اخبار

کرونا

چگونه از کرونا پیشگیری کنیم؟‌

«پیشگیری از کرونا» ؛ این مهم ترین دغدغه ما در روزهایی است که گسترش ویروس مرگبار کرونا تیتر مستمر رسانه های جهان است.

کرونا

سر و کله ویروس کرونا در سال ۲۰۱۹ از کجا پیدا شد؟

ویروس‌های از خانواده کرونا موجودات جدیدی نبوده و پیش از این نیز قربانیان زیادی گرفته بودند، اما به تازگی، نوع جدید و جهش یافته‌ای از آن‌ها سر و کله‌اش در شهر ووهان چین پیدا شده است.

کارت هوشمند وانت بار

کارت هوشمند وانت بار

براساس قوانین و مقررات موجود در بخش حمل ونقل هرگونه فعالیت در زمینه حمل ونقل برون شهری کالا منوط به استفاده از اسناد حمل ( بارنامه ) می باشد ….

مجله‌ی جاده | راننده کامیونی که قربانی تحریم شد! + عکس

راننده کامیونی که قربانی تحریم شد! + عکس

فردین کاظمی، راننده اهل خوی که سال هاست در مسیرهای ترانزیت میان ایران و اروپا با کامیونش بار می برد، چند روز پیش در جاده‌ای در لهستان میرفت که به علت کهنگی و خرابی کامیونش مجبور شد در کنار جاده توقف کند