فهرست مطالب

با توجه به تعداد رانندگان حرفه ای حمل و نقل عمومی بار در كشور که حدود 350 هزار نفر می باشند و برخي از آنها داراي سابقه زياد اما برخي تازه وارد هستند، لازم است چارچوبی مناسب برای انتخاب داشته باشيم.

 انتخاب يك راننده مناسب و با كيفيت باعث مي شود صاحب بار  (فرستنده/گیرنده)، تولید کننده یا شرکت حمل و نقل بتواند بر امور اصلی خود تمرکز نماید و کارهای جانبی وقت و هزینه آنها را نگیرد.

عوامل مهم در انتخاب راننده به چند گروه زير تقسیم می شوند:

1. ویژگی های آماری از جمله سوابق حمل بار بدون شکایت، تعداد امتیازهای دریافتی

2. ویژگی های رفتاري و شخصیتی از جمله فرهنگ رفتاری با نمایندگان صاحب بار در مبدا و مقصد

3. ویژگی های عملکردی مانند مسئولیت پذیری، رعایت اصول حرفه ای محافظت از بار،  وقت شناسی برای حضور در مبدا و مقصد 

شاخصهاي کیفیتی (امتیازدهی به رانندگان) 

نقاط قوت

 • خوش اخلاق بودن راننده
 • حضور به موقع جهت بارگیری
 • حضور به موقع جهت تخلیه بار
 • خودروی مناسب
 • حفظ سلامت بار
 • پاسخگو بودن

نقاط ضعف

 • اخلاق نامناسب راننده
 • بارگیری در زمان نامناسب
 • تخلیه بار در زمان نامناسب
 • وضعیت نامطلوب خودرو
 • خسارت زدن به بار
 • عدم پاسخگویی در زمان مناسب

راننده‌ی عزیز، با نصب برنامه‌ی جاده هزاران اعلام بار سراسری را به راحتی مشاهده کنید.