فهرست مطالب

با اضافه شدن قابلیت امتیازدهی در اپلیکیشن های جاده و جاده لجستیک، صنعت حمل و نقل و لجستیک ارتقا خواهد یافت. امتیازدهی در برنامه جاده کمک می کند تا تجربه های باکیفیت رانندگان با کسانی که پشت صحنه هستند در میان گذاشته شود.

جاده با ایجاد قابلیت امتیازدهی مراکز بارگیری و تخلیه بار، توان اصلاح بیشتری را به صنعت حمل و نقل می کند. قابلیت جدید در برنامه جاده لجستیک به شرکت های حمل و نقل و رانندگان این امکان را می دهد تا در مورد امکاناتی که به آنها مراجعه می کنند، بازخورد صادقانه به اشتراک بگذارند. از طرفی مسئولین برای ایجاد تغییرات مثبت به بهبود تجربه رانندگان نیاز دارند.

کمک به شرکت های حمل و نقل در انتخاب درست

رانندگان زمان زیادی را در مبادی، مقاصد، انبارها، بنادر و مرزهای کشور می گذرانند. در این مکانها آنها محموله های خود را تحویل می گیرند و یا بارهای خود را تخلیه می کنند  و یا گاهی پس از یک روز طولانی رانندگی می خواهند شب را در آنجا بگذرانند. مدت زمان توقف ها و انتظار برای بارگیری و تخلیه، دسترسی به حمام و در دسترس بودن پارکینگ مناسب عواملی هستند که رانندگان را از انتخاب بار ترغیب یا دلسرد می کند. این مسائل مهمتر از آن است که بسیاری تصور می کنند. طبق نظرسنجی از 150 ……… در سال  80 درصد از رانندگان از حمل بارها به دلایلی از جمله ساعات غیرقابل انعطاف و زمان توقف طولانی امتناع کردند که به گفته کارشناسان در مجموع برای کامیون دار ساعتی 200 هزار تومان هزینه دارد.

با توجه به مدت زمانی که رانندگان در این نقاط می گذرانند معمولا این فرصت را ندارند که تجربیات خود را با کسانی که قدرت بهبود آن را دارند به اشتراک بگذارند. امتیازدهی، می تواند این وضعیت ها را نمایش داده و به شناسایی و اصلاح آنها کمک می کند. این ویژگی جدید به شرکت های حمل و نقل و رانندگان امکان می دهد تا مراکز بارگیری و تحلیه بار را در مقیاس 1 تا 5 ارزیابی کنند و این امکان را دارد که یک متن توضیحات نیز ثبت کنند. این امتیازدهی ها، همراه با جزئیات مربوط به امکانات در دسترس همه کاربران است. به عنوان مثال، هنگامی که رانندگان تصمیم می گیرند باری را رزرو با قبول کنند، اطلاعات و نظرات دیگر رانندگان درباره مقصد همچنین امکانات آنها  مانند حمام، پارکینگ ، باسکول  و موارد دیگر در اختیار آنها قرار می گیرد. این اطلاعات به رانندگان و شرکت های حمل و نقل برای انتخاب بار مناسب بسیار سودمند خواهد بود. همچنین یک حلقه بازخورد بین رانندگان، شرکتهای حمل و نقل و صاحبان بار را امکان پذیر می کند و امکان همکاری و بهبود بیشتر در صنعت حمل و نقل را فراهم می آورد.

راننده‌ی عزیز، با نصب برنامه‌ی جاده هزاران اعلام بار سراسری را به راحتی مشاهده کنید.