتمالی، بیمه نامه ای بنام بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل طراحی گردیده است که شرکت های حمل و نقل با خرید این بیمه نامه کلیه مسئولیت های خود را بیمه نموده و ریسکهای خود را به شرکت بیمه گر منتقل می نماید. 

متصدی حمل و نقل بر اساس قانون تجارت کیست؟

متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل دریافت اجرت، اشیاء و کالاهای صاحبان کالا را به مقصد مورد نظر بعهده می گیرد.

مسئولیت های سنگین شرکت های حمل و نقل

از مسئولیت های سنگین شرکت های حمل و نقل سالم رساندن کالا به مقصد و تحویل آن به گیرندگان بطور سالم به همان نحو که تحویل گرفته است می باشد. بنابراین چنانچه خساراتی مانند: تلف یا گم شدن، سرقت کلی کالا، سرقت جزئی کالا، عدم تحویل تمام یا بخشی از محموله به گیرنده، کسری و ریزش و نشت کالا  از پوشش های اصلی محسوب می گردند.

شرکت حمل و نقل به نیابت از صاحب کالا موظف به مراقبت های لازم از نظر عدل بندی و دسته بندی می باشد؛ ولی با این حال ممکن است به هر دلیلی کسری در جریان حمل اتفاق افتاده باشد و کلیه حوادث و وقایعی که به دنبال عدم رعایت اصول، ضوابط و مقررات، بی احتیاطی، بی مبالاتی و بی دقتی، عدم مهارت و نقص فنی پیش آمده که موجب ضرر و زیان به کالای مورد حمل گردد از دیگر وظایف و مسئولیت های شرکت های حمل و نقل می باشد.

مدت قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل:

مدت قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل یکسال می باشد و برای سالهای بعد با موافقت شرکت حمل و نقل و شرکت بیمه قابل تمدید است مگر آنکه طرفین حداقل یکماه قبل از انقضاء مدت، نظر خود را مبنی بر عدم تمایل به ادامه قرارداد بصورت کتبی به طرف دیگر اعلام نمایند.

حدود تعهدات با خرید بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل :

با خرید بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل، در صورت وقوع خساراتی که مستقیما ناشی از عوامل زیر باشند. بیمه گر متعهد جبران خسارات وارده به کالای مورد حمل و بر اساس ارزش روز کالای خسارت دیده و حداکثر تا ارزش بیمه شده خواهد بود.

نکته مهم برای مدیران شرکت های حمل و نقل:

چنانچه در زمان حمل هر محموله ای با هدف کم کردن حق بیمه، ارزش کالا کمتر از ارزش واقعی بیمه گردد در زمان بروز از ماده 10 یا همان قاعده نسبی استفاده می گردد و در این مواقع مدیران شرکت های حمل و نقل باید مابقی مبلغ خسارت را خود پرداخت نمایند.

پوشش های اصلی (اجباری): 

۱ – مسئولیت بیمه گذار ناشی از تصادف وسیله نقلیه

۲ – مسئولیت بیمه گذار ناشی از واژگونی وسیله نقلیه

۳ – مسئولیت بیمه گذار ناشی از پرتاب شدن کالا از روی وسیله نقلیه

۴ – مسئولیت بیمه گذار ناشی از حادثه آتش سوزی و انفجار

۵ – مسئولیت بیمه گذار ناشی از سرقت کلی محموله

پوشش های تبعی (اختیاری):

۱ – خسارت ناشی از سرقت جزئی یا بخشی از کالا 

۲ – سرقت کلی و جزئی کالا ناشی از خیانت در امانت راننده یا کمک راننده 

۳ – خسارت ناشی از آبدیدگی

۴ – خسارت ناشی از تخلیه و بارگیری 

۵ – جعل‌ و تزویر اسناد و خیانت‌ در امانت‌ و هر نوع‌ عمل‌ عمد یا مجرمانه‌ راننده‌ و یا کمک‌ راننده‌ وسیله‌ حمل

 نکته : پوشش های تبعی بصورت اختیاری و به درخواست بیمه گزار و موافقت بیمه گر با پرداخت حق بیمه اضافی قابل ارائه می باشد.

نحوه ارائه بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی:

در حال حاضر بیمه نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی با توجه به نحوه عرضه بیمه نامه بصورت انفرادی یا گروهی ارائه می گردد.

