برای لیست باربری های استان هرمزگان به همراه آدرس و شماره تلفن با مجله جاده همراه باشید.

شهر نام باربری آدرس نوع باربری شماره تماس
استان هرمزگان باربری سرحد بار بندرعباس بلوار دانشگاه ۱۱ - ساختمان جم طبقه اول واحد۳ عمومی 9151406550
بندرجاسک باربری ایمن بارسیرمچ شهرستان جاسک ۵۰ کیلومتری جاده جاسک کنارک روستای سرمچ عمومی 9171654027
بندرجاسک باربری مکران ترابرلیردف شهرستان جاسك عمومی 9177660167
بندرخمیر باربری خمیرهرمزگان بندرخمیر کیلومتر۵ جاده بندرلنگه پایانه بار غرفه شماره ۹ خرده بار 7633221757
بندرخمیر باربری هدایت بار بندر بندرخمیر-جاده بندرلنگه-پایانه بار -غرفه شماره ۲ خرده بار 7633221759
بندرخمیر باربری ماندگار بار بندر کیلومتر۴جاده بندرخمیر بندرلنگه پایانه باربندرخمیر غرفه شماره۳ خرده بار 7633221763
بندرخمیر باربری کنکاش ترابر بندرخمیر بندر خمیربایانه بار بندر خمیر غرفه شماره ۸ خرده بار 7633221764
بندرخمیر باربری شهاب بار بندر خمیر بندرخمیر - پایانه بار - غرفه شماره ۵ خرده بار 7633221767
بندرخمیر باربری سپهر ترابر هرمزگان بندرخمیر - کیلومتر ۵ جاده بندرلنگه - پایانه بار - غرفه شماره ۷ خرده بار 7633221778
بندرخمیر باربری طلایه داران پیشکسوت بندرخمیر - کیلومتر ۵جاده بندرخمیر بندرلنگه - پایانه بار - غرفه شماره ۱۱ خرده بار 7633221780
بندرخمیر باربری بندرخمیر بندرخمیر-کیلومتر۵جاده بندرلنگه - پایانه بار - غرفه شماره ۱۲ عمومی 7633221781
بندرخمیر باربری نیساپارت بندر بندرخمیر-پایانه بار- غرفه شماره۱۵ خرده بار 7633221783
بندرخمیر باربری لیاقت بار جنوب بندرخمیر پایانه بار خرده بار 7633221785
بندرخمیر باربری جنوب بار بندرخمیر بندر خمیر پایانه بار غرفه ۲۲ خرده بار 7633221787
بندرخمیر باربری نیکوخمیربار بندرخمیر . کیلومتر ۵ جاده بندرلنگه . پایانه بار . غرفه شماره ۶ خرده بار 7633223005
بندرخمیر باربری میثم بار بندر خمیر بندرخمیر - شهرک پایانه - خ بندرخمیر بندرلنگه - غرفه ۴ خرده بار 7633237155
بندرخمیر باربری پایا بارجنوب خلیج فارس بندرخمير... عمومی 9128894704
بندرخمیر باربری سمنگان ترابرخلیج فارس بندرخمير... عمومی 9173669011
بندرخمیر باربری پل دریا بندرخمير پايانه بارعمومي سیمان 9177677251
بندرعباس باربری کامکاران بندر بندر عباس اسکله باهنر خیابان ایران گاز جنب تاسیسات ذخیره سازی گاز مایع نفتی
بندرعباس باربری فرآورده نفتی نفتکشداران هرمزگان بندرعباس - بعد از پالایشگاه - جنب انبارنفت شهید رجایی - شرکت تعاونی نفتکشداران هرمزگان نفتی
بندرعباس باربری خلیج فارس (بندرعباس ) پایانه بار بندرعباس - غرفه شماره ۱۳ مجموعه ۳۲ دستگاه عمومی
بندرعباس باربری فخار بندرعباس پايانه باربندرعباس-غرفه شماره۲۴ خرده بار 5558660
بندرعباس باربری آذرماشین (بندرعباس ) پایانه بار اصفهان غرفه ۲۴-۱ خرده بار 6244554
بندرعباس باربری صادق ترابر بندر بندرعباس- شهرک حمل و نقل نگین ترابران- قطعه ۹۰ عمومی 32222377
بندرعباس باربری آریاترابر بندر بندرعباس _ بزرگراه بندرخمیر شهرک حمل و نقل عمومی 32230723
بندرعباس باربری امجدپوشش بندر عباس جاده بندر خمیر شهرک حمل ونقل نگین ترابران قطعه۹۳ شرکت حمل و نقل امجد پوشش عمومی 32233123
بندرعباس باربری باستان بندر بندرعباس پايانه عمومي بار خرده بار 32241691
بندرعباس باربری یامی ترابر بندرعباس - پایانه عمومی بار خرده بار 32250560
بندرعباس باربری پخش رازی بندرعباس - شهرک صنعتی شماره ۱ - خیابان ناصر خسرو - فرعی اول - شرکت پخش رازی پخش 32560024
بندرعباس باربری فجراختر بندرعباس پایانه عمومی بار پشت انبار لاستیک ۲۴ دستگاه شرکت فجراختر پلاک۲۴/۲ عمومی 32589204
بندرعباس باربری فروباربندر پايانه بار بندرعباس ۱۲ دستگاه خرده بار 32589207
بندرعباس باربری بندرجنوب بندرعباس پایانه بار ۲۴ دستگاه عمومی 32589209
بندرعباس باربری فجرجهاد بندرعباس پایانه بار غرفه ۲۸ شرکت حمل و نقل فجر جهاد خرده بار 32589211
بندرعباس باربری گامرون ترابر بندرعباس پایانه عمومی بار عمومی 32589219
بندرعباس باربری نجات بندر بندرعباس پایانه بار عمومی عمومی 32589226
بندرعباس باربری وزین بار(ایرانپورسابق ) بندرعباس : پایانه بارعمومی ۳۳ دستگاه غرفه ۱۹ عمومی 32589236
بندرعباس باربری جهان بار بندر بندرعباس پایانه کامیون ها ۳۲ دستگاه غرفه شماره ۳۲ خرده بار 32589286
بندرعباس باربری امیدباربندرعباس پایانه بار بندرعباس بازارچه غرفه شماره ۴۱/۷ خرده بار 32589390
بندرعباس باربری فانوس ترابرخلیج فارس بندرعباس پایانه عمومی بار عمومی 32589556
بندرعباس باربری آرا ن ترابرخلیج فارس بندرعباس پایانه عمومی بار عمومی 33313098
بندرعباس باربری سرحدباربندرعباس خونسرخ جاده اسکله شهید رجایی بعد از باغستان کیلومتر ۸ عمومی 33346697
بندرعباس باربری ماهان ترانس بندرعباس پایانه بار عمومی 33379086
بندرعباس باربری سارینا ترابربندرعباس بندرعباس بلوار اسکله شهیدرجائی منطقه باغستان جنب پل عابر پیاده شرکت حمل و نقل سارینا ترابر بندرعباس عمومی 33379173
بندرعباس باربری تجارت باربندر بندرعباس -محله باغستان - اسکله شهید رجایی-جنب توانیر عمومی 33379294
بندرعباس باربری محیابندر بندرعباس - شهرك حمل ونقل عمومی 33514541
بندرعباس باربری آرش بارنوین هرمزگان بندرعباس-پایانه های عمومی بار عمومی 33514546
