فهرست مطالب

شاهدان عینی با تشکر از تلاش نیروهای آتشنشانی اصفهان برای اطفای این حریق، عنوان کردند اگر عوامل آتشنشانی به موقع در محل حادثه حضور نمی یافت امکان سرایت آتش به دیگر خودروها و بروز فاجعه، بسیار زیاد بود. 

در حالی روز گذشته 23 خرداد حوالی ساعت 14 ، کِشنده یکی از رانندگان در ترمینال امیر کبیر دچار آتش سوزی شد که به گفته شاهدان عینی عدم استقرار یک خودروی آتشنشانی در این پایانه موجب افزایش میزان خسارت حادثه شد.

به گزارش شاهدان عینی با تشکر از تلاش نیروهای آتشنشانی اصفهان برای اطفای این حریق، عنوان کردند اگر عوامل آتشنشانی به موقع در محل حادثه حضور نمی یافت امکان سرایت آتش به دیگر خودروها و بروز فاجعه، بسیار زیاد بود.