جــــاده

همیشه بهترین را ارائه میدهیم

تیم جاده با ایجاد بستری مناسب این امکان را به صاحبین بار و کارخانه ها و شرکت های حمل و نقل می دهد تا بتوانند با رانندگان خود یا رانندگان سامانه اعلام بار جاده ارتباط دارد.

02
کمی درباره ما بدانید ما برای بهترین بودن تلاش خواهیم کرد

جاده، محصولی مبتنی بر تکنولوژی از شرکت جوان و موفق ابتکار آفرینان افق اندیشه است که با هدف سازماندهی ناوگان حمل و نقل کشور توسط تیم جوان و مجرب کار خود را شروع کرد.سامانه اعلام بار جاده مفتخر است در مدت کوتاه فعالیت خود اعتماد بخش قابل توجهی از رانندگان ماشین های سنگین و صاحبین بار را به خود جلب کرده و گام های بزرگی را درجهت بهبود مشکلات حمل و نقلی کشور ارتباط هوشمند بگیرند .