بندرعباس باربری کسری سیرهرمزگان بندرعباس - جاده اسكله شهيد رجايي - بندر خمير - شهرك حمل و نقل بندرعباس - قطعه ۳۰ خرده بار 33532512
بندرعباس باربری پیوندبندر بندرعباس - جاده بندرعباس به خمیر - شهرک حمل و نقل بندرعباس قطعه ۱۵ عمومی 33532545
بندرعباس باربری آزاده بندر بندرعباس- جاده اسکله پایانه جدید شهرک حمل ونقل (شرکت نگین نرابران ) خیابان هنگام ۱ قطعه ۸۹ خرده بار 33532560
بندرعباس باربری محبوب ترابر بندرعباس -شهرک حمل و نقل - خیابان هنگام ۳ - قطعه ۵۶ خرده بار 33532596
بندرعباس باربری سلمان جنوب بندرعباس - شهرک حمل و نقل نگین ترابران - قطعه ۸۰ عمومی 33532628
بندرعباس باربری عطاربار بندر بندرعباس شهرک نگین ترابران خلیج فارس عمومی 33532663
بندرعباس باربری ایمن بارخلیج فارس بندرعباس شهرک حمل ونقل قطعه ۸۴ عمومی 33532691
بندرعباس باربری سروش ترابرخلیج فارس شهرک حمل و نقل بندر عباس (نگین ترابران ) قطعه ۶۱ عمومی 33532781
بندرعباس باربری مصورباربندر بندرعباس- کیلومتر۵جاده بندر-خمیر شهرک حمل و نقل-قطعه۳۳ خرده بار 33532801
بندرعباس باربری سعادت بندر بندر عباس -شهرک حمل ونقل -قطعه ۱۴ خرده بار 33532835
بندرعباس باربری مروارید جنوب میلاد(شعبه) بندرعباس شهرك حمل و نقل قطعه ۵۳ عمومی 33532858
بندرعباس باربری نیک ترابر بندر بندرعباس- شهرک حمل و نقلی نگین ترابران خلیج فارس قطعه ۸ عمومی 33553543
بندرعباس باربری آتشین ترابرهرمزگان پایانه بار بندرعباس ساختمان ۳۲ دستگاه پلاک۳۳ عمومی 33555197
بندرعباس باربری اتحادنیکوبندر(امینی لارسابق ) بندرعباس پایانه بار ۲۴ دستگاه غرفه شماره ۳ عمومی 33563999
بندرعباس باربری کارن ترابرخلیج فارس بندرعباس شهرک نگین ترابران ساختمان ۶۷ عمومی 33565274
بندرعباس باربری سهندترابرکارا بندرعباس - پایانه عمومی بار عمومی 33688499
بندرعباس باربری ترکیبی موادمعدنی گهرترابر بندرعباس کیلومتر ۱۵ بزرگ راه شهیدرجایی جنب درب ورودی منطقه ویژه اقتصادی معدنی و فلزی خلیج فارس عمومی 76300000
بندرعباس باربری جهان فارس بندر بندرعباس جاده خمير بعد از مسجد ابوالفضل شهرك حمل و نقل بندرعباس عمومی 76332564
بندرعباس باربری امیرترابرمهرگان بندرعباس شهرک حمل و نقل نگین ترابران قطعه ۹۵ عمومی 91014140
بندرعباس باربری حراترابربندر بندرعباس-جاده کشتی سازی بوستانو به طرف بوستانو بعد از پمپ بنزین رویال انبار اختصاصی شرکت حراترابر عمومی 762570641
بندرعباس باربری سیروان ترابربندر بندرعباس جاده اسکله شهید رجایی خونسرخ جنب کشتی سازی پایانه اختصاصی سیروان ترابر بندر عمومی 763333333
بندرعباس باربری داخلی صنایع بندرعباس - جاده خمیر - شهرک حمل و نقل نگین ترابران خلیج فارس - قطعه ۸۸ عمومی 763532580
بندرعباس باربری ایمن ترابرآریا پایانه بار بندرعباس عمومی 1333243012
بندرعباس باربری شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشیمی تهران سعادت آبادبلواردریاپلاک ۳۲ عمومی 2188576458
بندرعباس باربری ایمن بارتوحیدراه بندرعباس بندرعباس پایانه عمومی بار عمومی 2533674020
بندرعباس باربری سامان ترابرساحل جنوب استان هرمزگان شهرستان بندرعباس گلشهر جنوبی خیابان صمدو ساختمان محمد طبقه ۲ نفتی 7611111111
بندرعباس باربری میهن ترابرخلیج فارس بندرعباس،يادبود خيابان امام كوچه فيروزي طبقه اول عمومی 7632212270
بندرعباس باربری بندرپیشتارهرمزگان پایانه عمومی بار خرده بار 7632232720
بندرعباس باربری تارخ ترابرهرمزگان بندر عباس - باغستان - جنب انبار جهان مروارید عمومی 7632237775
بندرعباس باربری ممتازترابرساحل خلیج فارس بندرعباس .شمال اسکله شهید رجایی شهرک حمل ونقل بندرعباس عمومی 7632242420
بندرعباس باربری مهرترابرخلیج فارس بندرعباس - پایانه عمومی بار عمومی 7632250121
بندرعباس باربری آواباربندرعباس بندرعباس - قریه بستانو-انبار آوا بار بندرعباس عمومی 7632253467
بندرعباس باربری جهش ترابر جنوب بندرعباس، کیلومتر ۱۷ جاده سیرجان، بعد از پلیس راه، جنب شهرک صنعتی، شماره ۱ عمومی 7632560145
بندرعباس باربری بی نظیر سیرخلیج فارس هرمزگان بندرعباس قریه بوستانو عمومی 7632570633
بندرعباس باربری ستایش ترابرپارس هرمزگان-بندرعباس- بندر خمیر- سرریگ سوم- خیابان پاتل ایسین- کوچه محمودی عمومی 7632584394
بندرعباس باربری نیاز بندر بندرعباس پایانه بار بندرعباس ۳۳ دستگاه عمومی 7632589215
بندرعباس باربری بندرشراعت بندرعباس -پایانه بار-۲۴ دستگاه غرفه ۱۱ عمومی 7632589218
بندرعباس باربری توحیدهرمزگان باباغلام نرسیده به چه چکور ۳۲ دستگاه غرفه ۲۱ خرده بار 7632589221
بندرعباس باربری پیام راه هرمز بندرعباس پایانه عمومی بار خرده بار 7632589240
بندرعباس باربری آسایش (بندرعباس ) بندرعباس پایانه عمومی بار خرده بار 7632589264
بندرعباس باربری شمال گرگان نوین بندر عباس پایانه بار دوازده دستگاه غرفه شماره نه شرکت شمال گرگان خرده بار 7632589312
بندرعباس باربری نجم بندر بندرعباس.جاده سیرجان .بندرعباس پایانه کامیون ۳۲دستگاه غرفه ۷ عمومی 7632589317
بندرعباس باربری رهنورد (بندرعباس ) یندرعباس پایانه عمومی بار خرده بار 7632589337
بندرعباس باربری راهیان مس بندرعباس بندرعباس ، پایانه بار، بازارچه .غرفه شماره۱۰ خرده بار 7632589346
بندرعباس باربری پیام صداقت بندرعباس شهرک حمل و نقل خرده بار 7632589351
بندرعباس باربری آتیه گستر همکاران بندرعباس پایانه بار پاساژ پارس غرفه شماره ۱۳ خرده بار 7632589376
بندرعباس باربری سهراب سحراسدآباد(بندرعباس ) بندرعباس کیلومتر۵جاده سیرجان پایانه بار غرفه۱۶-۴۱ خرده بار 7632589386
بندرعباس باربری کیمیاترابرخلیج فارس پایانه بار بندرعباس عمومی 7632589494
بندرعباس باربری ایمن بارفجر بندرعباس-پایانه عمومی بار عمومی 7632589544
بندرعباس باربری زرین بارلمزان بندرعباس-پایانه بار - غرفه شماره ۲۱۰ عمومی 7633221760
بندرعباس باربری لاتیدان ترابربندرخمیر بندر عباس بخش مرکزی شهر بندر عباس ۲۲بهمن بلوار شهدای محراب کوچه کوثر ۵ طبقه۴ واحد ۱۰ عمومی 7633221999
بندرعباس باربری شریف باربندرعباس بندر عباس جاده اسکله شهید رجایی بعد از باغستان باند برگشت به طرف شهر نرسیده به قرنطینه نباتی عمومی 7633340161
بندرعباس باربری دنیز ترابرخلیج فارس بندرعباس روستای بوستانو خیابان اصلی عمومی 7633353534
بندرعباس باربری پرستوهای مهاجرهرمز محور بندرعباس اسکله شهیدرجایی - باغستان- نرسیده به توانیر عمومی 7633379017
بندرعباس باربری فرآورده نفتی طوفان سیرخلیج فارس بندر عباس-انبار نفت شماره۲-جنب پالایشگاه نفتی 7633379210
بندرعباس باربری فرآورده های نفتی نصرترابرآریا بندرعباس-انبار ۲ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان نفتی 7633379220
بندرعباس باربری پویا بار میلاد بندرعباس جاده کشتی سازی جنب مسجد و حسینه ابوالفضل ع شرکت حمل ونقل کالای پویابار میلاد خرده بار 7633379424
بندرعباس باربری جهادنصر(هرمزگان ) بندرعباس شهرکهای حمل ونقل قطعه۱۹شرکت حمل ونقل جهاد نصر خرده بار 7633423260
بندرعباس باربری جاده رانان سرمست بندر عباس پایانه عمومی بار غرفه ۲۲۳ عمومی 7633511199
بندرعباس باربری پرسی گازبندرعباس بندرعباس اسکله شهید باهنر روبروی تاسیسات گازمایع كالا-نفتي 7633513143
بندرعباس باربری پرسی گازبندرعباس بندرعباس اسکله شهید باهنر روبروی تاسیسات گاز نفتی 7633513143
بندرعباس باربری ت رانندگان ترابری تهران بندرعباس پايانه عمومي بار عمومی 7633513269
بندرعباس باربری چندوجهی سایپا بندرعباس بندرعباس-جاده اسکله شهید رجایی رو به روی مجتمع فولاد- ساختمان تجاری و اداری خونسرخ عمومی 7633514209
بندرعباس باربری آذرخش ترابر زاگرس بندرعباس قریه بوستانو عمومی 7633515900
بندرعباس باربری رضوان سلسبیل بندرعباس جاده بندر خمیر بعد ار مسجد ابوالفضل ورودی ۱ شهرک حمل و نقل نگین ترابران خلیج فارس قطعه ۲۴ عمومی 7633532511
بندرعباس باربری نسیم ترابر بندر بنرعباس جاده بوستانو شهرک حمل ونقل بندرعباس خرده بار 7633532522
بندرعباس باربری توکا (هرمزگان ) شهرک حمل و نقل نگین ترابران خلیج فارس-قطعه شماره۵-ساختمان حمل و نقل توکا خرده بار 7633532524
بندرعباس باربری ستاره خطه جنوب بندرعباس- شهرک حمل ونقل-شرکت نگین ترابران خلیج فارس- قطعه ۷ -ساختمان اختصاصی خرده بار 7633532535
بندرعباس باربری ایثارگران فعال بندرعباس-جاده اسکله شهید رجائی-شهرک حمل و نقل-قطعه ۴۵ خرده بار 7633532540
بندرعباس باربری مه آور بندر بندرعباس جاده کشتی سازی شهرک حمل و نقل نگین ترابران قطعه شماره ۱۷ خرده بار 7633532541
بندرعباس باربری جبرین ترابر جنوب بندرعباس-شهرک جدید حمل و نقل- قطعه ۷۳ خرده بار 7633532562
بندرعباس باربری لنگرباربندر بندرعباس- روبه روی اسکله شهید رجایی _شهرک حمل و نقل خرده بار 7633532614
بندرعباس باربری آذرترابرهرمز بنذرعباس جاده اسکله شهیدرجایی شهرک حمل و نقل بلوارهنگام - هنگام ۳ قطعه ۵۹ عمومی 7633532620
بندرعباس باربری افشارباربندر(میهن ) شهرک نگین ترابران خلیج فارس پلاک ۲۷ عمومی 7633532665
بندرعباس باربری نیکراه بندر بندرعباس شهرک حمل ونقل خلیج فارس عمومی 7633532669
بندرعباس باربری رشیدبار بندر بندرعباس - جاده اسکله شهیدرجایی -شهرک حمل و نقل قطعه شماره ۱۸ عمومی 7633532682
بندرعباس باربری امین ترابر سواحل جنوب بندرعباس شهرک حمل و نقل نگین ترابران قطعه شصت عمومی 7633532688
بندرعباس باربری روغن بار گلزا بندرعباس شهرك حمل ونقل قطعه ۶ خرده بار 7633532753
بندرعباس باربری گلرنگ ترابر(شعبه) بندرعباس، شهرک نگین ترابران ایران، قطعه ۵۷ عمومی 7633532763
بندرعباس باربری ره سپارخلیج فارس بندرعباس پایانه بار بندرعباس غرفه شماره ۱۵۲ عمومی 7633552942
بندرعباس باربری مروانی بندرعباس .پایانه بار .سالن ۳۳دستگاه غرفه شماره۶ عمومی 7633554375
بندرعباس باربری کیان ترابرخلیج فارس بندرعباس بلوار سمیه بلوار یاسر مجتمع ریواس طبقه ۶ واحد ۱۲ عمومی 7633557492
بندرعباس باربری یخچالداران جنوب بندرعباس پایانه عمومی بار عمومی 7633557703
بندرعباس باربری احسان هرمزگان بندرعباس ،جاده بندر خمیر،بعد از مسجد ابوالفضل،ورودی یک،شهرک حمل و نقل بندرعباس. خرده بار 7633565326
بندرعباس باربری ساجدباربندر بزرگراه خمیر روبروی اسکله شهید رجایی پایانه بار شرکت نگین ترابر عمومی 7633638130
بندرعباس باربری آسان بارسبحان بندرعباس غرفه شماره ۲۱۵ واقع در پایانه بار عمومی 7633688176
بندرعباس باربری طاووس ترابرنصر محور بندر عباس سیرجان بعد از دوراهی سرخون سمت چپ روبروی مجتمع گل خانه ای هرمزگان عمومی 9108513439
بندرعباس باربری خزرتاهرمزگلستان بندرعباس .. عمومی 9113713239
بندرعباس باربری تینا آفتاب غرب بندرعباس - میدان یادبود - ساختمان صید کیش - واحد ۳۰ عمومی 9120191880
بندرعباس باربری سریع بارهژیربندر بندرعباس .. عمومی 9120874950
بندرعباس باربری باعستان بارهرمزگانیان بندرعباس چهارراه بلوكي ساختمان پرتوطبقه ۵واحد۵۰۱ عمومی 9121138085
بندرعباس باربری ارجان باز بندر بندرعباس - خ ترمينال - ميدان ۹ دي - كوچه امامت ۴ عمومی 9121311479
بندرعباس باربری ارجان بار بندر خ ترمينال - ميدان ۹ دي - كوچه امامت ۴ - سمت چپ - نبش فرعي ۲ عمومی 9121311479
بندرعباس باربری شرکت حمل ونقل جاده ای کشتیرانی بندرعباس منطقه سورو نرسيده به هديش ساختمان كشتيراني طبقه اول عمومی 9121383199
بندرعباس باربری تندیس ترابر بندرعباس خيابان طلوع ۱۴ عمومی 9121498385
بندرعباس باربری مهرترابرایرانیان بندرعباس .. عمومی 9121541301
بندرعباس باربری موعدترابر ميدان دانش آموز خ وليعصركوچه ۱۶ عمومی 9122050501
بندرعباس باربری سعیدترابرخلیج فارس بندرعباس... عمومی 9122200197
بندرعباس باربری هرمزگان ترابرخلیج فارس بندرعباس .. عمومی 9122383866
بندرعباس باربری آرادترابرپردیس بندرعباس... عمومی 9122461750
بندرعباس باربری ترابری بین المللی بریس بندرعباس ميدان يادبود خيابان شهدا ( راه آهن )سيدجمال الدين اسد آبادي ساختمان سپهر عمومی 9122507299
بندرعباس باربری چمن بارالبرز بندرعباس .. عمومی 9123144137
بندرعباس باربری جاموریان سپهرترابر بندرعباس .. عمومی 9123258677
بندرعباس باربری توران ترابرآریا بندرعباس .. عمومی 9123461892
بندرعباس باربری بوتان ران شعبه بندرعباس جاده اصلي اسكله شهيد رجائي، خون سرخ، روبه روي فولاد هرمزگان جنب معاينه فني نفتی 9124726469
بندرعباس باربری سما بارهرمزگان بندرعباس پشته ايسين عمومی 9124995690
بندرعباس باربری دنیاگردترابرآریا بندرعباس .. عمومی 9125775778
بندرعباس باربری آتیه گسترهمکاران بندرعباس... عمومی 9126010912
بندرعباس باربری ستاره مرواریدخلیج فارس بندرعباس اميرآباد خيابان عمار عماريك عمومی 9126012509
بندرعباس باربری امیرترابرخلیج فارس بندرعباس خيابان امام خميني مجتمع ستاره بندر طبقه۲ واحد۱۱ عمومی 9126111152
بندرعباس باربری امیرترابرخلیج فارس بندرعباس خيابان امام خميني مجتمع ستاره بندر طبقه۲ عمومی 9126111152
بندرعباس باربری ماندگارترابرخلیج فارس بندرعباس عمومی 9126200934
بندرعباس باربری درخشان راه خلیج فارس بندرعباس خيابان۲۲بهمن - ساختمان سحر عمومی 9126337848
بندرعباس باربری غزال پیشتازان قشم قشم ... عمومی 9126456435
بندرعباس باربری آذرترابرخلیج فارس پایانه بار بندرعباس عمومی 9126456435
بندرعباس باربری حامدبارهرمزگان بندرعباس پایانه عمومی بار ساختمان ۳۲ دستگاه غرفه شماره ۵ عمومی 9126653394
بندرعباس باربری امیدبارخلیج فارس بندرخميربلوارامام خميني جنب ورزشگاه تربيت بدني سیمان 9126967551
بندرعباس باربری فرحان ترابرپارسیان جنوب بندرعباس خ رسالت جنوبي خ سمدو كوچه والفجر۴ پلاك۳۴ طبقه ۳ واحد۵ عمومی 9127007318
بندرعباس باربری راه مرواریدجنوب بندرعباس اسكله باهنرجنب ترابرب تهران عمومی 9127041299
بندرعباس باربری جوهر ترابر بندر بندرعباس خيابان دانشگاه كوچه دانشگاه ۱۲ ساختمان فجر ط۴ واحد۳ كد پستي ۷۹۱۵۸۸۴۵۶۵ عمومی 9127746009
بندرعباس باربری حمید ترابر خلیج فارس بندرعباس خواجه عطا بلوار امام خمینی مجتمع ضیایی طبقه ۳ واحد ۲۵ عمومی 9128070544
بندرعباس باربری نسیم بحرهرمز بندرعباس - اسكله شهيدرجايي جنب خدمات ريلي عمومی 9128152281
بندرعباس باربری تیررانان بندر بندرعباس اميرآبادخيابان دكترابراهيمي كوچه فرازساختمان سيروان عمومی 9128303362
بندرعباس باربری کالایارترابر بندرعباس سه راه گمرك طبقه فوقاني آجيل تارا عمومی 9128491915
بندرعباس باربری یگانه پیشرومکران بندرعباس خيابان دانشگاه ۸ مجتمع زيتون سبزيك عمومی 9128760910
بندرعباس باربری یگانه پیشرو مکران پايانه بارعمومي بندرعباس عمومی 9128760910
بندرعباس باربری تیزراه آسیا بندرعباس . گلشهر خ شلمچه فروزان۷ مجتمع اميرواحديك عمومی 9128877006
بندرعباس باربری کالایارترابر بندرعباس خيابان سه راه گمرك بالاي آجيل فروشي تعارف طبقه اول عمومی 9128888120
بندرعباس باربری آرشام ترابربندرعباس استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس - بخش مرکزی-ایسین - مجتمع خدماتی رفاهی عمومی 9129346225
بندرعباس باربری یکتا سیربندرعباس بندرعباس .. عمومی 9129346225
بندرعباس باربری سرآمدگسترعرشیا بندر بندرعباس انتهاي طلوع بلوارپرديس ساختمان فروهر عمومی 9131455397
بندرعباس باربری ایساتیس ترابرخلیج فارس بندر عباس بلوارطالقاني ساختمان سفيرطبقه ۴پلاك۵۰۳ عمومی 9131575255
بندرعباس باربری جهان بارترابرهرمزگان بندرعباس پايانه عمومي بار عمومی 9133343239
بندرعباس باربری پیمان باراطمینان خاطر بندرعباس... عمومی 9133406712
بندرعباس باربری ایمن ترابرهرمزگان بندرعباس سه راه جهانبارساختمان جهانبارطبقه ۴ واحد۸ عمومی 9133410898
بندرعباس باربری پارسان ترابر جنوب اتوتاج.باوار قوام ك قوام۳ عمومی 9133471733
بندرعباس باربری عرفان ترابرهرمزگان ابتدای جاده اسکله باغستان قبل از پل عابر پیاده سمت راست عمومی 9133471733
بندرعباس باربری عرفان ترابر اتوتاج،باوار قوام ك قوام ۳ عمومی 9133471733
بندرعباس باربری راشا ترابربندر بندرعباس .. عمومی 9133473963
بندرعباس باربری یسناترابر بندرعباس سه راه جهانبار عمومی 9133534811
بندرعباس باربری همیارحمل هرمزگان بندرعباس جاده مخصوص کشتی سازی عمومی 9135563975
بندرعباس باربری شباهنگ ترابراسپادانا بندرعباس .. عمومی 9139274308
بندرعباس باربری افراترابرخلیج فارس بندرعباس - پايانه عمومي بار عمومی 9139675567
بندرعباس باربری ایلیا تیررانان جاده بندرعباس ميدان شهداء برج ملكه آسمانها طبقه ۷ واحد۷۰۹ عمومی 9141630336
بندرعباس باربری عدل ترابران توس (نمایندگی بندرعباس) بندرعباس :جاده اصلي پالايشگاه نفت نرسيده به ميدان صنعت كالا-نفتي 9153099125
بندرعباس باربری مهسان راه بندر بندرعباس-بلوارامام سراي دلگشا ساختمان آناميس طبقه ۹ عمومی 9153439002
بندرعباس باربری یاورسیربارثاوا(نمایندگی) بندر عباس مجتمع رفاهی آفتاب درخشان قبل ا ز عوارضی كالا-نفتي 9155689694
بندرعباس باربری سعادتترابرآسیا بندرعباس .. عمومی 9161514340
بندرعباس باربری وفاترابربندر بندرعباس .. عمومی 9166227385
بندرعباس باربری ستاره ماندگارخوزستان بندرعباس - پایانه بار - غرفه حمل و نقلی شماره ۲۰۴ عمومی 9166910284
بندرعباس باربری رائین ترابرهرمزگان بندرعباس خيابان شلمچه كوچه فروزان ۱۵ روبروي ساختمان آيدين ۳ طبقه ۴ پلاك ۴ عمومی 9170075867
بندرعباس باربری تابان راه بندر بندرعباس - جاده بندر خمیر بعد از مسجد ابولفضل ورودی ۱ شهرک حمل نقل نگین ترابران شرکت تابان راه بندر عمومی 9171135941
بندرعباس باربری حمیدترابرخلیج فارس بندرعباس كوي فرهنگيان كوچه رازي پلاك ۱۰ عمومی 9171323169
بندرعباس باربری هاگ بارشعبه بندرعباس بندر عباس ، پایانه بار عمومی عمومی 9171570446
بندرعباس باربری بین المللی خط صبا بندرعباس پايانه عمومي بار عمومی 9171573983
بندرعباس باربری الماس بارخلیج فارس بندرعباس نرسيده به ميدان قدس جنب بيمارستان مهديه عمومی 9171577787
بندرعباس باربری صدرترابربندر بندرعباس ... عمومی 9171584128
بندرعباس باربری مانی ترابرجنوب هرمزگان بندرعباس بلوارشهدا محراب كوثر۹ پلاك ۲ عمومی 9171586801
بندرعباس باربری راشاترابرپارس بندرعباس .. عمومی 9171588807
بندرعباس باربری دماوندترابرهرمزگان بندرعباس بلوارامام حسين عمومی 9171590029
بندرعباس باربری تدبیر ترابر خلیج فارس بندر عباس- پایانه عمومی بار عمومی 9171593462
بندرعباس باربری اطلس بارزمین سنگ بندرعباس بلوار امام حسین شهرک نبوت خیابان میثم کوچه میثم۳ عمومی 9171601106
بندرعباس باربری شاهکارترابرجنوب بندرعباس- بهشت بندرخيابان كوشا كوچه ۷ انتهاي كوچه سمت چپ طبقه ۲ عمومی 9171610151
بندرعباس باربری مریدی ترابرهرمزگان بندرعباس .. نفتی 9171610544
بندرعباس باربری آسیا سیرخلیج فارس بندرعباس - جاده اسکله شهید رجایی - شهرک حمل و نقل نگین ترابران خلیج فارس - قطعه ۵۸ عمومی 9171612059
بندرعباس باربری بردباربندر بندرعباس .. عمومی 9171613487
بندرعباس باربری افق بارخلیج فارس بندرعباس خيابان دامائي مجتمع ونوس طبقه ۲ عمومی 9171614086
بندرعباس باربری نامشخص بندرعباس داماهي گوهران ۴۲ساختمان تابدارطبقه ۳ عمومی 9171614924
بندرعباس باربری آواباربندرعباس بندرعباس.. عمومی 9171616002
بندرعباس باربری ایثار بار ساحل بندر بندرعباس - ۴ راه رسالت - پشت بانك صادرات مركزي - ك فروردين - پ ۱۷ عمومی 9171617744
بندرعباس باربری بستک باربندر بندرعباس اوزيها خ سيدجمال الدين اسدآبادي عمومی 9171617970
بندرعباس باربری کوشش حمل بندر بندرعباس .. عمومی 9171630410
بندرعباس باربری مشفق ترابرخلیج فارس بندرعباس- ميدان صادقيه عمومی 9171630812
بندرعباس باربری اطمینان راه خلیج فارس بندرعباس .. عمومی 9171630928
بندرعباس باربری مهسان راه بندر بلوار پاسداران - سه راه دلگشا- ساختمان آناميس - طبقه نهم - واحد ۹۳۰ عمومی 9171631850
بندرعباس باربری سفیربارهرمزگان بندرعباس- خيابان اتوبوسراني-ساختمان آتا مركزي طبقه۵ واحد۴۴ عمومی 9171633391
بندرعباس باربری مرواریدترابرهرمزگان بندرعباس پایانه عمومی بار عمومی 9171635545
بندرعباس باربری آذین ترابربندر بندرعباس چهارراه رسالت پاساژ آبفا طبقه اول واحد۲۱۱ عمومی 9171926287
بندرعباس باربری طیب بارهرمزگان بندرعباس .. عمومی 9172319121
بندرعباس باربری رضا پاسارگادمظفری بندرعباس سه راه دلگشا جنب كلانتري ساختمان حديث يك عمومی 9173054175
بندرعباس باربری شمس ترابران ایرانیان بندرعباس پایانه عمومی بار عمومی 9173121389
بندرعباس باربری اعتمادبارخلیج فارس بندرعباس - میدان باهنر - به سمت اسکله باهنر - سمت راست جاده - پایانه اختصاصی شرکت اعتماد بار خلیج فارس عمومی 9173300887
بندرعباس باربری حاوی ترابربندر بندرعباس بلوارپاسداران روبرووي ارشاداسلامي طبقه اول واحديك عمومی 9173611459
بندرعباس باربری آراکاترابرخلیج فارس بندرعباس .. عمومی 9173612057
بندرعباس باربری مهربارساحل هرمزگان بندرعباس .. عمومی 9173614459
بندرعباس باربری پاک راه هرمزگان بندرعباس خيابان امام موسي صدرشمالي خيابان گرمساري عمومی 9173614469
بندرعباس باربری همیاران ترابرخلیج فارس بندرعباس - پايانه عمومي بار ترافیکی 9173614767
بندرعباس باربری مسیرگسترخلیج فارس بندرعباس .. عمومی 9173618616
بندرعباس باربری پیشگاه ترابر خلیج فارس بندرعباس - کیلومتر ۵ جاده سیرجان - پایانه بار - غرفه ۲۰۵ جنب مجموعه تعمیر گاهی عمومی 9173619307
