خرید بسته‌های پیامکی

بسته‌ی پیامکی

500 تایی
تومان 60،000 ماهیانه
  • 500 عدد پیامک برای اطلاع رسانی پیامکی
  • 9% مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ فوق افزوده میشود

بسته‌ی پیامکی

1000 تایی
تومان 100،000 ماهیانه
  • 1000 عدد پیامک برای اطلاع رسانی پیامکی
  • 9% مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ فوق افزوده میشود

بسته‌ی پیامکی

2000 تایی
تومان 190،000 ماهیانه
  • 1500 عدد پیامک برای اطلاع رسانی پیامکی
  • 9% مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ فوق افزوده میشود

توجه: هر پیامک اعلام بار از 3 پیامک ارسال مخابراتی تشکیل شده است.

پنل پیامکی جاده

با توجه به اینکه ممکن است رانندگان در شرایطی نباشد که اپلیکیشن جاده را مرور کنند اما به اعلام بارهای جاده نیاز داشته باشند مقرر شد که در اپلیکیشن صاحب بار جاده قابلیت پنل پیامکی اضافه شود که کاربر بتواند اعلام بارهای خود را در صورتی که نیاز به سرعت عمل و اطلاع رسانی بهتر به رانندگان داشته باشد از پنل پیامکی استفاده کند.

مکانیزم کاری پنل پیامکی بر این اساس است که کاربر می تواند تعداد رانندگانی که به مبداء بار نزدیک هستند را بر اساس آخرین موقعیت مشاهده کند و در صورت تمایل اعلام بار خود را علاوه بر اپلیکیشن بصورت پیامکی نیز به راننده ها ارسال نماید.

ایده راه اندازی این خدمت در جاده از روزی آغاز شد که دیدیم برای یکی از بارهای اعلام شده وقتی به رانندگان نزدیک مبدا بار پیامک فرستادیم تعداد تماس های رانندگان چندین برابر شد و در چند دقیقه برای آن بار راننده و ناوگان مناسب پیدا شد.

پنل پیامکی برای شرکتهای حمل و نقل

یکی از نکات مهم برای باربری ها و شرکت حمل و نقل تسریع در تخصیص راننده و ناوگان مناسب برای بارهایی که جابجایی آن به ایشان سپرده شده است. پنل پیامکی یکی از ابزارهای بسیار مهم برای ارسال پیامک انبوه به رانندگانی است که به موقعیت مبدا بار نزدیک هستند و تجربیات ما نشان داده است که استفاده از پنل پیامک در تسریع یافتن ناوگان و راننده مناسب برای بار بسیار تاثیر دارد.

در حال حاضر این سرویس متکی به موقعیت جغرافیایی راننده است که از اپلیکیشن راننده استخراج می‌شود اما در آینده گزینه‌های محل زندگی راننده، محل تخلیه بار و غیره نیز اضافه خواهد شد.