کد تخفیف

پس از وارد کردن کد تخفیف (2) روی گزینه پرداخت (3) کلید کنید و وارد صفحه پرداخت شده و اشتراک شما فعال میشود.