بندرعباس باربری سلامت بندر شهرک نگین ترابران قطه ۲۹ خرده بار 9173631579
بندرعباس باربری شاکرترابربندر بندرعباس گلشهرشمالي خيابان سعادت كوچه بهمن ساختمان كيان عمومی 9173673243
بندرعباس باربری نگاران بندرساحل خلیج فارس بندرعباس.. عمومی 9173675910
بندرعباس باربری کلهرترابربندر بندرعباس پایانه عمومي بار غرفه ۲۲۲ واقع در جنب مجموعه تعمیرگاهی عمومی 9173677488
بندرعباس باربری هومن ترابربندر بندرعباس - بلوارصيادان -چهار راه ۲۲بهمن عمومی 9173680146
بندرعباس باربری اطمینان بارمظفری بندرعباس آزادشهرقدير۱۲ ساختمان دنا عمومی 9173681805
بندرعباس باربری نیکان بارمکران بندرعباس .. عمومی 9173684461
بندرعباس باربری ایمان ترابرخلیج فارس بندر عباس جنب استراحتگاه رانندگان - انبار نفت شهید رجائی كالا-نفتي 9173686866
بندرعباس باربری رخش ترابرهرمز بندرعباس بلوارپاسداران سه راه هتل هما پشت بانك سپه عمومی 9173686935
بندرعباس باربری آریاترابرساحل مهر بندرعباس بلوارقائم مقام فرهاني ك شهيدرضا پلاك شش عمومی 9173687058
بندرعباس باربری صوفی بار بندرعباس .. عمومی 9173698759
بندرعباس باربری عرفان بارکیهان بندرعباس... عمومی 9174062323
بندرعباس باربری فرآورده نفتی حسن پوری ترابر بندرعباس-پارکینگ شرکت فراورده های نفتی-منطقه هرمزگان نفتی 9174984579
بندرعباس باربری ابریشم ترابرپردیس بندرعباس سه راه جهانباربرج اقتصادطبقه ۳ واحد۱۲ عمومی 9175470083
بندرعباس باربری زنگان ترابربندر بندرعباس - سه راه جهانباربرج اقتصادطبقه ۳واحد۱۲ عمومی 9175470083
بندرعباس باربری افق بار خلیج فارس بندرعباس - جنب مجتمع بندری شهید رجائی - روبروی درب گندمی - شهرک حمل و نقل بزرگ خصوصی بندرعباس خرده بار 9175470083
بندرعباس باربری سلامی ترابرهرمز بندرعباس- پایانه بار بندرعباس -سالن جنب مجتمع تعمیرگاهی -طبقه دوم غرفه شماره ۲۱۸ عمومی 9176257695
بندرعباس باربری ماهان ترابر خلیج فارس بندرعباس خيابان دامايي گوهران ۵ مجتمع انتيك ۱ ط ۵ واحد ۱۸ عمومی 9176921018
بندرعباس باربری ماهان بارخلیج فارس بندرعباس بهشت بندر نواب ۱۷/۳ ساختمان مسيح طبقه۴ عمومی 9176921018
بندرعباس باربری ارم ترابرخلیج فارس بندرعباس كوي آزاگان كوچه ۲۹ عمومی 9176945235
بندرعباس باربری طلایه داران زاگرس بندرعباس سه راه جهانباركوچه دكترابراهيمي ساختمان بي نظيريك طبقه يك عمومی 9177168660
بندرعباس باربری ایلیاترابرخلیج فارس بندرعباس .. نفتی 9177316651
بندرعباس باربری آرش ترابر بندرعباس .. نفتی 9177606636
بندرعباس باربری گیلان ترابربندرعباس بندرعباس ۲۲بهمن نرسيده به سه راه جهانبار عمومی 9177608004
بندرعباس باربری افتخارترخیص بندرعباس بندرعباس عمومی 9177610032
بندرعباس باربری صحراترابرگلستان بندرعباس ميدان يادبودساختمان ياس طبقه ۴واحد۴۰۳ عمومی 9177612453
بندرعباس باربری مولودترابرمیهن بندرعباس كوچه آزادگان ۱۱مجتمع الماس طبقه دوم واحد۱۰۴ عمومی 9177616758
بندرعباس باربری طوفان بارهرمزگان بندرعباس عمومی 9177627331
بندرعباس باربری حسن نژادباربستانو بندرعباس .. عمومی 9177633396
بندرعباس باربری آتی ترابرخلیج فارس بندرعباس .. عمومی 9177670352
بندرعباس باربری سپهرترابرخلیج فارس بندرعباس ، رسالت شمالي خ ستايش عمومی 9178029196
بندرعباس باربری امیدسیمان داراب بندرعباس پايگاه هوايي عمومی 9178058593
بندرعباس باربری پگاه بار استان هرمزگان -شهرستان بندرعباس - بزرگراه بندر خمیر- شهرک حمل و نقل واحد ۵۱ طیقه همکف عمومی 9179006684
بندرعباس باربری کامران ترابرهرمز بندرعباس عمومی 9179014401
بندرعباس باربری کیان باربندر بندرعباس الهيه جنوبي خيابان رضوان كوچه بعث ۱۱طبقه اول عمومی 9179015487
بندرعباس باربری خورشیدبارسپاهان بندرعباس بندرعباس كالا-نفتي 9179171092
بندرعباس باربری حمل ونقل داخلی تهران فاصله هرمزگان بندرعباس پايانه باربري عمومی 9181312825
بندرعباس باربری آرسا بارهگمتانه همدان بلواربعثت ۱۲متري اديب انتهاي پاييز عمومی 9183133188
بندرعباس باربری زاگرس ترابرساحل هرمزگان بندرعباس پایانه عمومی بار بندرعباس عمومی 9183420598
بندرعباس باربری اریکه صنایع هرمزگان بندرعباس خيابان اتوبوسراني ساختمان آريا عمومی 9188368489
بندرعباس باربری کیارش باربندرعباس بندرعباس .. عمومی 9189447396
بندرعباس باربری هنگام ترابرجنوب بندرعباس سه راه دلگشا ساختمان كيش واحد۵۰۳ عمومی 9191380700
بندرعباس باربری کیان ترابریزد بندرعباس خيابان شريعتي ميدان شريعتي نبش كوچه مولود۲۱ عمومی 9192404523
بندرعباس باربری داماش ترابرایرانیان بندرعباس بندرعباس - شهرك حمل ونقل عمومی 9194684458
بندرعباس باربری صدراترابرپارس بندرعباس .. عمومی 9330667230
بندرعباس باربری کاوه فرازآسیا بندرعباس بلوارجمهوري اسلامي ۴۰۰دستگاه عمومی 9331090191
بندرعباس باربری ایزد بارخلیج فارس بندرعباس... عمومی 9332114013
بندرعباس باربری آوا ترابرخلیج فارس بندرعباس... عمومی 9333918581
بندرعباس باربری مسیرگسترخلیج فارس بندرعباس خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي بين سه راه سازمان ومسجدبلال روبروي داروخانه پشت لاستيك تالش عمومی 9353847769
بندرعباس باربری نظام بارهرمزگان بندرعباس پایانه عمومی بار جنب مجتمع تعمیرگاهی عمومی 9363090893
