کمپ صاحبین‌بار جاده

فقط برای صاحبین‌بار تهرانی

بارِت رو به جاده بسپر!!

کمپ صاحبین‌بار جاده

فقط برای صاحبین‌بار تهرانی

بارِت رو به جاده بسپر!!

تمام استرس‌های حمل بار رو فراموش کن و بذار جاده این کارارو بکنه!

چرا کمپ صاحبین بار جــــــــــــاده؟!

امتیاز رقابتی

در کمپ صاحبین بار، صاحبین بار درصورتی که بارشان را از جاده حمل کنند به ازای امتیاز هایی که دریافت میکنند، از بارنامه تخفیف دریافت میکنند و این تخفیف ها با بالارفتن امتیاز ها بیشتر میشود و تا 5 درصد هزینه بارنامه هم میرسد

دسترسی به خوش رفتار ترین ها

درصورتی که به کمپ صاحبین بار جاده بپیوندید جاده بار شما رو بار ویژه در نظر می گیرد و این بار را به رانندگان ریجستر شده و رانندگان با اولویت اخلاق و رفتار مناسب نشان میدهد این باعث می شود که راننده های قابل اطمینان تری جلوی روی شما قرار گیرد

فرایند حمل بار تمـــوم شد !!

با عضویت به کمپ صاحبین بار جاده مدیریت بار شما رو به عهده می گیرد و در این فرایند دردسر های صاحبین بار و پیگیری ها را کاهش میدهد !! و با جی پی اس از ابتدا تا مقصد بار را پیگیری می نماید و مراحل را با پیامک اطلاع رسانی میکند

24000 راننده منتظر هستند

درصورتی که همراه کمپ صاحبین بار جاده باشید، جاده بار شما رو به نزدیکترین راننده های اطراف شما اعلام میکند و به نوعی مناقصه برای حمل بار شما ایجاد می کند و سعی می نماید تا با منصفانه ترین هزینه بار شما حمل شود

امتیاز رقابتی

در کمپ صاحبین بار، صاحبین بار درصورتی که بارشان را از جاده حمل کنند به ازای امتیاز هایی که دریافت میکنند، از بارنامه تخفیف دریافت میکنند و این تخفیف ها با بالارفتن امتیاز ها بیشتر میشود و تا 5 درصد هزینه بارنامه هم میرسد

دسترسی به خوش رفتار ترین ها

درصورتی که به کمپ صاحبین بار جاده بپیوندید جاده بار شما رو بار ویژه در نظر می گیرد و این بار را به رانندگان ریجستر شده و رانندگان با اولویت اخلاق و رفتار مناسب نشان میدهد این باعث می شود که راننده های قابل اطمینان تری جلوی روی شما قرار گیرد

فرایند حمل بار تمـــوم شد !!

با عضویت به کمپ صاحبین بار جاده مدیریت بار شما رو به عهده می گیرد و در این فرایند دردسر های صاحبین بار و پیگیری ها را کاهش میدهد !! و با جی پی اس از ابتدا تا مقصد بار را پیگیری می نماید و مراحل را با پیامک اطلاع رسانی میکند

24000 راننده منتظر هستند

درصورتی که همراه کمپ صاحبین بار جاده باشید، جاده بار شما رو به نزدیکترین راننده های اطراف شما اعلام میکند و به نوعی مناقصه برای حمل بار شما ایجاد می کند و سعی می نماید تا با منصفانه ترین هزینه بار شما حمل شود

همین الان به کمپ صاحبین بار جاده بپیوندید!

    جاده | کمپ صاحبین بار