ارائه بیمه نامه بصورت گروهی: بیمه نامه بصورت گروهی معمولا برای چندین شرکت حمل و نقل بصورت همزمان منعقـد می گردد که در این نـوع قـرارداد در بیمه نامه مسئولیت متصدیان شرکت هـای حمل و نقل میتوان با توجه به شرایط فوق خدمات بسیار مناسب تری نسبت به قراردادهای انفرادی ارائه نمود. شامل:

 • ارائه نرخ و شرایط مناسب تر
 •  پوشش بیمه ای مناسب تر
 •  تمرکز در سرعت پرداخت خسارت در زمان کوتاه تر
 • تسهیل در امور پـرداخت خسارتی

این نوع قــراردادها طبیعتا مدل بهتری برای شـرکت های حمل و نقل میباشند.

راهنمای دریافت خسارت بیمه باربری

اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و دریافت خسارت بیمه باربری و حمل و نقل:

الف- محمولات حمل و نقل داخلی:

 • اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
 • بارنامه
 • فاکتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده
 • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه

صورت مجلس یا گزارش کارشناسی شرکت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت

 ب- محمولات صادراتی – وارداتی:

 • اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
 • بارنامه
 • فاکتور خرید
 • صورت بسته بندی
 • گواهی مبداء
 • راه نامه C.M.R در حمل های زمینی
 • تصویر پشت و روی پروانه ورودی کالا
 • قبوض انبار گمرکی
 • صورت مجلس گمرکی یا بندری
 • گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل(در صورت کسری کالا)
 • گزارش بازدید نماینده خارجی(در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد)
 • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارت ناشی از حادثه)
 • برگ جانشینی یا فرم وکالتنامه لاتین

شرايط عمومي قرارداد بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل داخلی

آيين نامه شماره ۷۸

شورايعالي بيمه در اجراي ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، در جلسه مورخ 1393/03/27 را كه از اين پس قرارداد ناميده ميشود،  «شرايط عمومي قرارداد بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل داخلي »

مشتمل بر 18 ماده و 3 تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول- كليات

ماده ۱- اساس قرارداد: اين قرارداد بر اساس قانون بيمه مصوب سال 1316 و قانون تجارت مصوب 1311 و ساير قوانين و مقررات مرتبط و پيشنهاد كتبي بیمه گذار )كه جزء لاينفك اين قرارداد است( بين بیمه گر و بیمه گذار منعقد گرديده است. آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار را كه بیمه گر قبول نكرده و همزمان يا قبل از انعقاد قرارداد به طور كتبي به بیمه گذار اعلام نموده است، جزو تعهدات بیمه گر محسوب نمي شود.

ماده ۲- تعاريف و اصطلاحات: اصطلاحات زير صرف نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشد در اين قرارداد با تعريف مقابل آن بكار رفته است:

۱- بیمه گر: مؤسسه بيمه اي است كه با اخذ پروانه فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به انجام عمليات بيمه در اين رشته بوده و مشخصات آن در قرارداد درج شده است.

۲- متصدي حمل: مؤسسه يا شركت داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از مبادي قانوني ذيربط است كه در مقابل دريافت كرايه، حمل كالا از يك مبدا معين به مقصد معين را به عهده مي گيرد.

۳- بیمه گذار: متصدي حمل است كه مشخصات وي در قرارداد درج شده و متعهد پرداخت حق بيمه است و مسئوليت مدني او به عنوان متصدي رسمي حمل داخلي، بر اساس شرايط اين قرارداد، بيمه شده است.

۴- پروانه فعاليت: مجوزي است كه توسط مبادي قانوني ذيربط براي شروع يا تداوم فعاليت شركت يا موسسه حمل و نقل داخلي كالا صادر ميشود.

۵- حق بيمه: وجهي است كه بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهدات بیمه گر به ترتيبي كه در قرارداد مشخص مي گردد، ميپردازد.

۶- بارنامه: سند كاشف از حقوق مالكيت است كه جهت جابجايي محمولات بين شهري زميني توسط مبادي قانوني ذيربط طراحي و چاپ و در اختيار مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل قرار گرفته و مواردي نظير مشخصات محموله، نام و آدرس گيرنده و فرستنده و مشخصات وسيله حمل حامل در آن درج ميگردد.