بندرعباس باربری اعتماد بار بندر بندرعباس - گلشهر -خ داماهي - روبروي فروشگاه تاراماركت - مجتمع ياسمن - واحد۴۱ عمومی 9377621612
بندرعباس باربری فولاد ترابر خلیج فارس بندرعباس- كوي فرهنگيان -ك دهخدا - ساختمان مهر- طبقه اول - واحد ۱ عمومی 9378860709
بندرعباس باربری تهران نسیم بندرعباس ... عمومی 9382063521
بندرعباس باربری گنوترابربندرعباس بندرعباس سوروقديم ك نام آوران ۸ جنب مسجدملا محمود عمومی 9397682310
بندرعباس باربری گنو ترابربندرعباس بندرعباس مجتمع کشتی سازی شهرک صنعتی خلیج فارس عمومی 9397682310
بندرعباس باربری کاوشگران مسیرخلیج فارس بندرعباس-رسالت جنوبي كوچه خيبرپلاك۲۳ عمومی 93930078191
بندرعباس باربری ترابری تهران ( تی بی تی ) بندرعباس -بابا غلام - پایانه بار استان هرمزگان - ۳۲ دستگاه - غرفه ۲۷ عمومی ۰۷۶-۳۲۵۸۹۲۶۱
بندرعباس باربری البرزبار هرمزگان بندرعباس- پایانه بار بندرعباس -۳۲ دستگاه ترافیکی ۰۷۶-۳۲۵۸۹۴۷۴
بندرعباس باربری پروازبام شهرک حمل ونفل نگین ترابران قطعه ۹ عمومی ۰۷۶-۳۳۵۳۲۷۹۰
بندرعباس باربری گیشا ترابر بندرعباس-پایانه عمومی بار خرده بار ۰۷۶۳-۳۲۵۸۹۳۱۸
بندرعباس باربری دوستان هرمزگان ابتدای محوربندرعباس سیرجان پایانه بار بندرعباس ۲۴دستگاه غرفه شماره۸ عمومی ۰۷۶۳۲۲۱۲۳۵۷-۹
بندرعباس باربری آریا بارخاورمیانه بندرعباس -پایانه عمومی بار عمومی ۰۷۶۳۲۲۵۰۶۵۹-۶۳
بندرعباس باربری کنگان ترابربندر بندرعباس پایانه عمومی بار خرده بار ۰۷۶۳۲۵۸۹۳۳۹-۴۰
بندرعباس باربری پایانه بار بندرعباس- روبه روی اسکله شهید رجایی _شهرک حمل و نقل خرده بار ۰۷۶۳۳۵۳۲۸۱۷-۱۹
بندرعباس باربری گسترش ترابرشمیم بندرعباس/ شهرک جدیدنگین ترابران خلیج فارس-ساختمان شماره۶۴ عمومی ۰۷۶۳۳۵۳۲۸۴۲-۴
بندرعباس باربری کوثرهرمزگان بندرعباس-شهرک حمل و نقل بندر عباس-فاز سه-قطعه۱۳ خرده بار ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
بندرعباس باربری بندرترابر پایانه باربری غرفه ۲۵ ۳۲مجموعه ۳۲ دستگاه خرده بار ۳۲۵۸۹۲۲۴-۵
بندرعباس باربری طریقت بارخلیج فارس بندرعباس- فروزان۱۱- به سمت راست رو به روی سوپر حسسنی- مجتمع تتا۳- کد پستی : ۷۹۱۵۸۸۹۷۶۴ عمومی ۳۳۳۵۴۴۸۶-۵
بندرعباس باربری آبادان (بندرعباس ) بندرعباس پایانه عمومی بار خرده بار ۴۵۱۳۲۶۴-۴۵
بندرلنگه باربری شریف بار اطمینان بندرکنگ پایانه بار خرده بار
بندرلنگه باربری عروج بارنوین بندرکنگ پایانه بار خرده بار
بندرلنگه باربری موج کیش بندرکنگ پایانه بار عمومی
بندرلنگه باربری هرمزبار بندرلنگه بندرکنگ جاده بستک خرده بار
بندرلنگه باربری مروارید جنوب میلاد بندركنگ ابتداي جاده بستك پايانه بارغرفه ۱۸ عمومی
بندرلنگه باربری بازیارکنگ بندرکنگ پایانه بار غرفه ش ۳ عمومی 44230032
بندرلنگه باربری پرستو ناب بندر بندرکنگ پایانه بار خرده بار 44233206
بندرلنگه باربری صدف ترابر لنگه شهرستان بندرلنگه.شهر بندرکنگ.پایانه بار.غرفه ۱۷ عمومی 44233908
بندرلنگه باربری لاوان ترابرساحل بندرکنگ جاده بستک خرده بار 44234118
بندرلنگه باربری بهمن بار کنگ بندرکنگ پایانه بار عمومی 44234404
بندرلنگه باربری کیارش بارلنگه بندر کنگ پایانه بار کیارش بار خرده بار 7644230966
بندرلنگه باربری سورنا بار بندر بندرلنگه بندرکنگ پایانه بار خرده بار 7644231096
بندرلنگه باربری جنوب بار بندرلنگه پایانه بار بندرلنگه و کنگ-غرفه شماره ۷ خرده بار 7644233031
بندرلنگه باربری ساحل رانان بندرلنگه بندرلنگه بندرکنگ جاده بستک پایانه بار خرده بار 7644233044
بندرلنگه باربری هجران بار نوین بندرلنگه بندرکنگ جاده گزیر پایانه بار غرفه شماره۱ خرده بار 7644233236
بندرلنگه باربری مرادبندر بندر کنگ مصلی امام علی شرکت حمل و نقل مرادبندر عمومی 7644234201
بندرلنگه باربری توشه بران بندر بندرکنگ پایانه بار خرده بار 7644234205
بندرلنگه باربری لنگه ترابر آسیا بندرکنگ پایانه بار عمومی 7644234455
بندرلنگه باربری پرشیاترابرلنگه بندرکنگ کیلومتر یک جاده بستک- پایانه بار خرده بار 7644234536
بندرلنگه باربری ماهان بار مروارید بندرکنگ کیلومتر یک جاده بستک پایانه بار غرفه ۱۹ عمومی 7644234643
بندرلنگه باربری محسن بارجنوب ایرانیان بندرعباس ساختمان نواكو طبقه هفتم باقري عمومی 9177614869
بندرلنگه باربری آسان ترابرخلیج فارس بندرکنگ- پایانه بار، غرفه شماره ۲۱ عمومی 9177622007
پارسیان (گاوبندئ) باربری مروارید بهار پارسيان - كيلومتر ۴ جاده عسلويه به پارسيان عمومی 7644671270
تخت باربری خجسته بار جنوب شهر تخت خرده بار
جاسک باربری آسان بار جاسک بندرجاسک کیلومتر ۳ جاده جاسک میناب روستای کهوتی عمومی 7632251444
جاسک باربری پیوند بار جاسک جاسك - عمومی 9173617324
جاسک باربری جاسک ساحل بندرجاسک - سه راهی جاسک - میناب - چابهار عمومی 9173669011
جاسک باربری سعید ترابر لیردف شهرستان جاسك بخش ليردف عمومی 9196741046
جزیره کیش باربری ساحل کیش کیش بندرگاه دفاتر اداری بندرگاه بلوک۲۹ خرده بار 44425428
جزیره کیش باربری جاده ابریشم کیش شهرستان كيش .. عمومی 9127271052
جزیره کیش باربری امیدوارتکتازکیش شهرستان كيش - عمومی 9176465850
حاجی آباد (هرمزگان ) باربری کبیردشت آشکارا حاجي آباد-روستاي آشكارا عمومی 763333333
حاجی آباد (هرمزگان ) باربری پیک دشت شمیل حاجی اباد روستای شمیل عمومی 7634263440
