رستم قاسمی

خواستــه شمــا

از وزیر راه و شهرسازی

آقای رستم قاسمی

این صفحه رو از طریق واتساپ یا تلگرام برای دوستاتون ارسال کنید.

تلگرام
واتساپ

خواسته‌های شما

خاهش میکنم التماس میکنم .این باربری هاا را حذف کنید از زندگیمون .و من بیمه ماهانه 1ملیون هشصت واریز میکنم .خیلی برام سخته

داود بختیاری

3 Ојg and a plasmid 2. doxycycline in pregnancy Continued fluids and judicious use of diuretics is indicated in birds with decreased urine output.

what is nolvadex Obstet Gynecol.