کاربر گرامی:

  • جاده هیچ توصیه ای مبنی بر هر گونه پرداخت احتمالی رانندگان، اعم از پرداخت کمیسیون جهت دریافت اعلام بار ندارد و هیچ مسئولیتی هم در قبال آنها ندارد.
  • اگر تصمیم به پرداخت وجه به اعلام کننده بار داشتید، توصیه میشود به هر نحوی قبل از هرگونه پرداخت از صحت و وجود باربری و یا شرکت مربوطه اطمینان حاصل کنید.
  • توصیه میشود به هیچ عنوان بدون بارنامه باری را حمل نکنید.
  • در نظر داشته باشید چنانچه صاحب باری کرایه توافق شده را پرداخت نکرد، در صورت داشتن بارنامه، باربری صادر کننده بارنامه موظف به پیگیری جهت پرداخت کرایه راننده میباشد.
  • توصیه میشود حتما به سابقه نظرات سایر راننده ها در زیر اعلام بارهای صاحبین بار مربوطه توجه شود.
  • به اعلام بارهای صاحبین بار احراز هویت شده که با تیک آبی رنگ مشخص شده اند توجه شود.