حاجی آباد (هرمزگان ) باربری سهیل باربندر هرمزگان شهرستان حاجی آباد دهستان آشکارا خرده بار 7635444191
حاجی آباد (هرمزگان ) باربری تابش بار بندر حاجی آباد روستای سرچاهان خرده بار 7635458257
حاجی آباد (هرمزگان ) باربری کشکوئیه بار جاده بندرعباس سیرجان روستای حسین آباد بخش مرکزی شهرستان حاجی آباد خرده بار 9173632490
حسن لنگی باربری هامورترابرجنوب حسن لنگي عمومی 9364244117
دزگ (هرمزگان ) باربری سجادباررودان 11 عمومی
دمشهر باربری امین میناب میناب روستای دمشهر خرده بار 9171651277
رودان (هرمزگان ) باربری ساربان بار رودان رودان-جاده كمربندي رودان بندرعباس -روبروي مسجدابوالفضل عمومی 764288384
رودان (هرمزگان ) باربری سجادبار(روشی ) هرمزگان بندرعباس رودان شمال جاده بندرعباس کهنوج جنب رستوران نگاران خرده بار 7633669742
رودان (هرمزگان ) باربری خاوران رودان زمین استان هرمزگان شهرستان رودان بعداز پل آبنما بطرف جاده جغین دوراهی قلعه کمیز عمومی 7642862091
رودان (هرمزگان ) باربری قائم خیرآباد استان هرمزگان شهرستان رودان ضلع شمالی جاده بندرعباس کهنوج جنب پست برق ۲۳۰ کیلو ولت عمومی 7642865591
رودان (هرمزگان ) باربری ابوذربار رودان رودان نرسیده به اداره راه جنب تعمیرگاه حقیقت خرده بار 7642881019
رودان (هرمزگان ) باربری پیمان رودان رودان جاده كهنوج بندر جنب اداره راه وترابري خرده بار 7642885091
رودان (هرمزگان ) باربری شهاب ترابررودان زمین رودان - ۲۰۰مترمانده به درواهي كميز عمومی 9171613403
رودان (هرمزگان ) باربری کیهان بارنامداررودان رودان-روستای کمیز.بازارچه حضرت عمومی 9173605981
رودان (هرمزگان ) باربری طاهرباررودان رودان ... عمومی 9176151193
رودان (هرمزگان ) باربری فدک بار رودان رودان - عمومی 9177615800
شمیل بندرعباس باربری ولیعصر(اعتماد شمیل ) حاجی اباد هرمزگان روستای شمیل بالا خرده بار 7634263292
شمیل حاجی آباد باربری عظیم سالار حاجی آباد روستای شمیل بالا عمومی 7635442027
قشم باربری کالابر قشم قشم سه راهی رمچاه شرکت کالابر قشم خرده بار 35242102
قشم باربری حراپویای قشم قشم .شهرک صنعتی طولا عمومی 7632242420
قشم باربری مرجان پیشروقشم قشم - شهرك تجاري خدماتي تولا عمومی 7635225930
قشم باربری کیاناترابرمکران خلیج فارس قشم ... عمومی 9170707523
قشم باربری خادم گسترمحب قشم شهرستان قشم - شهرك صنعتي طولا - خيابان شمس تبريزي عمومی 9171295001
قشم باربری پگاه ترابرخلیج فارس قشم قشم ... عمومی 9171616121
قشم باربری مرواریدثمین خلیج فارس قشم شهرستان قشم - عمومی 9177618965
قشم باربری سهراب سحرخلیج فارس قشم بندرعباس ميدان يادبود كوچه ۲۴ عمومی 9177686036
قشم باربری کیان بندرنگین قشم قشم .. عمومی 9332591146
کهورستان باربری ایمن ترابرکهورستان شهرستان بندر خمير _روستاي كهورستان عمومی 76342354
کهورستان باربری بیجادبارکهورستان كهورستان جنب پاسگاه انتظامي عمومی 7633240244
کهورستان باربری نامشخص كهورستان جنب بانك صادرات منزل شخصي عمومی 9171613024
کیش باربری مهرگان کیش جزیره کیش فاز سه صنعتی قطعه ۱۱۶ عمومی 7644432915
گهکم باربری کالاگهگم هرمزگاه حاجی اباد روستای گهکم جنب رستوران مهدی عمومی 9173613663
میناب باربری فرید بار کاروان میناب پشته شهوار عمومی 7642241215
میناب باربری قائم میناب هرمزگان-میناب بلوار دانشگاه روبروی منازل ۹۵ دستگاه عمومی 7642282083
میناب باربری میناب کشاورز میناب بلوار دانشگاه جاده سندرک کیلومتر ۲ بعداز شرکت آبلیمو گیری خرده بار 7642283072
میناب باربری میلاد جغین میناب - چراغ آباد- بالا تر از از سه راهی امیری عمومی 7642392242
میناب باربری گوهر بار چراغ آباد استان هرمزگان-شهرستان میناب -شهرهشت بندی -روستای چراغ آبادجنوبی عمومی 7642392392
میناب باربری شاهین بار چراغ آباد میناب -هشتبندی - بخش تو کهور روستای چراغ آباد عمومی 7642392565
میناب باربری هشتبندی استان هرمزگان -شهرستان میناب - بخش توکهور - روستای هشت بندی ۲ - جنب سوگرمارکت بهرامی عمومی 7642512123
میناب باربری جهان سیر ميناب بخش توكهور روستاي چراغ آباد پايين ترازسه راه اميري عمومی 9133674300
میناب باربری حاتم بار گور بند میناب - کلیومتر ۲۲ جاده میناب بندرعباس دوراهی تیرور عمومی 9171617882
میناب باربری همراهان میناب میناب روستای چاه اسماعیل خرده بار 9171654393
میناب باربری کهکشان بارمیناب استان هرمزگان شهرستان میناب شهر تیرور عمومی 9173650211
میناب باربری هدف بارهرمزگان شهرک صنعتی میناب خیابان اصلی فاز یک لاین یک بلوک خدماتی دفتر و انبار شرکت عمومی 9173699951
میناب باربری بیژن بارچراغ آباد ميناب هشتبندي چراغ آباد عمومی 9175805156
میناب باربری آنامیس بار(پیروزی) میناب - شهر هشتبندی - روستای چراغ آباد خرده بار 9177655718
میناب باربری کرم باردشت توکهور شهرستان ميناب بخش توكهور روستاي چاه غربال عمومی 9179852143
هرنگ باربری لطیف ترابر بندر استان هرمزگان-شهرستان بستک-دهستان هرنگ خرده بار 7644391175
هشت بندئ باربری لیموبارجنوب هرمزگان شهرستان ميناب روستاي هشتبندي عمومی 9133496169
هشت بندئ باربری ایرانیان ترابرمقدس هشتبندي ورودي شهر عمومی 9173669011
واسه دوستات بفرست
اشتراک گذاری در whatsapp
ارسال در واتساپ
اشتراک گذاری در telegram
ارسال در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *