فرم اعلام بار پیش از موعد
  • استان مبدا بار خود را اعلام کنید تا براساس آن به راننده های نزدیک شما پیام بار شما را ارسال کنید
  • استان مقصد بار را انتخاب کنید
    نوع ماشین را انتخاب کنید
  • در این محل اطلاعات کامل بار را وارد نمایید هرچه اطلاعات کامل تر باشد امکان بررسی و پیدا کردن ماشین مورد نظر سریع تر است مانند تناژ بار شرایط بار و سایر اطلاعات مهم
  • محل تخلیه بار را اعلام کنید
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD