جــــاده

سادگی

رانندگان با نصب اپلیکیشن جاده و تنها با وارد نمودن شماره موبایل خود می توانند از هزاران اعلام بار روزانه به سادگی و رایگان مطلع شوند.

حذف واسطه

با ایجاد ارتباط مستقیم بین صاحبین بار و رانندگان واسطه ها از میان برداشته شده ونیاز به پرداخت کمسیون نیست.

دوسر بار

در اپلیکیشن رانندگان می توانند با انتخاب یک بار دلخواه بار برگشت خود را رزرو کنند.

سامانه پیامکی

رانندگان گرامی میتوانند با اعلام آمادگی جهت حمل بار پیام آمادگی خود را از طریق سامانه هوشمند پیامکی جاده به صاحبین بار اعلام نمایند.

دریافت اپلیکیشن سامانه اعلام بار سراسری