۸- وسيله حمل: وسيله نقليه زميني اعم از جاده اي و ريلي است كه طبق ضوابط مبادي قانوني ذيربط مجاز به حمل بار در كشور ميباشد.

۷- ارزش محموله: قيمت واقعي محموله تحت پوشش در مبداء است كه بر اساس اظهار صاحبان محموله در بارنامه درج شده و مبناي محاسبۀ حق بيمه و خسارت است.

۹- سرقت كلي: چنانچه هنگام توقف وسيله حمل و يا در غياب راننده و يا از طريق راهزني و اقدام مسلحانه، محموله و وسيلۀ حمل، توأمان سرقت و از دسترس و اختيار راننده خارج شود سرقت كلي تلقي ميگردد.

۱۰ – خيانت در امانت راننده: استعمال، تصاحب، تلف و يا مفقود نمودن عمدي محموله به قصد اضرار توسط راننده و كمك رانندهاي كه كالا براي حمل و تحويل در مقصد به آنها سپرده شده است.

۱۱ – جعل و تزوير اسناد: ساختن نوشته يا سند، ساختن مهر و يا امضاي اشخاص رسمي و غير رسمي، خراشیدن، تراشيدن، قلم بردن، اثبات يا سياه كردن اسناد و مدارك حمل به قصد تقلب در خريد بيمه توسط صاحب كالا، متصدي حمل و يا مباشرين آنها.

۱۲ – مسئوليت مدني تحت پوشش: مسئوليت مدني بیمه گذار مصرح در قانون تجارت با رعايت شرايط اين قرارداد.

ماده ۳- موضوع قرارداد: جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا به استناد بارنامه هاي صادره كه در اثر تحقق حوادث تحت پوشش اين قرارداد باشد و بیمه گذار به عنوان متصدي حمل، مسئول جبران آنها شناخته شود.

ماده ۴- شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر براي هر حمل: پوشش بيمه پس از تكميل بارگيري كالا در مبدأ و صدور بارنامه )هر كدام مؤخر باشد( آغاز ميشود و همزمان با شروع تخليه در مقصد مندرج در بارنامه خاتمه مي يابد.

تبصره- در موارد خاص كه بر اساس ضوابط و مقررات حمل و نقل جادهاي پيش از صدور بارنامه، حواله بارگيري توسط متصدي حمل صادر ميگردد، با موافقت قبلي بیمه گر پوشش بيمه از زمان تكميل بارگيري كالا آغاز مي شود.

ماده ۵- مدت اعتبار قرارداد: مدت اعتبار اين قرارداد با رعايت موارد زير يك سال شمسي است كه تاريخ شروع و انقضاي آن در قرارداد درج گرديده است. چنانچه هر يك از طرفين قرارداد حداقل يك ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار قرارداد، عدم تمايل خود را به ادامه قرارداد به طرف ديگر اعلام ننمايد اين قرارداد براي سال بعد خود به خود تمديد خواهد شد.

۱- اعتبار قرارداد منوط به مهر و امضاي آن توسط طرفين و پرداخت سپرده حق بيمه از طرف بیمه گذار است.

۲- پس از انقضاي مدت اعتبار قرارداد، تعهد طرفين نسبت به كليه محموله هايي كه بارنامه هاي آنها در مدت اعتبار قرارداد صادر شده است ادامه خواهد يافت.

فصل دوم- وظايف بيمه گذار

ماده ۶- بیمه گذار موظف است:

۱- در پاسخ به پرسشهاي مكتوب بیمه گر همه اطلاعات مربوط به موضوع بيمه را با رعايت دقت و صداقت در اختيار وي قرار دهد. اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسشهاي مكتوب بیمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمداً بر خلاف واقع اظهاري بنمايد قرارداد باطل خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي بیمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بیمه گر مي تواند مانده حق بيمه را نيز مطالبه نمايد. حكم اين بند حسب مورد براي هر حمل حاكم خواهد بود 

۲- براي ثبت و ارائه اطلاعات مورد نياز بیمه گر از نرم افزارهاي مورد تاييد وي استفاده نمايد. هزينه تهيه، نصب و پشتيباني

نرم افزار به عهدۀ بیمه گر خواهد بود.

۳- براي همه كالاهايي كه در مدت اعتبار قرارداد حمل مي كند به صورت مسلسل )پشت نمره( بارنامه صادر و مسئوليت خود

را در قبال ارسال كنندگان و يا صاحبان آنها تحت اين شرايط، بيمه نمايد.

۴- يك نسخه از تصوير )كپي( حواله مبادي قانوني ذيربط كه براي دريافت بارنامه بنام وي )بیمه گذار( صادر ميگردد را حداكثر تا پنج روز بعد از تاريخ صدور حواله به بیمه گر تحويل نمايد.

۵- ارزش محموله و ميزان حق بيمه را در بارنامه درج كند.

۶- فهرست كليه بارنامه هاي صادره طي هر روز را با ذكر شماره سريال، مبدا، مقصد، نوع و ارزش محموله، ميزان حق بيمه به صورت الكترونيكي براي بیمه گر ارسال و حق بيمه مربوط به بارنامه هاي صادره را حداكثر تا پنج روز كاري پس از تاريخ صدور بارنامه به بیمه گر پرداخت نمايد. در صورت عدم امكان ارسال الكترونيكي اطلاعات، بیمه گذار موظف است به ترتيبي كه بیمه گر تعيين مي كند مدارك فيزيكي فوق الذكر را ارسال نمايد. چنانچه بیمه گذار به ترتيب مقرر در اين بند مشخصات بارنامه هاي صادره را اعلام نكند يا حق بيمه مربوط را ظرف مدت تعيين شده نپردازد بیمه گر مي تواند از پرداخت قسمتي و يا كل خسارت خودداري نمايد.

۸- در ذيل حواله بار، مشخصات راننده شامل نام و نام خانوادگي، شماره دفترچه كار، شماره گواهينامه و كارت وسيله حمل و بيمه نامه، نشاني محل سكونت و شماره تلفن وي را درج نمايد.

۷- سوابق بارنامه هاي صادر شده در مدت اعتبار قرارداد را حداقل تا يك سال از تاريخ صدور نزد خود نگهداري نمايد و هر زمان كه بیمه گر درخواست نمايد، اطلاعات مورد نياز را در اختيار وي قرار دهد.

۹- مراقبتهاي لازم را كه هر كس عرفاً از منافع خود به عمل مي آورد نسبت به محموله و حفظ حقوق و منافع بیمه گر به عمل آورد و كالاي مورد حمل را در مسيرهاي مجاز و متعارف، با رعايت قوانين و مقررات حمل و نقل داخلي در مدت زمان متعارف حمل و به مقصد برساند.

۱۰ – در صورت وقوع حادثه موارد زير را رعايت نمايد:

10-1- مراتب را در اولين فرصت و حداكثر تا پنج روز كاري بعد از تاريخ اطلاع از وقوع حادثه به بیمه گر اطلاع دهد و همكاري لازم را براي بازديد و ارزيابي خسارت به عمل آورد.

10-2- بیمه گذار نبايد بدون موافقت بیمه گر در مورد مسئوليتهايي كه تحت پوشش اين قرارداد است، تعهدي به عهده گيرد و يا وجهي بپردازد مگر اينكه انجام اين اقدام مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشد.

10-3- بدون اطلاع و موافقت كتبي بیمه گر، تغييري در وضعيت محموله خسارت ديده به عمل نياورد مگر اقدامات و تغييراتي كه براي نجات كالا و جلوگيري از توسعه خسارت ضروري است و عرفاً بايد انجام شود.

10-4- در صورت دريافت هرگونه اوراق قضايي در خصوص مسئوليت تحت پوشش اين قرارداد، در اسرع وقت به بيمه گر اطلاع دهد.

۱۱ – اصل اسناد و مدارك زير را در اسرع وقت به بیمه گر تسليم نمايد:

11-1- گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه )در صورت وجود.

11-2-  بارنامه و صورت مشخصات محموله. 

11-3-  فاكتور خريد محموله يا هرگونه مدارك معتبر ديگري كه دال بر تعيين ارزش محموله باشد در صورت عدم ارائه مدرك فوق ارزش كالاي مشابه در مبدا و در زمان حمل، مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.

11-4- هرگونه مدركي كه بيانگر ادعاي خسارت از طرف ارسال كننده يا صاحب کالا باشد. 

فصل سوم – تعهدات بیمه گر

ماده ۸- بیمه گر طبق شرايط اين قرارداد متعهد جبران خسارت هايي است كه در نتيجه وقوع هر يك از حوادث تحت پوشش مانند حوادث زير به محمولات مورد بيمه وارد شود و مسئوليت جبران آن به عهده بیمه گذار باشد.

۱- تصادف و واژگونی و سقوط وسيله حمل و يا برخورد محموله با ساير اشيا اعم از ثابت يا متحرك.

۲- پرتاب شدن محموله از روي وسيله حمل.

۳- آتش سوزي و يا انفجار محموله.

۴- سرقت كلي محموله با وسيله حمل.

تبصره- در مواردي كه وقوع حادثه منجر به خسارت ناشي از استعمال مواد مخدر و روانگردان توسط راننده و يا كمك راننده باشد بیمه گر موظف است خسارت مربوطه را به بیمه گذار پرداخت نمايد سپس نسبت به بازيافت خسارت از مقصر حادثه اقدام نمايد.

ماده ۷- بیمه گر در هر يك از موارد زير تا بيست درصد تعهدات خود متعهد جبران هزينههاي زير است مشروط بر آنكه مجموع خسارت پرداختي و هزينه هاي موضوع اين ماده از حداكثر تعهد بیمه گر بيشتر نشود:

۱- هزينه هاي لازم و متعارف براي نجات كالا و جلوگيري از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثي كه جبران زيان آنها در تعهد بیمه گر باشد.

۲- هزينه متعارف دادرسي و دفاع از بیمه گذار در مراجع قضايي كه در ارتباط با خطرات بيمه شده پرداخت شده باشد.

ماده ۹- بیمه گر موظف است ظرف پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم خسارت را پرداخت نمايد. در مواردي كه پرداخت خسارت پس از تكميل مدارك مثبته از سوي بیمه گر، به تأخير مي افتد، طبق حكم ماده ۲۷۷ آئين دادرسي مدني عمل مي شود.

فصل چهارم- موارد خارج از تعهد بیمه گر

ماده ۱۰ – خسارتهاي مستثني شده: جبران خسارتها يا هزينه هايي كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در نتيجه عوامل زير به كالاي مورد حمل وارد آمده باشد در تعهد بیمه گر نيست مگر آنكه به نحو ديگري توافق شده باشد:

۱- حوادث طبيعي مانند سيل، طوفان، زلزله، آتشفشان.

۲- خسارت هنگام تخليه و بارگيري

۳- جعل و تزوير اسناد و خيانت در امانت و هر نوع عمل عمد يا مجرمانه راننده و يا كمك راننده وسيله حمل.

۴- ريزش، روندگي و آبديدگي محموله، مگر اين كه ناشي از خطرات مورد تعهد در قرارداد باشد.

۵- سرقت كلي محموله بدون سرقت وسيله حمل.

۶- سرقت قسمتي از محموله.

۸- هزينه هاي نجات و دادرسي بيش از بيست درصد مازاد بر تعهدات تحت پوشش.

ماده ۱۱ – خسارتهاي غيرقابل جبران: جبران خسارت در اين موارد در تعهد بیمه گر نخواهد بود:

۱- جعل اسناد و خيانت در امانت و هر نوع عمل عمد يا مجرمانه بیمه گذار و كاركنان و نمايندگان وي (رانندگان و كمك رانندگان جزء كاركنان بيمه گذار محسوب نميشوند)

۲- جنگ، شورش، اعتصاب، بلوا، ضبط و مصادره.

۳- تشعشعات راديواكتيو و فعل و انفعالات هستهاي.

۴- عيب ذاتي و يا خودبخودسوزي كالاها.

۵- عدمالنفع و كاهش ارزش كالاها.

۶- حمل كالاهاي قاچاق و غيرمجاز و خسارت وارده به آنها.

۸- نداشتن گواهينامه متناسب براي رانندگي وسيله حمل.

۷- كاهش طبيعي وزن محموله.

۹- سرقت قسمتي از محموله مگر آنكه ناشي از حادثه تحت پوشش منجر به مصدوميت يا فوت راننده بوده باشد.

فصل پنجم- ساير موارد

ماده ۱۲ -نحوۀ فسخ قرارداد: هر يك از طرفين ميتوانند با اعلام كتبي و مهلت يكماهه به طرف مقابل، قرارداد را فسخ نمايند.

ماده ۱۳ – خسارت سهم بیمه گذار

۱- در خسارت ناشي از سرقت كلي محموله در صورت توافق بیمه گر و بیمه گذار جبران حداقل ده درصد خسارت قابل پرداخت به عهده بیمه گذار خواهد بود و بايد توسط وي به صاحب كالا پرداخت گردد،

۲- در صورت پوشش خسارت ناشي از جعل اسناد و خيانت در امانت راننده جبران حداقل ده درصد خسارت قابل پرداخت به عهده بيمه گذار خواهد بود و بايد توسط وي به صاحب كالا پرداخت گردد.

ماده ۱۴ حق جانشيني: بيمه گر درحدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با حق مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته ميشود.

تبصره- حق جانشيني در مورد خسارتهاي غيرعمدي ناشي از تقصير يا قصور رانندگان بیمه گذار اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۵ – مشاركت در منافع: در صورتي كه در پايان هر دوره يك ساله قرارداد مشخص شود كه نسبت مجموع خسارتهاي پرداختي و معوق به حق بيمه دريافتي هر قرارداد كمتر از پنجاه درصد است بيمه گر مي تواند حداكثر معادل ده درصد حق بيمه آن قرارداد را به عنوان مشاركت در منافع به بیمه گذار پرداخت نمايد.

ماده ۱۶ – نحوه حل و فصل اختلافات: هرگونه اختلاف ناشي از تعبير، تفسير و يا اجراي اين قرارداد، در صورتي كه از

طريق مذاكره حل وفصل نشود به كارشناس مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و رأي كارشناس مزبور قطعي و براي طرفين لازم الاتباع است. در صورتي كه طرفين در مورد انتخاب كارشناس مرضي الطرفين به توافق نرسند، موضوع به هيأت كارشناسي كه به نحو زير انتخاب خواهد شد ارجاع مي گردد:

۱- هر يك از طرفين يك نفر كارشناس اختصاصي تعيين و به طرف ديگر معرفي مي نمايد.

۲- كارشناسان اختصاصي قبل از بحث دربارۀ موضوع مورد اختلاف به اتفاق، كارشناس ديگري را به عنوان سركارشناس

انتخاب خواهند نمود.

۳- رأي هيأت كارشناسي با اكثريت آرا معتبر و براي طرفين لازم الاتباع خواهد بود.

۴- درصورتي كه هر يك از طرفين تا سي روز بعد از انتخاب و معرفي كارشناس طرف مقابل، كارشناس اختصاصي خود را تعيين نكند و يا كارشناسان اختصاصي تا سي روز در مورد تعيين سركارشناس به توافق نرسند هر يك از طرفين مي توانند حسب مورد از دادگاه ذيصلاح درخواست تعيين كارشناس يا سركارشناس بنمايد.

۵- هر يك از طرفين در شروع رسيدگي، حق الزحمه كارشناس اختصاصي خود و پنجاه درصد از حق الزحمه سركارشناس را پرداخت خواهند كرد و در خاتمه تمام هزينه هاي كارشناسي به عهده طرفي خواهد بود كه رأي به زيان او صادر ميگردد.

ماده ۱۸ – مواردي كه در اين قرارداد ذكر نشده است بر اساس قانون بيمه، عرف بيمه و ساير قوانين جاري كشور جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد شد.

ماده ۱۷ – اين آيين نامه از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و جايگزين آيين نامه شماره  52 (قرارداد بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي) مصوب شورايعالي بيمه ميباشد.

2- بیمه حمل و نقل یا بیمه باربری

بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه باربری، یکی از قدیمی ترین انواع بیمه در کسب و کار است. در این نوع بیمه، خسارت های وارد شده به کالا در اثر وقوع خطرهای بیمه شده در مسیر حمل، جبران می شود. با توجه به اینکه افراد ذینفع در معاملات بین المللی (خریدار، فروشنده بانک و شرکت های حمل و نقل) ملیت های مختلفی دارند و در هر کشور، قوانین و مقررات خاصی حاکم است، برای هماهنگی بیشتر در اکثر کشورهای دنیا از شرایط یکسانی برای ارائه پوشش بیمه نامه های حمل و نقل استفاده می شود.

در رشته بیمه باربری، بیمه‌گر متعهد می‌شود در مقابل حق‌بیمه‌ای که از بیمه‌گزار دریافت می‌کند، خسارات وارده به کالای مورد بیمه در جریان عادی حمل و نقل را با در نظر داشتن پوشش‌های خریداری شده، جبران کند.

چه کسانی پوشش بیمه باربری را نیاز دارند؟

واردکنندگان، صادرکنندگان، شرکت‌های حمل و نقل داخلی و بین‌المللی، شرکت‌های بازرگانی و ترخیص‌کاران، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و صاحبان کالا که به دلایل گوناگون تصمیم به انتقال کالا از یک نقطه به نقطه دیگری دارند، می‌توانند متقاضی پوشش بیمه باربری باشند.

بیمه باربری داخلی:

مبدا و مقصد این نوع بیمه‌نامه در داخل کشور قرار دارد. بیمه‌نامه‌های حمل داخلی تابع شرایط و مقررات داخل کشور است.

*خطرات اصلی:

خطرات اصلی تحت پوشش در این بیمه‌نامه شامل “آتش‌سوزی، انفجار، حادثه وسیله نقلیه (تصادف، تصادم، واژگون‌شدن و پرت‌شدن)” است.

*خطرات اضافی:

“بارگیری و تخلیه، سرقت کلی، ریزش کوه، پرت‌شدن کالا از روی کامیون حامل کالا، برخورد کالا با اجسام خارجی، سرقت کلی” به عنوان خطرات اضافی و با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش بیمه‌نامه قرار می‌گیرند.

بیمه‌نامه موردی و قراردادی 

بیمه‌نامه به دو صورت موردی و قراردادی صادر می‌شود.

– بیمه‌نامه باربری داخلی موردی: در این نوع به ازای هر بارنامه یک بیمه‌نامه صادر می‌شود.

– بیمه‌نامه باربری داخلی قراردادی: قرارداد بیمه باربری داخلی نیز با توجه به مشکلات صدور بیمه‌نامه موردی داخلی، برای صاحبان کالا و مؤسسات حمل و نقل داخلی که نیازمند تحت پوشش قرار دادن محموله‌های متعدد در هر روز هستند ارائه شده است.

3- بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث چیست؟

هرگونه خسارت مالی و جانی وارد شده به اشخاص ثالث در حوادث رانندگی به عهده بیمه شخص ثالث است. بر اساس قانون، خرید بیمه شخص ثالث برای تمام خودروها اجباری است و نداشتن این بیمه عواقب جبران ناپذیری برای دارندگان وسائل نقلیه به همراه خواهد داشت.

در قرارداد بیمه شخص ثالث، شخص سوم یا ثالث تمام افرادی هستند که در حوادث مرتبط با خودرو، زیان جانی یا مالی دیده باشند؛ البته در تعریف این بیمه راننده مقصر حادثه، شخص ثالث محسوب نمی‌شود و برای جبران خسارت‌های جانی راننده مقصر، بیمه حوادث راننده به همراه بیمه‌نامه شخص ثالث ارائه می‌شود.

توجه داشته باشید که بیمه حوادث راننده فقط خسارت‌های جانی وارد شده به راننده (شامل فوت، نقص عضو و هزینه‌های درمانی) را جبران می‌کند و در برابر خسارت‌های مالی هیچگونه پوششی ارائه نمی‌دهد.

نرخ بیمه شخص ثالث ۱۴۰۰

چه مواردی تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرد؟

پوشش‌های بیمه شخص ثالث به دو دسته پوشش مالی و جانی تقسیم می‌شود که پوشش جانی این بیمه شامل غرامت فوت، نقص عضو و هزینه‌های درمانی افراد آسیب دیده در حوادث رانندگی است. در پوشش مالی هم خسارت‌های مالی وارد شده به خودرو یا اموال افراد زیان دیده (به جز راننده مقصر) جبران می‌شود.

سقف پرداخت هزینه‌ها در پوشش جانی بر اساس مبلغ دیه در ماه حرام تعیین می‌شود. سقف پوشش مالی هم در شرکت‌های مختلف بیمه متفاوت است اما حداقل پوشش مالی تعیین شده توسط بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۰، ۱۶ میلیون تومان است.

حداکثر پوشش مالی در بیشتر شرکت‌های بیمه معادل ۵۰ میلیون تومان است و در بعضی از شرکت‌ها مثل بیمه شخص ثالث ایران در شرایط خاص تا ۳20 میلیون تومان هم می‌رسد.